Az Ikerláng EnergiaTér személyes megélése

Manapság nagyon sok helyen lehet hallani és olvasni az ikerláng minőségekről. Mint a szerelmi kapcsolódások legmagasabb szintjét emlegetik sokan, mintegy lekezelve, lealacsonyítva a többi kapcsolatot. Rengeteg téveszme, és tévhit keletkezett az ikerláng témában, egyfelől keresik - kutatják sokan, sőt, még receptet is fellelhetünk a világhálón arra vonatkozólag, hogy milyen szempontok alapján lehet megtalálni Őt, másfelől maga a szó már kezd bullshit - tá alakulni.

Mit is jelent valójában az Ikerláng EnergiaTér személyes megélése?

Valójában az Ikerláng EnergiaTeret mindenki meg tudja tapasztani és bárki képes hozzá kapcsolódni, a kérdés csak az, hogy az ember milyen mértékben képes befogadni ezt az energetikai minőséget.

A befogadás mértéke mindig attól függ, hogy önmagunkban mennyire vagyunk a hétköznapi életünkre jelenlét-tudatosak, mennyire tudjuk megélni és megvalósítani saját magunkat.
Sokan hiszik azt, hogy az ikerlángot keresni kell, vagy meg kell találni.

Igazság szerint az ikerlángot megtalálni nem lehet. Egyfelől azért nem, mert soha nem tudtak szétválni, energetikai megnyilvánulásaikban mindig is együtt rezegtek, és még a külön töltött, külön leélt életekben, inkarnációkban is mindig jelen voltak egymás energetikai terében. Másfelől azért, mert mindaddig, amíg a lélek nem áll készen önmagában is arra, hogy saját magát, a saját női, vagy férfi megnyilvánulását is teljes egésznek, és önmagában is harmóniában élő létezőnek tudja a hétköznapokban megélni, addig nem találkozhatnak a fizikai síkon.


Legjobban a saját megélésem tükrében tudnám átadni ennek a lélekpár minőségnek a működését, valamint ennek személyes megélését egy általam/általunk a www.dimenziokapuk.hu weboldalon keresztül közvetített formában:

1. Megtalálni nem lehet…
Sokáig magam is társfüggő voltam. Gyermekkorom óta hittem a szerelem erejében, sőt egészen kicsi koromban már az Égben köttetett földöntúli egyesülésről beszéltem. Mindig is éreztem az energetikai teremben egy másik léleknek a jelenlétét.
Kamaszkoromtól egészen a 20-as éveim végéig kerestem és kutattam az Igaz Társat, mert úgy éreztem, hogy a kiteljesedés és a boldogság a Társban, a valódi lélekpárban nyilvánulhat meg számomra. Viszont éppen emiatt, a görcsös akarás és boldogság űzés-hajtás miatt nem találkozhattunk egymással a fizikai síkon. Rengeteg tévútra és karmikus kapcsolati hálóba kerültem amiatt, hogy azt hittem, az egységet a másik félben találhatom meg.
Az utolsó önismereti lecke a saját magamban való kiteljesedésem útján az volt, amikor az első férjemmel a házasságunk tönkrement, és egyedül maradtam a két kisgyermekemmel.

2. Önmagammal harmóniában, és egységben
Mivel akkorra már nagyjából 15 éve jártam a spirituális Utat, és felépítettem magamban rengeteg rendszert, a „saját magamban egyedül is teljes vagyok állapot” megtanulása volt az utolsó, amit ez a lecke megadott számomra. Fel kellett építenem egyedülálló anyaként újra az életemet, és meg kellett találnom újra a helyemet a világban. Olyan tudás-háló jött valahonnan mélyről, a lelkem legmélyebb dimenzióiból elő bennem, melynek saját rendszerbe helyezésével teljesen újra értelmeztem a kiteljesedés, a boldogság és az egység fogalmait. Minden egyes nap gyakoroltam a jelenlét – tudatosságot, elkezdtem élvezni a hétköznapi teendőimet. Minden pillanatot tudatosan éltem meg, a gyermekeimmel töltött percekben éppúgy megtapasztaltam a teljes kiteljesedést, mint amikor egyedül voltam. Felépítettem magamnak egy rendszert, amellyel megtapasztalhattam a harmóniát és a teljességet párkapcsolat nélkül is.

3. Az elengedés maga az egyesülés
Már nem kerestem sem társat, sem párt, sem lélekpárt. Egységben éltem magammal, és ez az egység-élmény egyre jobban hozta létre a saját Ikerláng EnergiaTeremet, ugyanis amint megéltem önmagamban is azt, hogy kerek egész vagyok, és a boldogságom nem függ egy másik féltől, úgy kezdtem el egyre tudatosabban érzékelni újra a gyerekkoromban is velem és bennem lévő másik léleknek a rezgését. Tudatában kerültem annak, hogy mi mindig is együtt és egységben léteztünk, és az, hogy a fizikai valóságban még nem találkoztunk, nem zárja ki a vele való tudatos kapcsolódást. Miután a spirituális önismereti úton - melyet magamnak építettem fel, saját magamból hoztam felszínre - ideáig jutottam, akkor érkezett meg a lelkem másik fele a fizikai síkon is.

4. Tipikus ikerláng találkozás
Az ikerlángokra egyfelől jellemző, hogy legalább annyira hasonlítanak egymásra, mint amennyire különböznek, másfelől az is, hogy míg az egyik fél azonnal felismeri a másikat, a másik megijed, és az inkarnációs sérülések miatt megpróbál ellenállni az Ikerláng EnergiaTér megnyilvánulásának.
Nálunk a dualitás abban nyilvánult meg, hogy egy nagyon különböző élethelyzetben találkoztunk, ahol Ő a szabadság, és a függetlenség képviselője volt, én pedig a két gyermekes édesanya minden kötöttségével éltem az életem.
Ő azonnal felismert engem, én viszont megijedtem, és próbáltam ellenállni, elmenekülni. Mikor azonban az első ölelésünk megtörtént, minden a helyére került bennem, és abban a transzcendentális egyesülés-élményben, mely mások elmondásai szerint külső szemmel is érzékelhető volt, mindketten tudtuk, hogy lelkünk hazatalált egymásba.

5. Az Ikerláng EnergiaTér, mint misszió
Jellemző az ikerláng kapcsolódásokra, hogy amennyire földöntúli, épp annyira láncol az anyagi világ próbatételeihez és a közös sorsmisszióhoz. Egy ilyen egyesülés azonnal felrántja a leplet a közös vállalásokról, és megannyi próbatétellel szegélyezi annak útját.

További ikerláng cikkekért és a 20 oldalas ajándék PDF ikerláng – füzetért kattints ide!

Mindezek miatt van szükség arra, hogy a lélek kellően felkészüljön ennek az energiának a befogadására. Ha megtörténik a találkozás, de valamelyik fél nincs még készen a közös misszióra, akkor az egyesülés nem jön létre. Fizikai értelemben lehet ennek oka egy másik kapcsolat, vagy az is, ha az egyik fél tagadja, hogy ilyen kapcsolódásról lenne szó. A tagadás mindig a lélek tudatos döntése, mert a tanulási folyamatban még megoldásra váró feladatai vannak. Ebben az esetben el kell fogadni, hogy Ő még nem áll készen, ugyanakkor a Vele való, energetikai szinten tudatosan is érzékelhető kommunikációt meg lehet tanulni.

Bárki képes létrehozni a hétköznapi életében is tudatosan érzékelhető és ezáltal a célok megvalósulását, valamint, az álmok és a vágyak beteljesülésének gyorsabb manifesztációját elősegítő Ikerláng EnergiaTeret, amelyben először megtaláljuk a kiteljesedést önmagunkban, majd képesek leszünk lelkünk másik felével tudatosan kommunikálni, ezzel elősegítve a fizikai találkozás időpontjának realizálódását.

[kapcsolodo_cikkek] 
Mindezt a 2017-ben induló „12 Dimenziókapu – Az Ikerláng EnergiaTér” kurzus-sorozatunkon, gyakorlat orientált módon tesszük észlelhetővé és megélhetővé minden résztvevő számára.

Nagyon fontos, hogy az ikerláng minőség nem emelkedik fölé sem a karmikus kapcsolatoknak, sem pedig a duál-párkapcsolatoknak. Tapasztalataim szerint egyfajta hierarchia van kialakulóban. Aki egyedül él, karmikus, vagy duál-párkapcsolatban, az is képes az Ikerláng EnergiaTérből a fizikai síkra áthozni mindazt az információt, melynek segítségével az aktuális párkapcsolati minőségét a jelen életében megtapasztalható legmagasabb szinten működtesse.