Az indiai Vasztu-sásztra (építészet és térrendezés) titkai 2

A kínai és az indiai elmélet egyaránt öt elemet említ, ezek alkotják a teljes fizikai valóságot. A kínai elemtanban ezek a föld, a víz, a tűz, a fém és a fa, a Vasztu tanításaiban pedig a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter.

Az őselemek
Mindkét hagyomány nagy hangsúlyt fektet az ún. őselemekre vagy ősprincípiumokra. Ezek az őselemek nem feleltethetők meg teljesen a periódusos rendszer vegyelemeinek, mert az őselemek esetében inkább az anyag és az energiák bizonyos jellegéről, tulajdonságáról, illetve halmazállapotáról van szó. A kínai és az indiai elmélet egyaránt öt elemet említ, ezek alkotják a teljes fizikai valóságot. A kínai elemtanban ezek a föld, a víz, a tűz, a fém és a fa, a Vasztu tanításaiban pedig a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. A kínai hagyomány szerint az öt elem folyamatosan egymásba alakul át és egymást támogatja, mintegy körforgást alkotva.

Az anyagi világ a csi tárgyiasulása az öt elem formájában, szükséges tehát, hogy biztosítsuk megfelelő arányukat és körforgásukat az épületben.

Az öt elem kölcsönhatásai
Az öt elem a Vasztu tanításai szerint is a pránából nyilvánul meg, de az elemek nem feltétlenül tudnak egymásba alakulni, sőt: egyesek gátolják, mások pedig segítik egy adott elem működését.

A föld például felszívja a vizet, eloltja a tüzet, de a levegő elsöpri a földet.
A víz eláztatja a földet, kioltja a tüzet, de a levegő felszárítja a vizet.
A tűz elégeti a levegőt, elpárologtatja a vizet, de a föld eloltja a tüzet.
A levegő elfújja a földet, felszárítja a vizet, ám a tűz elemészti a levegőt.
Az éter mind a négyet áthatja és táplálja, mivel a prána fő alkotóeleme.

A föld a szilárd, a víz a folyékony, a tűz a gerjesztett (plazma), a levegő a gáznemű, az éter pedig az anyag dematerializált halmazállapotára utal. A kölcsönhatások vonatkozásában a föld az erős, a víz a gyenge, a tűz az elektromágneses, a levegő a gravitációs, az éter pedig az éterikus kölcsönhatást képviseli. Az elemi részecskék közül a föld tulajdonságaival a proton, a vízével a neutron, a tűzével az elektron, a levegőével a graviton, az éterével pedig a vákuum (vagyis a tér) rendelkezik leginkább. Nyilvánvaló, hogy ezen elemek hatást gyakorolnak az ember testében lezajló biokémiai, bioelektromos és bioenergetikai folyamatokra. Tehát az elemek hatásának harmonizálása – ami a Vasztu-sásztra célja – jelentősen befolyásolja az emberek egészségi, pszichológiai és szociális közérzetét is.

A karma törvénye
A védikus filozófia szerint az emberek sorsát a karma törvénye befolyásolja. Ezek az univerzális törvényszerűségek nemcsak a fizikai világ szintjén, hanem erkölcsi és pszichológiai szinten is hatnak az emberre. A karma törvénye az ok és okozat, vagyis a tett és eredménye közötti összefüggést jelenti. Ennek értelmében egy épület lakóinak boldogságát és boldogtalanságát az általuk előzőleg elkövetett tettek visszahatásai fogják elsősorban meghatározni, a sikert és a balszerencsét azonban az épület elrendezése és a fentebb említett tényezők is nagymértékben befolyásolják. A lakásunk átrendezése is egyfajta karmikus tevékenység, amelyet sorsunk és közérzetünk jobbítása érdekében hajtunk végre az ahhoz értő mesterek irányítása alatt.

A báguá-térkép és a Vasztu-mandala
A kínai hagyományban a sorsfordulókat a Ji-csing, avagy a Változások könyve segítségével jósolják meg az abban járatos bölcsek. E könyv jóslatai az ún. báguá-szimbólumrendszer különböző elemein alapulnak. A feng shuiban is a báguá-szimbólumrendszer segítségével határozzák meg az épület szobáinak elrendezését, annak érdekében, hogy ez az élet minden területén a legkedvezőbb hatásokat eredményezze. A Vasztu-sásztrában nem használatos a fenti rendszer, hiszen ez az építészeti hagyomány a Védák szellemiségén alapul, amely nem jelképekben beszél, hanem mindent személyes arculattal ruház fel. Ennek megfelelően – ahogy majd látni fogjuk – a lakás beosztását, az elemek és a karmikusan megfelelő helyek megtalálását a Vasztu-purusa-mandala, vagyis a házak irányító személyiségének elhelyezkedése alapján végzi el. A Vasztu-sásztrában a helyiségek beosztását például mindig az égtájakhoz igazítjuk, mivel a Vasztu-purusa fejének északkeleti irányba kell néznie. A feng shui számos irányzatában viszont a báguá-térképet a bejárati ajtó irányától függően helyezik el. Ennek megfelelően például a feng shuiban egy telek kiválasztásakor inkább a tájkép számít, míg a Vasztuban az égtájak szerint értékeljük a tisztások, utak, folyók és más tereptárgyak hatásait. A Vasztu-sásztra szerint a tíz különböző irányban (észak, dél, kelet, nyugat, északkelet, délkelet, délnyugat és északnyugat, valamint a zenit és a nadír, vagyis a fent és a lent) különböző bolygók hatásai, valamint a nekik megfelelő különböző őselemek és karmikus hatások érvényesülnek. Mindezeknek, továbbá a lakók asztrológiai képletének figyelembevételével akár személyre szabottan is megtervezhetjük a legmegfelelőbb elrendezést.

A kedvezőtlen hatások semlegesítése
A feng shui elvei gyakran meglehetősen rugalmasan alkalmazhatók, vagyis az építmény szerkezetéből, méretarányaiból, elhelyezkedéséből vagy beosztásából eredő különböző kedvezőtlen hatásokat a feng shui gyakorlatában viszonylag egyszerű módszerek és kellékek – például a báguá-tükör megfelelő elhelyezése, különböző képek, kristályok, harangok, szobanövények, személyes tárgyak, függönyök és más eszközök – segítségével lehet ellensúlyozni. Ezzel szemben a Vasztu-sásztra szerint az elhelyezkedésből és a telek formájából adódó hibákat majdnem lehetetlen korrigálni. A telek formáját kerítéssel kell megváltoztatni ahhoz, hogy kedvezővé váljon, és adott esetben a domborzatot, a lejtést is át kell alakítani. Megfelelő kerítések építésével és fák ültetésével tovább növelhetők a telek kedvező hatásai. Az épület szerkezetéből adódó problémákat a legtöbbször csak átépítéssel lehet megoldani. Vagy az ajtók és ablakok elhelyezkedését kell megváltoztatni, vagy a szobák funkcióit kell másképp alakítani, persze néhány esetben talán az is elég, ha a szobában átrendezzük a bútorokat. A Vasztuban is javasolt a tükrök, képek, mécsesek és különböző szimbólumok (jantrák) alkalmazása, de sokkal kisebb mértékben, mint a feng shuiban. Nagy figyelmet fordítanak ugyanakkor arra, hogy az építkezést és a ház birtokbavételéhez kapcsolódó különböző ceremóniákat a kedvező hatás érdekében mindig a megfelelő asztrológiai időpontban hajtsák végre.
Kép: A Vasztu-purusa-mandala térképe
Gauranga Das

1 rész