Üzennek a színek angyalai, figyelj!

7 angyal, hét üzenet, hét tanács. Hogy szól rólad? A színek szerint. Melyik a tiéd mára? Kivételesen nem a kedvenc színed számít! Olvass tovább és megtudod..

Hét angyalt hozok ma - hét szín angyalát. Kivételesen nem az számít, hogy melyik a kedvenc színed, hanem az, hogy a szíved felett milyen színt viselsz ma? Az a szín (vagy ahhoz legközelebb álló) üzen ma neked. A felsőruhád színe számít, amit mutatsz másoknak. Ha ékszer lóg a szívedig, akkor azt a színt nézd! 
Sárga:


Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között. A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.

A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe. Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett. A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.

Üzenete:
Te vagy a Nap, fényed beragyogja a többieket. Vigyázz a szavaidra, mert a kimondott szó ereje ma nagyobb, mint máskor. Mérlegeld, hogy fontosabb-e a szó, mint a csend, amit megtörsz vele! 

 


 

Piros:


Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható. A nemiség szimbóluma, a libidó színe. A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy rontásűző erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől. Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.

A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától. Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba. Az antik világképben a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum. Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel. A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.

Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe. Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a "nagy babiloni parázna" színe. A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal. Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát. Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.  

 Üzenete: Amit ma teszel, lehet, hogy éget, akár a tűz, lehet, hogy hozzád ég, pecsét lesz. Nyisd meg a szíved a piros szín angyalának, olyasmit cselekedj csak amit magadnak is örömmel kívánnál. Ma különösen óvatos légy, ne árts másoknak, még csak véletlenül sem. urald az indulatokat - az angyal segít! 
Kék:Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma. Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat. Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.
A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe. A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal. Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal. A Rák jegyének színe.

Üzenete: A kék szín angyala üzeni, hogy nézz rá önmagadra. Nem csak kívülről, hanem belülről is. Az vagy-e aki lenni szeretnél? Ha az ideális társad állna előtted, vajon te magad ideális lennél-e az ő számára is? A válasz alapján gondold át, miket változtass meg kívül és belül. 


 

Zöld:


A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője. Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika. A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.

Meleg és hideg, égi és földi keveréke. Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe. A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé. Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.

Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.

Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg.

Üzenete: A jelen pillanatban hatalmadban áll megtenni valamit, amivel kapcsolatban nem vagy bizonyos. A zöld szín angyala azt sugallja, hogy a döntéseid közül egyik sem jobb, vagy rosszabb, mint a másik, csak a jelen pillanat bizonytalansága rossz. Hozz egy határozott döntést és lásd a jövőben annak a döntésnak az eredményét, amit most mghoztál. A döntésed meghozatala maga, felszabadító lesz számodra. 

 

Arany:


A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe. Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja. A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre. Az ezoterikában a szoláris asztrál színe. Az antik kultúrákban is a bőséget, a gazdagságot jelképezte. Az Iszlámban férfi nem viselhet aranyat, csak nő. 

Üzenete: Az arany angyal a pénzügyi védelmező, megóv a pénzeddel kapcsolatos rontásoktól. Segít anyagi javaidat megtartani, kamatoztatni, vagy éppen rendezni, ha arra van szükséged. Az arany angyal üzenete igaz rád akkor is, ha éppen ezüst, vagy aranyozott lánc lóg a nyakadban. A nemesség üzenetét is sugallja. Arra figyelmeztet, hogy viselkedj úgy, ahogy egy igazi nemestől elvárható lenne; nagyvonalúan, elegánsan és bőséged tudatában.  

 

Fekete:


Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe. A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma. A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik. Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe. A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe. A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották. Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.

Üzenete: A fekete angyal félelmetes, mert a hagyomány szerint halált hoz - ez igaz, azonban a színek angyalainak üzenetében mást is jelent. Elvágólagosságot, azonnali változást is jelent. Üzeni, hogy ha nem értesz a gyengéd tanítások apró figyelmeztetéseiből, akkor közbelép és drasztikus, erős változást okoz, amiből majd értened kell. 

 

 

Fehér:


Az ártatlanság, a tisztaság, a megvilágosodottság, az újrakezdés, a születés, a béke és a fémes jelleg színe. A korona csakra színe is sok ábrázoláson fehér, másokon lila színű. Kristálya a hegyikristály és a gyémánt. A keresztény misztikában a szűziesség, a tisztaság színe, a menyasszony ezért van hófehérben. Az ókorban a közemberek tunikájának színe volt fehér (szürkés). Az isteni fény, a mennyek országának színe, amit halálunk után megpillantunk, szintén fehér színű, a hagyomány szerint.

Üzenete
: Ahogy a fekete angyal az erős tanítások angyala, a fehér a gyengéd tanításoké. Sokszor annyira lágy, puha, hogy nem is veszed észre, ha nem tudsz a szívedre figyelni. Ezét most azt súgja, hogy csendesedj el, és az apró jeleket figyelve meg fogod érteni, mi az, amit máshogy kell csinálnod, hogy jobb legyen minden. Ott áll mögötted és segít! 

Ha tudni akarod, mit üzen a kedvenc színed és mit az a szín, amit ki nem állhatsz, olvass tovább>>