Mi a megérzőképesség?

Ha valakinek a szavai és mozdulatai között ellentmondást tapasztalunk, azt mondjuk, megéreztük, hogy hazudik. Megérzésben a nők a jobbak. A nőket nevezzük inkább intuitív alkatúaknak

Ha valakinek a szavai és mozdulatai között ellentmondást tapasztalunk, azt mondjuk, megéreztük, hogy hazudik. Megérzésben a nők a jobbak. A nőket nevezzük inkább intuitív alkatúaknak.

Ha ismeretlen filmet vetítünk férfi-női társaságban a hangot kikapcsolva, a nők legalább kétszer olyan biztosan megmondják, ki hazug, alattomos a filmben, mint a férfiak. A férfiak figyelme egy helyre koncentrál, a nőké szórtabb, azt is látják, amit nem néznek. Nem kell a férfi testére nézni egy nőnek ahhoz, hogy észrevegye, mire készül, olyat is meglát, amit a férfi titkolni szeretne.

A női agy
Átlagos nő egyszerre kettő-négy témával is tud foglalkozni. Tévét néz, telefonál, figyel a háta mögött folytatott beszélgetésre, közben kávézik.

Mit tudhat egy jósnő?
Vajon hatodik érzéke van a jósnőnek? Hiszen számos olyan dolgot tud, amit nem mondtunk el neki. Ennek az eljárásnak az alapja a testbeszéd. A jósok nem tudnak erről a képességükről, inkább azt gondolják maguk is, látnoki képességük van. A hókuszpókusz pedig csak kísérő jelenségek. A jósnő általánosságokkal kezdi, s a páciens mozdulataiból, vállrángatásaiból észreveszi, merre kell továbbhaladnia.

Találkoztam önmagát asztrológusnak nevező egyénnel, aki a kérdező minden valóságos vagy vélt betegségét hasonló tapogatódzással derítette fel.

A gesztusok értéke
Sok gesztusunk örökölt vagy eredendően emberi mozdulat. Ezért helyes, ha a gesztusokat együttesen értelmezzük. Egy-egy gesztus csak olyan, mint egy szó, többféle jelentése is lehet. A szó csak a mondatban nyeri el valódi jelentését.

A testbeszédcsokornak legalább három gesztusszóból kell állnia. A fogékony ember megérti a testbeszéd mondatait, és precízen össze tudja vetni az elhangzó mondatokkal.

Figyeljük meg, van-e összhang
Mit tapasztalhatunk, ha valaki szavaival azt bizonygatja, hogy megértő, emberszerető, s közben karate-ütésekkel dobol az asztalon? Gyakran képesek az emberek családjukban is durván viselkedni, miközben arról akarnak meggyőzni, hogy gyermekeik érdekében mindent megtennének. A gesztusok együttes értékelése mellett a szavak és gesztusok összhangját is érdemes figyelni.

Kontextus
A gesztusok értékelésénél számításba kell venni a helyszínt és az időpontot is, hiszen munka után fáradta, vagy a szabadban, hidegben másképpen viselkedik az ember, mint kellemes hőmérsékletű lakásban ülve. Figyeljünk arra is, nincs-e testi fájdalma beszélgető társunknak, hiszen az is megváltoztathatja viselkedését.


Ha együttesen vizsgáljuk a gesztusokat, megtéveszthet ugyan egy tanult forma, de másik három elárulja a személyt. Férfiak gyakrabban támaszkodnak logikájukra, s szavakkal könnyebb megtéveszteni őket, egy jól kipróbált pillantás csábító lehet számukra, egy nő észrevehet egy apró mozzanatot is az arcon, ami miatt gyanús lesz számára a vizsgálandó személy. A pupilla-nagyobbodást, a verejtékezést, az elvörösödést nemigen lehet eljátszani, de a betanult gesztusok is előbb-utóbb kiszűrődnek, sokáig nem lehet játszani a testbeszéddel.

Dobosy Ildikó