Kiből lesz a grafológus?

A grafológia tanulása elmélet és gyakorlat összhangja. Könyvekből ugyan ügyes műkedvelővé képezhetjük magunkat, de a valódi tudás megszerzéséhez iskolába kell járnunk.

A grafológia tanulása elmélet és gyakorlat összhangja. Könyvekből ugyan ügyes műkedvelővé képezhetjük magunkat, de a valódi tudás megszerzéséhez iskolába kell járnunk.

A grafológusképzés ma Magyarországon szerencsére igen magas színvonalon van. Több iskola is képez OKJ-s vizsgával grafológusokat. Vajon kiknek érdemes?


A grafológia analitikus tudomány
A grafológus minden esetben analizálja, vagyis elemzi a kézírást, és az analízis alapján összeállít egy olyan személyiségképet, ami segíti a klienst abban, hogy életét sikeresebben, szociálisan pozitív módon, mélyebb önismerettel vihesse tovább. Ez az elemzés valójában egy szintézis, aminek alapját az írás részelemi és egészleges vizsgálata adják. A grafológia tehát a kliens személyes jelenléte nélkül is határozott –írott – személyiségkép felállítására képes. Ez eléggé izgalmasan hangzik sokak számára, ám mielőtt fejest ugranánk a tudás mély kútjába, először is gondolkodjunk!

A grafológia metrikus tudomány
Bár én magam is az intuitív, holisztikus, függőleges világkép szerinti gondolkodást tartom helyesnek, mégis határozottan állítom, hogy azok a kurzusok, ahol nem tanítják meg az analízis készítése során a grafológiai mérést, bizony nem tanítanak meg semmit. A grafometria megtanulása még akkor is nagyon fontos a rutin kialakulásához, ha valaki azt később, ha már rutinja kialakult, inkább elhagyja. A mai magyar grafometria atyja Dr. Szidnai László, pszichológus grafológus, mérnök. Professzionális mérési módszerét minden képzési intézményben tanítják.

A grafológia a szintézis tudománya
A grafológiai analízist minden esetben egy írásos összefoglaló, vagyis egy szintézis követi. A szintézis összeállítása nem könnyű feladat, hiszen a kliens igen gyakran – sőt legtöbbször – nem ül velünk szemben, és nem tud azonnal rákérdezni egyes szavak értelmére, így borzasztó könnyen olyan definíciókat adhat egy grafológus a kliensének, amik nem felelnek meg a tanácsadás alapelveinek. Ezért igen fontos a nyelvhasználat, illetve annak elfogadása, hogy saját hitrendszerünket háttérbe kell szorítanunk és a Kliens elfogadásáról kell hogy szóljon az egész munkánk. A szintézis alapja így a mélységes alázat a kliens iránt.

A grafológia a pszichológia tudománya
A jó grafológus a fentiek miatt nem állhat meg még annál a pszichológiai tudásnál sem, amit a képzési intézményekben kap.

A folyamatos továbbképzés ezen a téren elengedhetetlen, hiszen a kliens olyan lelki segítségre számít a grafológustól, ami jóval túlmutathat annak hatáskörén, így minden grafológusnak nem csak saját kereteivel kell tisztában lennie, hanem egy olyan pszichológus konzulenssel is jó, ha rendelkezik, akihez tovább tud ajánlani olyan klienseket, akik erre igényt tartanak.

A grafológia az agy-írás tudománya
A grafológus nem csak pszichológiát, grafológiát, analízist és szintézist, etikus tanácsadást kell hogy tanuljon, hanem ismeri a kéz, a kar, a test működéseit is, hiszen a pszichoszomatika megfigyelései alapján a test és a lélek kölcsönhatásaira figyelve akár egyes betegségek típusjegyeit is fel tudja ismerni. Nagyon fontos, hogy a grafológia NEM DIAGNOSZTIKUS tudomány, tehát nem alkalmas a röntgent, az orvosi vizsgálatot, vagy a természetgyógyászati konzultációt helyettesíteni. (Nem is ezt várja a kliensünk, vagy ha erre kér, és a grafológus egyébként nem orvos, akkor ezt meg is tagadja!) A grafológus így az agyféltekék, az agy általános és már ismert működését éppen úgy megtanulja, mint a kéz, a mozgás fiziológiáját.

Definíciók és szakfogalmak
A grafológia egyesek által definiálva a viselkedésről, mások szerint az egész személyiségről, megint mások szerint a jellemről készít rajzot. Ezen definíciók egyike sem igaz, mégis mind igaz, aszerint hogy ki az a grafológus, aki vizsgálja az írást. Egyes irodalmak eltérnek néhány szakmai fogalom definiálásában is, a lényeg ilyenkor az, hogy mi magunk, saját tapasztalatunk alapján mit tudunk használni, mit tudunk elfogadni, mit valóságost. A többi tan ettől még mások számára jól működő lehet, tehát hiba volna bármely irányzatot szidni, és egyet a sok közül kizárólagos üdvözülést nyújtónak kikiáltani. Fontos, hogy a grafológiai vizsgálat – mint ahogy valójában a pszichológiai vizsgálat is – általában az objektivitás álcája mögé rejtőzve megfogalmazásai által igencsak szubjektív. Ez természetesen nem baj, sőt kifejezetten előny akkor, ha a kliens és a grafológus jó kapcsolatban (rapportban) vannak egymással.

Kiből legyen grafológus?
Bárkiből, akiket a fenti ismérvek mérhetetlen kíváncsisággal töltöttek el. Aki nem csupán leselkedni kíván mások írásait vizsgálva, idegen vagy éppen ismert emberek életébe, hanem akit a segítségadás lehetősége vonz, és aki elszánt arra is, hogy a tanulás folyamán mély önismeretre tesz majd szert, és ez a folyamat még a gyakorlat hosszú évei alatt is megmarad. A jó grafológust a gyakorlatban eltöltött évek úgy is kiszelektálják. Hiszen jó grafológussá válni tapasztalat nélkül lehetetlen.

A grafológusképző intézményeket a Grafologia.lap.hu oldalon bárki megtalálja.

Grafológus tanfolyam
Gáspár Katalin
grafológus