HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2018-01-20
Címlap / Őrület / Tanulmány a magyar egészségügyről

Tanulmány a magyar egészségügyről

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2018-01-20

A tanulmány egy olyan tudományos publikáció, amely Magyarország versenyképességének és egészségügyi helyzetének összefüggéseit vizsgálja.  

 

Rendezvénynaptár
A Novartis Hungária kezdeményezésével és szakmai támogatásával a KOPINT-DATORG Rt. tanulmányt készített, melynek célja, hogy rávilágítson arra, miként nőhet Magyarország versenyképessége azáltal, hogy egészségesebb a lakossága és javul az egészségügyi ellátás rendszere. A tanulmány egy olyan tudományos publikáció, amely Magyarország versenyképességének és egészségügyi helyzetének összefüggéseit vizsgálja. A tanulmány a magyar egészségügy gazdaságra gyakorolt hatását nemzetközi és belföldi regionális összehasonlításban elemzi, és ajánlásokat is tartalmaz a mindenkori egészségügyi döntéshozók számára.

A Novartis Hungária tevékenyen részt kíván vállalni abban, hogy a javuló egészségügyi ellátással és az egészségesebb lakosság által növekedjen Magyarország versenyképessége. Ezért a Novartis Hungária saját kezdeményezésként a KOPINT-DATORG Rt. gazdaságkutatóval karöltve tanulmányt készített, amely az egészségügy gazdasági hatásai valamint az ország versenyképessége közötti összefüggéseket vizsgálja. A nemzetközi összehasonlításokat is tartalmazó szakanyaggal az a céljuk, hogy rávilágítsanak: nőhet Magyarország versenyképessége az Európai Unión belül, ha javul az egészségügyi ellátás rendszere, a lakosság egészségi állapota és munkaképessége.

„Ma Magyarországon kulcsfontosságú feladat az ország versenyképességének fokozása, ami többek között a lakosság egészségi állapotának javításával érhető el. Ezért amellett, hogy hatásos és megbízható terápiákat nyújtunk a különböző betegségekre, hosszú távú partnerséget kínálunk azoknak a szereplőknek, akik aktívan tesznek a magyar egészségügy fejlődéséért ”, mondta André Brázay, a Novartis Hungária ügyvezető igazgatója.

Dr. Palócz Éva, a Kopint-Datorg tudományos vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a tanulmány azt vizsgálja, van-e összefüggés az egyes országok fejlettsége és a lakosság egészségi állapota között. Ez utóbbit jelentősen befolyásolja az egészségügyi kiadások és az egészségügyi infrastruktúra, amire a tanulmány részletesen kitér. Az országon belüli különbözőségek miatt pedig nem csak Magyarország egészségi állapotának és versenyképességének nemzetközi mezőnyben elfoglalt szerepét tekintik át, hanem a régiók helyzetét is.

A Novartis-ról
A Novartis és a KOPINT-DATORG közös tanulmányának sajtó-összefoglalója
1. A nemzetközi adatok alapján megállapítható, hogy szoros összefüggés van az egyes országokban az egészségügyre fordított kiadások (köz- és magánkiadások), az egészségügy hatékonysága, valamint az egy főre jutó termelés és jövedelmek (a fejlettség) szint) között. Ez a szoros kapcsolat kölcsönös egymásra-hatások eredménye: a növekvő jövedelem egyre magasabb színvonalú és hatékonyságú egészségügyi ellátást tesz lehetővé, amely azután – a munkaerő jobb fizikai és mentális állapota következtében - magasabb termelékenységgel és GDP-növekedéssel jár együtt.

2. Az egyes országok, régiók nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt helyét tehát jelentősen befolyásolja az egészségügyi szolgáltatások minősége, korszerűsége Mindazonáltal, ezen átlagos tendencia mögött is jelentős különbségek húzódnak meg, ami arra mutat, hogy az egészségügyi kiadásoknak nem csak a szintje, hanem a szerkezete, és az egészségügy hatékonysága is hatással van a lakosság, a munkaerő egészégi állapotára, s ennek következtében a gazdaság versenyképességére. A fejlett országok az elmúlt évtizedben jelentős lépéseket tettek az egészségügy hatékonyságának a növelésére. Valamennyi országban számottevően csökkent a magas fenntartási költségekkel járó kórházi ágyak száma, egyre inkább előtérbe kerültek az ambuláns, és rövid beavatkozások, illetve a gyógyszeres kezelések a műszeres beavatkozásokkal szemben. És ami ennél is fontosabb, a hangsúly áthelyeződött a megelőzésre, valamint a lakosság egészséges életmódra nevelésére.

3. Magyarországon az egészségügy finanszírozására költött összegek aránya a GDP-ben nem alacsonyabb a gazdaság fejlettsége alapján indokoltnál, a lakosság egészségi állapota azonban rosszabb annál. Különösen nagy diszkrepancia tapasztalható a gazdasági növekedés gyors (az EU-átlagnál lényegesen gyor¬sabb) üteme, azaz a reálgazdasági felzárkózás sebessége, a ter¬melékenység és a verseny¬képes¬ség számottevő relatív javulása és a munkaerő egész¬ségi állapota között. Miközben Magyarország a termelékenység növelése terén az elmúlt évtizedben élenjárt a fejlett országok között, ami a verseny¬képesség egyik legfontosabb indikátora, a többi fejlett országokhoz viszonyított, relatív egészségügyi mutatói határozottan romlottak.

4. Valamennyi EU-ország közül Magyarországon a legalacsonyabb a várható élettartam mind a férfiak, mind a nők esetében, s a betegségmutatók alapján is a legrosszabb pozíció jut Magyarországnak.
Eközben a kórházi ágyak száma - az elmúlt évtizedben bekövetkezett csökkenés ellenére -, a kórházi tartózkodások száma, valamint az 1000 lakosra jutó orvosok száma jóval magasabb az EU-átlagnál, s a műszeres ellátottság számszerinti adatai csak kismértékben maradnak el az európai átlagtól. Magyarországon tehát ma túl sok kórházi ágy áll rendelkezésre (ennek megfelelőn hosszú átlagos kórházi tartózkodással, hiszen a kórtermeket meg kell tölteni), sok orvossal és nagyon kevés ápoló-személyzettel, a fejlett, és hatékonyabb egészségüggyel rendelkező országokkal összehasonlítva. Ez az összevetés a magyar egészségügy lassú alkalmazkodására utal, amely még mindig ragaszkodik a hagyományos gyógyítás körülményeihez.

5. A magyarországi regionális különbségek elemzése a nemzetközi összehasonlítás alapján levont következtetéseket támasztja alá, lényegében a különböző fejlettségű országok közötti eltérések leképeződése regionális szinten. Egyértelműen megállapítható ugyanis, hogy az alacsonyabb fejlettségű régiókban nagyjából a fejlettségi elmaradással összhangban rosszabbak az egészségi mutatók, magasabb a halandóság és az országos átlagot meghaladó a táppénzben lévők aránya. Ez közvetlenül is kihat a munkaerő munkaképességére, termelékenységére, ami egyfajta ördögi körbe zárja az alacsonyabb fejlettségű régiókat. Ez azt sugallja, hogy a regionális politikának az egészségügyet is a prioritások közé kell emelnie, és az alacsonyabb fejlettségű régiók egészségügyi infrastruktúrájának a fejlesztését, nem az ágyszám növelésével, hanem jobb szervezettséggel és a regionális szakgyógyító centrumok kialakításával a középpontba kell állítania.

6. A 2007-13 közötti II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében jelentős fejlesztési források érkeznek Magyarországra az EU Strukturális és Kohéziós Alapjából. A fejlesztési Tervben az egészségügy („befektetés az emberbe”) – helyesen - a prioritások között szerepel. Fontos azonban, hogy ezek a fejlesztési összegek ne a jelenlegi, alacsony hatásfokkal működő egészségügybe érkezzenek, mivel az az erőforrások elpocsékolásához vezetne, hanem a szükséges beruházásokat megelőzze egészségügyi ágazat átalakítására vonatkozó koncepció kidolgozása.

A következő 7 év fejlesztési tervében az egyes régiók önálló operatív programokat kapnak. A régióknak tehát lehetőségük lesz saját egészségügyi programot is kialakítani, amelyek hozzájárulhatnak a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha ezek a programok egy országos koncepció keretébe illeszkednek, mert csak így lehet biztosítani a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását.


 
 
[2805]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot
 
 
 

ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x