Mi a siker, és mi a boldogság?

Mi a siker? És mi a boldogság? Lehetünk-e sikeresek kudarc nélkül, és folyamatosan, szüntelenül boldogok? Sokak szerint a boldogság nem más, mint a fizikai és anyagi jólét állapota. Nos, akkor senki sem boldogabb az ölben doromboló macskánál. És néha valóban irigyeljük is, de azért másra, többre vágyunk.

Sokan úgy véljük, akkor leszünk sikeresek és boldogok, ha vágyaink teljesülnek. Hiszen ha az embernek valamilyen vágya teljesül, boldognak érzi magát. De meddig? Amíg egy új vágy, egy új hiányérzet gyötörni nem kezdi. Egy fiatal pár önálló lakásra áhítozik. Úgy érzik, minden gondjuk, problémájuk forrása az, hogy együtt kell élniük a szülőkkel. Végül – sok nehézség árán – megteremtik maguknak a családi fészket. Nagyon boldogok. De meddig? De senki sem képzeli, hogy életük végéig boldoggá teszi őket pusztán az a tény, hogy van lakásuk? Ha elértünk valamit, szinte azonnal új cél felé törekszünk.

Sok ember úgy gondolja: ha megtalálja az „igazit”, akkor élete végéig boldog lesz, de ha nem, akkor örök boldogtalanság vár rá. Sajnos ez a mítosz a sikeres és boldog a párkapcsolatoknak is árt. Hogy miért? Képzeljétek el: két ember megtalálta egymást, szerelmesek, boldogok, összeházasodnak. Jönnek a hétköznapok, a kapcsolat jól működik, elkötelezettek, szeretik egymást. De múlik az idő, múlik a szerelmi mámor. Megszokták egymást, megszokták a boldogságot – és ettől már nem olyan boldogok! Hogy is van ez? Hiszen ha megtaláltam az igazit, akkor nagyon boldognak kell lennem! Akkor lehet, hogy nem is ő az „igazi”...? És már el is indult a kapcsolat a lejtőn.

A boldogság nem „kék madár”, mely megfogható és kalickába zárható. De nem is cél, amit pontosan kijelölhetünk, és amit nehéz, fáradságos munkával elérhetünk.

Mi tehát a siker? És mi a boldogság? Mindannyiunknak mást és mást jelent. Ahány ember él a földön mind máskép – mindenki a maga módján – sikeres és/vagy boldog. (Isten mentsen a „világmegváltóktól”, akik meg akarják mondani nekünk, hogyan kell boldognak lenni!) Ráadásul nincs szoros összefüggés a kettő között. Mindannyian ismerünk néhány olyan embert, aki sikeres és boldog. Azonban sokkal többen vannak olyanok, akik sikeresek, mégis boldogtalanok, és jónéhányan vannak, akik sikertelenek, mégis boldogok. Hogyan lehetséges ez?


A sikert túlnyomórészt egy tőlünk független külső értékrend szerint mérjük. A siker kívülről látható, ezt mutatja a karrier a pozíció, a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely. Külső jelei lehetnek – az ún. státusszimbólumok, a tárgyak, a gazdagság látható jelei. Vágyunk rájuk, de önmagukban rendszerint nem tesznek boldoggá. (Hiányuk azonban sok embernél boldogtalanság forrása lehet.)

A boldogság sokkal inkább belül lakik. Az határozza meg, mennyire vagyunk összhangban, harmóniában önmagunkkal és a világgal. Milyen mértékben felelünk meg a saját magunk által felépített értékrendnek, azoknak a céloknak, amelyeket személyiségfejlődésünkben magunk elé kitűztünk.

Ha arra vagy kiváncsi, hogy a boldogságot hogyan segítheti egy jó párkapcsolat, hogy mitől jó egy párkapcsolat, hogyan tehető még jobbá, vagy mivel lehet ártani neki, kattints:>>> (Érdemes a fejezet több cikkébe is beleolvasni.)

Mivel minden nőben egyszerre több istennő lakozik, értékeink, céljaink is többfélék, gyakran egymással ellentétesek. Áhítjuk a szakmai sikert, kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolatra vágyunk, melyből sosem múlik el a szerelem, szeretnénk jó anyák lenni, mindent megadni gyermekeinknek, és még hosszan sorolhatnánk. Boldogságunk jelentős mértékben függ attól, hogy ki tudjuk-e békíteni, együttműködésre tudjuk-e késztetni istennőinket.

A harmónia azt jelenti, hogy összhangban vagyunk önmagunkkal és a világgal. Valamennyien – bár különböző mértékben és arányban – két nagy cél felé törekszünk: az egyik az önmegvalósítás, a másik a – legtágabb értelemben vett – szeretet. Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni önmagunkból és életünkből. Másrészt valamennyien vágyunk arra, hogy szeressünk és szeressenek bennünket, legyen társunk, gyermekünk, barátunk, igazi intim emberi kapcsolataink. A boldogság, amit keresünk nagymértékben függ attól, hogy megtaláljuk-e az összhangot e két – látszólag ellentétes – nagy cél között.

Ha kizárólag az önmegvalósítást tartjuk szem előtt, akkor úrrá lesz rajtunk a teljesítménykényszer. Hajlamosak leszünk túlértékelni a szakmai sikert, hajhásszuk a hatalmat, a dicsőséget, a gazdagságot, nem figyelünk a körülöttünk élőkre, s végül könnyen egyedül találjuk magunkat. Mi az önmegvalósítás? Hírnév, siker, karrier? Vagy valami más? Az igazi siker – ami nem tiszavirág-életű: Önmagunk lehetséges változataiból a lehető legjobbat megvalósítani. Ehhez persze olyan társra van szükségünk, aki mellett teljes mértékben önmagunk lehetünk.

(Bármilyen furcsa, az önmegvalósításhoz néha válságokra is szükségünk van. A válság ugyanis – ha sikerül jól kezelni és feldolgozni – jelentős változás, fejlődés kiindulópontja lehet. A kínai nyelvben, amely köztudottan képírást használ, a „válság” szó két jelből tevődik össze. Az egyik jelentése veszély, a másiké lehetőség!)

Ha mindent annak rendelünk alá, hogy szeressenek minket, akkor függővé válunk mások megítélésétől. Ha túlzottan mag akarunk felelni – végül elveszítjük önmagunkat. Önmagunkra is figyeljünk, belső hangjainkra, saját vágyainkra és értékeinkre. A háttérbe szorított, de megmutatkozni vágyó istennők szavára. És ne mindig arra, hogy mások mit várnak tőlünk, milyennek akarnak látni bennünket. Az önérvényesítés voltaképpen az önmegvalósítás eszköze. Aki gyenge az önérvényesítésben, az gyakran érzi boldogtalannak önmagát.


Abraham Lincoln azt mondta: „Minden ember olyan mértékben lesz boldog, amilyen mértékben elhatározza, hogy boldog lesz.” Boldogságunk tehát pusztán elhatározás kérdése? Nem valószínű. Az viszont igaz, hogy tudatosan kell és lehet fejleszteni azt a képességünket, hogy meglássuk a szépet, a jót magunkban, az emberekben és a világban. Hogy képesek legyünk örülni.

Ha vakon törünk egy cél felé – akár elérjük, akár nem – egyszer csak azt vesszük észre, hogy elment mellettünk az élet. Nem állunk meg, nem vesszük észre az élet apró szépségeit, nem tárjuk ki szívünket annak „ami van”. Amint megszereztünk vagy elértünk valamit, azonnal a következő dolog felé fordulunk. Amikor egyre többet vagy jobbat akarunk, azt hisszük, hogy a boldogságot kergetjük. Sokkal gyakrabban kellene megállnunk, és megkérdezni magunktól: Mi igazán fontos a számunkra?

Úgy teszünk, mintha örökké élnénk. Tesszük a dolgunkat, elvégezzük feladatainkat, és halogatjuk mindazt, ami örömet okoz, amit igazán szeretnénk. Nem bújunk oda a párunkhoz, nem játszunk önfeledten gyermekünkkel, és nem mondjuk meg anyánknak – akivel épp az imént kaptunk össze valami apróságon –, hogy mennyire szeretjük. Tegyünk néha úgy, mintha ez volna életünk utolsó napja. Amikor megtesszük mindazt, amit igazán fontosnak tartunk.

[kapcsolodo_cikkek] 
A világot nem formálhatjuk, csak önmagunkat. Belső békét, harmóniát úgy érhetünk el, ha megváltoztatjuk viszonyunkat mindennapi gondjainkhoz, problémáinkhoz. Ha a rossz helyett inkább a jóra figyelünk, azt vesszük észre. Ha nem arra figyelünk, hogy társunk, férjünk/feleségünk viselkedésében mi a bosszantó, idegesítő, miben kellene megváltoznia, hanem arra, ami a legjobb, legértékesebb benne. Arra, hogy mit tett hozzá az életünkhöz, hogy mit vesztettünk volna, ha meg sem ismerjük. Ha nem az évek óta felgyűlt sérelmeinket ápolgatnánk, hanem újra és újra felidéznénk kapcsolatunk csúcspillanatait - és tudatosan igyekeznénk hasonlókat létrehozni.

Ha megértjük és elfogadjuk az élet elkerülhetetlen „igazságtalanságait”, ellentmondásait, az örömöt és a bánatot, a sikert és a kudarcot, a születést és a halált. Ha problémáinkat úgy szemléljük, mint tanítómestereket, mint lehetőséget a fejlődésre. Ha mindezt sikerül megvalósítani, megtalálhatjuk saját magunkban a belső stabilitást, békét, harmóniát. Ez talán még nem a boldogság. De majdnem az.