Aiónok: a Bibliából száműzött félisteni lények

A Bibliában az angyalokon kívül nem esik szó más fajta égi teremtményekről, így kevesen tudják, hogy az eredeti kereszténység másfajta lényeket is ismert.

A keresztény kultúrkörben az Szentháromságon kívül leggyakrabban az angyalokról hallunk. Egy angyal közölte Szűz Máriával, hogy gyermeke születik, Szent Józsefnek ugyancsak egy angyal üzent álmában, hogy utazzanak el, mert Heródes kivégezteti a két év alatti gyermekeket, sőt a muzulmánok Mohamed prófétájával is Gábriel arkangyal kommunikált.

A Bibliában nem esik szó más fajta égi teremtményekről, így kevesen tudják, hogy az eredeti kereszténység másfajta lényeket is ismert. Nem is csoda, hiszen a Biblia súlyos változtatásokon esett át a 4.-5. században a kanonizáció során. A kitiltott szövegek közül számosat megtaláltak. 1945-ben Nag Hammadiban, 1947-ben Kumránban kerültek elő apokrif iratok.

Ezek a szövegek részletesen ismertetik az égi hierarchiát. Az angyalokon kívül úgynevezett aiónok is élnek a Fényhazában. Ők az angyaloknál „alacsonyabb rangúak” és több tekintetben különböznek tőlük. Rendelkeznek nemmel, párban vannak teremtve. Feladatuk a teremtés és a Mennyország egy-egy szférájának a felügyelete. Van személyiségük, rendelkeznek érzelmekkel. Hatalmas energiájú, nagyhatalmú lények, viszont követhetnek el hibákat.

Inkarnálódhatnak földi testbe, ilyenkor nevezik őket avatároknak. Előfordulhat, hogy egy égben elkövetett hibájukat kell helyrehozniuk, de gyakran segítőnek küldi le őket Isten.

Külsőre olyanok, mint bárki más
, az emberek általában nem ismerik fel őket. Mindig nagy feladatot kapnak a Teremtőtől. A vallásalapítók, tanítók, szellemi vezetők, guruk, próféták között számos akadt, de a hadvezérek, művészek, feltalálók, gyógyítók között is találunk néhányat. A népek őskirályai, hősként tisztelt alakjai mögött is avatárt sejthetünk.

Feladatuk mindig Isten, a Fény oldalán harcolni a sötét, sátáni energiákkal szemben. Feltételezhető, hogy a hindu félistenekkek azonosak.Grace


BMR-es szemléletű veszteségfeldolgozás, számmisztika, tarot, önismeret: 
grace.spiritualis.studio@gmail.com


facebook.com/GraceSpiritualisStudio[kapcsolodo_cikkek]