Harmóniaiskola mindenkinek

"Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen.Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is. Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet. Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, semmit sem tud a szőlőről." (Paracelsus)

„Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen.
Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is... Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet...

Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, semmit sem tud a szőlőről.”
(Paracelsus)


Képzeljük el: egy hosszú évekkel ezelőtt házi őrizetbe vett – akkor még hamvas, bájos, eszes – lánynak a fogva tartói megadják végre a férjhez menés lehetőségét. A hölgy időközben beletörődött a felette álló hatalomba, ellenőrzésbe, kissé meghízott, eltunyult, migrénnel, hőhullámokkal és alvászavarral küszködik. Szinte már az orránál se lát tovább… De végre teljesülhet az álma, a számára legjobb parti. „Csak” fel kellene dolgoznia elszenvedett sérelmeit, visszaszereznie az érdeklődését és megnyitni önmagát a világnak – kívülről-belülről újjászületnie… Aztán idegen nyelvet tanulnia, hiszen a vőlegény külföldi, saját háztartást vezetnie, jogosítványt szereznie, – önálló döntéseket hoznia… A rázúduló információkkal elboldogulnia, mindenkivel, például e-mailben is, jól kommunikálnia – érvényesítenie önmagát…

A példa persze túloz. Azonban igencsak valóságos és szakadatlan feladat: mentális – azaz testi, lelki, szellemi, érzelmi – képességeinket az éppen meglevőnél sokkal magasabb szintre emelnünk annak érdekében, hogy a váratlanul bekövetkező nehézségekre minél eredményesebben válaszoljunk. Gondolkodunk, cselekszünk. Ám gondolatainkhoz, tetteinkhez energia – életerő – szükséges. Ezt az energiát a leggyorsabban és legeredményesebben agytréninggel lehet a felszínre hozni, azért, hogy a jellemzően feszített tempón lazíthassunk.

Aki nem tud ellazulni, nem képes megfeszülni sem!
Hogyan lazíthatunk? Erre találták ki őseink a meditációt. A meditációhoz alkalmanként igen hosszú időre el kell tudnunk csendesíteni az elménket. Ahhoz, hogy meditálni tudjunk, előbb relaxálni kell megtanulni. Relaxált állapotban elengedhetőkké válnak a gondjaink, kikapcsoljuk – pihentetjük – az agyunkat.

Az agytréning a fény és a hang ősi relaxáló erejét ötvözi a komputeres csúcstechnika tudományával

A fény és a színek játékos természete ősidők óta lenyűgözi az embereket. Még ma is rácsodálkozunk, hogy az égbolton feltűnő szivárványban a színek mindig ugyanabban a sorrendben láthatók. Eleink feszült, ideges társaik megnyugtatására, vagy a mélabúsabbak borúját derűre fordítani is felhasználták a fényt. Ilyenkor a „beteget” a lobogó tűz elé ültették.


Kinek-kinek állapotától függően csendteremtéssel, dobpergés kíséretében gyógyító varázsszavak kántálásával, vagy tánccal segítettek a gondolataiba mélyülni, illetve jobb hangulatba kerülni.

Dávidról, a parittyás pásztorfiúról így ír Pat Alexander a Gyermekbiblia című könyvében: „… hárfázott és saját dalait énekelte. Hamarosan mindenki felfigyelt rá, milyen jól játszik. Sokan megálltak, hogy hallgassák énekét. Nem hétköznapi zene volt ez. Eközben gondok voltak a palotában. Sámuel sohasem látogatta meg Sault, Isten is távolinak tűnt. Minden rosszul ment, és Saul egyre gyakrabban került sötét kedélyállapotba. Tenni kellett valamit!
– A királynak olyan zenére van szüksége, amely megnyugtatja, és feledteti vele a gondjait – mondta az egyik szolga.
– Én ismerem azt, aki erre a legalkalmasabb – mondta a másik.
Így jutott be Dávid először a királyi palotába.
Zenéjének jobb hatása volt, mint bármilyen gyógyszernek. Saul zaklatott elméje lecsillapodott, hamarosan jobban érezte magát…”
A sámánok is zenével gyógyítottak. A ritmus mérhetetlen gazdagsága képes áthidalni a generációk közötti különbségeket is: a zene közelebb hoz bennünket egymáshoz. Fényjáték, dobok, mozgás – s beindulhat a képzelet.
Napjainkban is élnek „Dávidok”, akik zenéjükkel csillapítják zaklatott elménket. Ahhoz, hogy egyre több nagymester tudjon művészetén túl, személyiségével, verbális – szóbeli – kommunikáció révén is hatni a közönségre, ma már rendelkezésre állnak olyan agytréning edzéstervek, melyek segítségével lehetőség nyílik egyre magasabb szinten interpretálni agyunk határán túli érzéseinket, gondolatainkat is.

Ma egészen más életritmusban, más eszköztárral, más célokért működünk, mint évszázadokkal ezelőtt. Az, hogy tömegesen megtaláljuk a nagy energiaközpontokat, ősi meditáló helyeket, lehetetlen. Nem az igényünk szűnt meg az elcsendesedésre, hanem elveszítettük meditációs gyökereinket.
Bár az információszerzés lehetőségei megszaporodtak, egyre többen telítődünk ettől. Őrült a tempó – megáll az ész!

Az emberiség roppant fontos tulajdonsága, hogy mindazt, amit elveszített, megpróbálja magasabb kulturális, technikai, szellemi szinten reprodukálni. E két ősi információt – fény-hang – jól ismerjük, és ma is nagy hatással vannak ránk. Az Egyesült Államok űrkutatási hivatala – a NASA – szakembereinek köszönhetően ma már a környezeti feltételek hiányában is fokozhatjuk tudatunk tevékenységét egy mikroprocesszor által vezérelt, fejhallgatóból és szemüvegből álló agytréner – fény–hang – készülék segítségével. Amíg az agytréner készülék megfelelő programjai alatt kikapcsolunk néhány percre, felszínre kerülhet energiánk, és feldolgozhatjuk, majd elengedhetjük a nyomasztó terheinket.

Az agytréning eredménye a meditációtól az öngyógyítás kiteljesítéséig vezet

Agyunk relaxált állapotban – a meditációk alatt – visszarendezi, megnyugtatja elménket. Aki képes e szinten működni, megszüntetheti a fejlődésében visszahúzó erőként ellene dolgozó belső akadályokat – például a kishitűséget, a kicsinyességet és így tovább. Agyunk csakis harmóniában tudja újraszervezni működését. Amikor ezt a harmóniát tartóssá tesszük, ismét kreatívan gondolkodhatunk, s számunkra előnyös döntéseket hozhatunk.

Ha az információkat nem megfelelően kezeljük, mi magunk válhatunk saját fejlődésünk akadályává. Azért szükséges tehát relaxálni, meditálni – harmóniát teremteni –, hogy ez ne következzék be.

„Az agytréning módszer lényege – ugyanúgy, mint sok más eljárás esetében – a frekvenciában, a rezgésben van. A különbség csupán annyi, hogy itt elsősorban a fényt használjuk fel a „jel” – másként fogalmazva: az információ – bejuttatására.” (Dr. Lückl Jenő)

Agyunk, attól függően, hogy milyen hatásokkal bombázzuk, képes az öngyógyításra, de az önpusztításra is. Gondolatainktól, szavainktól, cselekedeteinktől, mulasztásainktól függ, hogy amit elképzeltünk, azt agyunk miképpen valósítja meg.

Amikor megbetegszünk, „agy-gyógytornával begyakoroltathatjuk a helyes frekvenciát. A rendszeres ingerek hatására az agy saját működése hibáinak javításába kezd, létrehozza a hiányzó idegi kapcsolatokat. Amikor az idegsejtek közötti kapcsolat megvalósul, helyreáll a megbomlott harmónia, és a „betegség” megszűnik.” (Mercsek László)

Miközben egy kényelmes fotelben agytréningezünk, agyunk éber marad, sőt az agytréner készülék programjai élvezetes „fény show-ban” részesítenek bennünket. A fények, és a hangok hatására tudatunk kitágul. Agytréninggel az IQ is növelhető, mert a régebbi, hibás agyműködés miatt addig kevesebb ingert kapott területeket is munkára fogjuk.

Az agytréning a kihívásokra válaszoló személyiségek életformájának része

Néhány agytréner társam és a magam tapasztalatait termőre fordítva, munkánkat koordinálva megalapíthattam a Harmónia Iskolát. Tíz éve tanítunk, tanfolyamokat, továbbképzéseket tartunk, szaktanácsokat adunk, tehetségeket fedezünk fel és gondozunk, az agytréning készülék programjaival menedzsereket, művészeket, élsportolókat kezelünk.

Rendszeresen konzultálunk egymással annak érdekében, hogy a gondjaikkal hozzánk fordulók megismerhessék önmagukat, határaikat és korlátaikat, s hogy rátaláljanak a számukra leginkább járható saját útra.

A mi iskolánkban nincsenek padok, ki- és becsengetés. Az itt tanítók energikusak, frissek, érdeklődőek, vidámak, és támogatóak, megértőek, vállalkozó szelleműek. Nincsenek félévi vizsgák, se témazáró dolgozat, se felelés. Hallgatóinknak – ahogyan mindannyiunknak – a lehető legjobb választ kell megtalálniuk az élet kihívásaira.

Így válik egy idő után mindenki – agytréner és agytréningező – harmónia iskolává (ember iskolává); – alkalmassá arra, hogy átadja valódi érzelmeit, élettapasztalatait másoknak is.

Könyvem jelentős részét olyan agytréningezők beszámolói alkotják, akik ezt az „ember iskolát” már kijárták. Harmónia Iskolánkban az önelemzés, önfejlesztés tudományát neves személyiségek is gyakorolják. Néhányan most először, e könyv lapjain hozzák nyilvánosságra agytréningezői tapasztalataikat, élményeiket, így ösztönözve másokat is a gyors relaxációt, tudattágító meditációt megtanító agytornára. Iskolánknak „kihelyezett tagozata” is működik: a munkatársaik mentális állapotával törődő cégeknél – ügyvédi irodákban, menedzser központokban – pihenőszobát rendezünk be, ezzel szórakoztató mentális kezelési, öngyógyítási lehetőséget teremtünk az agytréninget igénybe vevőknek. E könyvben természetesen bemutatok néhány agytréner specialistát is. Csontos Péter valamennyiünk mestere, a magyar agytrénerek immár egy évtizede alkalmazzák az általa kimunkált tudati technológiát, a tőle tanultakat ötvözik a saját módszereikkel. Mindezekről a tapasztalatokról itt számolok be először.

Célom egyrészt az agytréninggel megvalósítható új életforma, viselkedéskultúra meghonosítása mindazokért, akiket szeretünk, akikért felelősséggel tartozunk, akikre számítunk, másrészt minden Európában élő embertársam információkezelésének és ezek feldolgozásának segítése a tudati technológia – agytréner készülékkel végzett, hazánkban régóta sikeresen alkalmazott – gyakorlati tapasztalatainak bemutatásával. Könyvem elsősorban azoknak szól, akik régi – harminc ezren vagyunk! – vagy leendő agytréner készülék tulajdonosok. Azoknak, akik az agytréning lehetőségét nyújtó stúdiók, illetve Harmónia Iskolánk biztonságát választva önmaguk őszinte kezelésébe fogtak. Akik a legfárasztóbb élettempó mellett is tisztán akarnak gondolkodni, s valódi kikapcsolódásra – meditációs mélységre – vágynak, számíthatnak a segítségünkre. Hallgatóink felismerték, hogy energia nélkül lehetetlen harmonikusan élni. Ahogyan annak idején jómagam, kezdetben ők sem voltak ezzel tisztában. Az utunkat keresztező sok-sok hirtelen változás – stressz – és a régi, feldolgozatlan információ-özön – elnyomott, eltemetett traumáink – bármikor kizökkenthetnek nyugalmunkból. Ilyenkor agyunk magas fordulatszámra kapcsol és menekülésre, vagy más védekezési fortély bevetésére késztet bennünket. Úgy reagál, ahogyan régi, megrögzött viselkedésünkkel programoztuk. Mindezt nem úszhatjuk meg büntetlenül. Egy idő után agyunk figyelmeztetéseket küld – először csak fáradtság, kimerültség, később már tartósan rossz közérzet, végül betegségek formájában. Magas fordulatszámon képtelenség energiát termelni. Sokan úgy gondolják, hogy elherdálhatják meglévő energiájukat, nem fontos azzal gazdálkodniuk. Ez súlyos tévedés: energiánkat – életerőnket – nem szabad kiapasztani; gondozni kell!
Miért? Mert mindenkor szükségünk van a tiszta, tudatos gondolkozásra. Milyen is az, amikor tudatosak vagyunk? Ébernek érezzük magunkat, felkelthető a figyelmünk, tudunk gondolkodni, képesek vagyunk szándékaink szerint cselekedni, feladatainkat elvégezni. Éber tudatállapotban testünket reálisan érzékeljük, érzékszerveink folyamatosan közvetítik a külvilág információit. Ebben az állapotban leginkább kifelé figyelünk, gyorsan tájékozódunk térben és időben. Mindez egyúttal azt jelenti, hogy fontossági sorrendben tesszük dolgainkat, azaz helyesen döntünk. A tudatos ember jelen van a földgolyón.

„Szeretném, ha az emberi agy működésének jobb megértése minden népben és minden emberben egyre több türelmet, együttérzést és megbecsülést keltene önmaga, a többi ember, és ezen keresztül az egész emberi faj iránt.”
(Marion C. Diamond: Az emberi agy kifestőkönyve)

Kevevári M. Katalin
Agyinfo