Örömünnep és körtánc- Hanuka

Égnek a Hanuka fényei szerte a városban, s a vallásos családok ablakaiban is: hirdetik, hogy egyre többen vannak, akik megtartják hitüket minden kísértés között, vagy visszatértek szüleik, nagyszüleik közösségébe. A zsidók mindig keresték a fényt, s még a villanylámpák mellett is beragyogja környezetüket a gyertyák fénye.

Oberlander Batseva vendégei vagyunk a Novotel Szálloda különtermében. Most is játékra készülődünk: puzzle-lapokat kapnak az asztaltársaságok, melyeken az ünnepek gyertyái jelzik az Örökkévaló fényét.

Hanuka, a Fény ünnepe >>

Milyen ünnepeket díszítenek a gyertyák?
A mi asztalunkon a Tórát köszönti a láng. Vallásos közösségek Szimchát Torá idején (ebben az évben október 5-e volt) ünnepélyesen kivonulnak az utcákra, hupá alatt viszik a Tórát. Körmenettel ünneplik meg az új Tóratekercseket. Itt köszönti a felvonulókat a tűz. Az Örökmécses minden zsinagógában és a Templomban az Örökkévaló jelenlétét fejezi ki.

Az előimádkozó előtt két gyertya ég Pétek este a zsidó asszonyok ugyancsak két gyertyát gyújtanak meg áldás mondásával. Ha leány van a házban, ő is gyújt egyet, minden gyermek után egy-egy gyertya ég személyenként, az anya gyújtja meg először, majd megtanítja a leányokat is.

Szombat kimenetelére is gyújtunk gyertyát. Szombat nem napnyugtával fejeződik be, hanem a csillagok feljövetelekor. „Áldott, aki elkülöníti a szentet a mindennapitól.” Ez a Hávdálá.

A Menórának hét ágú lángja van, a Hanukiának kilenc, ezek közül egy a Sámás, a gyújtógyertya. Esküvőkön a mennyasszonyt fogadja a gyertya a hupa alatt.

A Hanukia meggyújtása
„Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta, hogy gyújtsunk Hanukára lángot.”
Minden ünnephez, gyertyagyújtáshoz, tevékenységhez tartozik áldás. Nem véletlen, hogy a zsidó asszonyok oly igen vidámak, kacagósak, energikusak.

Batseva és Judit meggyújtották a kilenckarú Hanukia ötödik gyertyáját balról kezdve. Minden asztalon volt gyertyatartó: kilenc rózsával. A rózsákat hazavihették a vendégek családjukhoz. A zsidó otthon az asszonyok és gyermekek számára a szentély, otthon az asszony teremti meg az ünneplő közösség összetartozását.

Milyen legyen egy zsidó asszony?
Szép, okos, intelligens, találékony. Mindössze. A férfi dolga megteremteni ehhez a külső körülményeket, az asszony pedig valósítsa meg a harmóniát, békét a családban és a környező társadalomban. Persze, azt látjuk, hogy kinn az életben nagyon is helyállnak a nők. Jó szervezők, és szigorúan megkövetelik a megfelelő munkamorált. Batseva bevezetőjében Judit és Holofernesz görög-szír hadvezér találkozásáról mesélt. A festők gyakran megörökítették a szép özvegyet, amint viszi kezében a szakállas, borzas levágott fejet. A rabbik engedelmével be mert menni a vezér sátrába, s annak fejével tért vissza Jeruzsálembe. Eközben elegáns volt, játékos, bűbájos és türelmes. Napokon át hitegette a katonákat, hogy bevehetik a várost, a védők már kimerültek. Végül a fej nélkül maradt sereg menekült fejvesztve a környékről.
A z okos asszony a fentiek mellett még halált-megvetően bátor is. (A cikk folytatódik. Lapozz tovább!)

Joszi anyukája
A kis Nógrádi Joszi beavatásának ünnepéről megemlékeztünk néhány éve. Anyuka azóta újra babát vár, mégpedig éppen az utolsó napokban van. A baba megvárta, hogy Anyuka elmondja barátnőinak, hogyan miért döntött a chasszid életmód mellett.

Családja Amerikában a felvilágosult értelmiségiek életformáját követte. Tüntetett a dél-afrikai megkülönböztetés, a vietnámi háború, Hiroshima megismétlődése ellen, Sára pedig még ennél is messzebbre ment az igazság keresésében: az Örökkévaló törvényeit akarja megvalósítani itt a földön. A Földet tenni mennyországgá. Ezért ül most közöttünk parókában, újabb és újabb gyermekektől áldottan: Magyarországon. Nem elégedett meg az USA elnökeivel, hiszen azok nem fognak változtatni a politikán, akárhány tüntetést látnak az utcákon.

Ámde VAN egy mindennél hatalmasabb Elnök, aki azt is látja, hogy Sára kislánya hány micvát ajánl fel egy utcai séta alatt: Nem verekszik a testvérével, nem nyafog anyukájának, rámosolyog a járókelőkre, és pénzt ad a koldusnak. Ezért van itt köztünk Sára, hogy mindezt nagyon egyszerűen és érthetően elmondja mindazoknak, aki elégedetlenek lakásukkal, házastársukkal, a gyerekek tanítójával… és mindennel. Milyen egyszerű… lenne… Budapesten kitenni egy Mezúzát az ajtófélfára. Talán nem zúznák össze a szomszédok… ha ők is zsidók. Egyébként nem tudjuk, nem próbáltuk. Sára vállalja.

Tombola
Kedves szokás a zsidóknál, hogy akinek van, az ad. Csak úgy magától, kérés nélkül. Könyvet, ékszert, menórát, képeket: kinek mije van. S kis gyenge hozzájárulás a szállóban elköltött bőséges vacsorához (amiből a maradékot rendszerint hazaviszik családjuknak a vendégek az utolsó cseppig) egy tombolajegy ára. Három év alatt talán mindenki nyert már valamit.

Kivilágos kivirradatig
Mondaná Móricz Zsigmond és tudhatjuk, hogy táncról lesz szó. Mindenki táncol: dédnagymamák és húsz éves lánykák, sőt egy hároméves kisfiú is a kör közepén. Ha elesik, föláll, nem zavarja a lengő szoknyák látványa. Egy gyönyörű mosolyú, karcsú amerikai lány mutatja a lépéseket: one, two three, round, clap, clap, clap. Ugrunk, sétálunk, sasszézunk, forgunk. Párosával, körbe, lineárisan, ahogy a tánc megkívánja. Minden harmadik lépés után előre-hátra ugrás következik, nevetünk, fogjuk egymás kezét, és boldogok vagyunk. Aki így tud táncolni, százhúsz évig fog élni. Igaz, két-három órával később már csak a huszonéveseket látjuk egyre hevesebben forogni. Érdekes, hogy ők mennyivel jobban bírják, mint mi, nagymamák. De azért újra meg újra beállunk, s olyan kecsesnek érezzük magunkat, mint a barnahajú lebegőszoknyás leány és édesanyja. A tánc másik vezetője a mama, akit bemutatnak a társaságnak nagy tapsvihar közepett.

Legyen áldás a szervezőkön, az adakozókon, s mindenkin, aki személyével emelte az est fényét.

Dobosy Ildikó