Szűz Mária születésnapja

A kép örökké megmarad azoknak az emlékezetében, akik akkor oda jártak Lauber Benedek plébános idejében. Mindig tele volt a templom, naponta 4-5 zenés misét tartottak a kiváló kántor: Pócs Béla vezetésével, s 60-100 tagú kórus volt fenn a karzaton. A kórustagok gyermekei itt tanultak járni.

Ezen a napon tartja templombúcsúját a Csepel Belváros I. templom. Húsz évvel ezelőtt az oltárképen Mária születése volt. Baldahinos ágyban feküdt az édesanya, Anna, körülötte asszonybarátai segédkeztek. A kép örökké megmarad azoknak az emlékezetében, akik akkor oda jártak Lauber Benedek plébános idejében. Mindig tele volt a templom, naponta 4-5 zenés misét tartottak a kiváló kántor: Pócs Béla vezetésével, s 60-100 tagú kórus volt fenn a karzaton. A kórustagok gyermekei itt tanultak járni.

Ez a szocializmus éveiben volt még, azóta megsokszorozódott a Mária-tisztelők száma, sok ezren járnak egy-egy Mária-búcsúra; akár Erdélybe, Ausztriába is elutaznak az ünnepekre.

Pedig Mária születéséről nem ír a Biblia. Sőt. Alig-alig említi meg a nevét. Egyik sarkalatos pontja ez a reformált keresztény vallásoknak. Mária-imádatról beszélnek, holott a katolikusok mindig ragaszkodnak az Istenember szülőanyjának tiszteletéhez.


Mária csak közbenjáró. A gyermekeknek úgy tanítják: ha baj történt veled, édesanyádnak sírod el, ő fogja majd tapintatosan elmondani a család többi tagjának. Közbenjár érted, mert esetleg a te gyenge szavaid nem tudnak megvédeni, ő segíteni fog kifejezni a gondolataidat. Így is mondják: Mária, könyörögj érettünk.. most és halálunk óráján… légy mellettünk, ne álljunk egyedül az Úr széke előtt.

Mária születése
Jakab prótoevangéliumában találkozunk Mária születésével. A Biblia könyveit évszázadokkal Jézus után válogatták a ma ismert könyvek szerint.

Anna, Joachim felesége nem szült gyermeket Izrael törzsének. A nagy ünnepen se akart részt venni, csak siránkozott.
- Ó, jaj, hová tartozom én? Nem tartozom ehhez a földhöz sem, mert ez a föld szabott időben meghozza gyümölcseit, és magasztal Téged, Uram!
Isten angyala így szólt hozzá:
- Az Úristen meghallgatta kérésedet. Foganni fogsz és szülni. A te sarjadról beszél majd az egész földkerekség.
Majd az angyal Joahimot is felkereste:
- Joahim, az Úristen meghallgatta kérésedet. Térj haza, feleséged megfogan.
Felesége elébe szaladt, átölelte és újságolta:
- Az Úr gazdagon megáldott, a meddő asszony méhében fogan.

Joahim bemutatta gazdag áldozatát a templomban, hazament, és felesége kilenc hónap múlva gyermeket szült.
- Fiú vagy lány? – kérdezte a bábától Anna.
- Lány – volt a válasz.

Mire Anna ujjongva kiáltott:
- Felmagasztosította lelkem ez a mai nap!

Amikor Mária egy éves lett, Joahim meghívta házába a főpapokat, és bemutatta nekik a gyermeket, azok pedig megáldották őt:
- Magasságok Ura, tekints erre a gyermekre, áldd meg őt a legeslegnagyobb áldással, olyannal, ami már nem fokozható.

Mária három éves korától a templomban élt, és a papok nevelték, megtanították írni és olvasni, lány létére értette ő is az Írást.

Mária-tisztelet
Mária nagy fokú tisztelete kétségbe vonható, de soha nem lesz mellőzhető. Szüksége van az embereknek valakire, aki csak az édesanyához hasonlítható, aki mindent elnéz, és akkor is szereti a gyermekét, ha az ügyetlen, suta, tudatlan vagy éppen rosszakaratú.

Az édesanyától azt várjuk el, hogy a börtönben is meglátogasson, s mindig legyen egy falat étel számunkra nála, ha (esetleg nagyritkán) meglátogatjuk.

Dobosy Ildikó