Válság és a korszak veszte - már előre látható?

Az Élet Körének forgása nem csupán egy éven belül mutatkozik meg, létező világunk egy éve évezredeket átölelő világkorszakok sorából épül fel. Hogy kissé tisztábban lássuk az életkör változásait, a korszakok egymás utáni megmutatkozását, lássuk miként követik egymást sorrendben, hogyan köszöntenek be és miként múlnak el. Miként befolyásolja életed a nagy életkör az égbolton?

A korszakok a zodiákus körén visszafelé értendőek, vagyis pl. a Kos korszak nem a Halak, hanem a Bika korszak után következik, és így tovább. Láthatjuk erényeiket, erővel teli állapotukat, azt, hogy céljaikat milyen eszközökkel érik el. Milyen az, amikor egy korszak ereje teljében van és túlburjánzik önmagán, majd milyen a bukása, sőt azt is, hogy miért kellett megszületnie, mit, milyen minőségeket kellett szükségszerűen felváltania.

Kos korszak
Erénye: a bátorság, függetlenség, a céltudatosság, a hősiesség.
Eszköze: a célirányosság, tudatosság, és az agresszió.
Túlburjánzása: a vérengzés, és bántalmazás, állandó mindent felőrlő versengés.
Megszületése: a tunyaság, a vegetálás nehézségei révén jön létre.
Bukása: az emberek irtásában, háborúkban rejlik. Az emberek elfordultak kegyetlenségétől, vad isteneiktől.

Bika korszak
Erénye: a takarékosság és szelídség, a felhalmozó, népeket gazdagító szorgosság. (más tekintetben kissé lusta)
Eszköze: céljai eléréséhez a makacsság, és kitartás, az önmaga által elvégzett szorgos munkavállalás jellemző.
Túlburjánzása: a lustaság, vegetálás, változatlanságban való, unalmas megrekedés.
Megszületése a misztika lelkiség túlerőbe kerülésének köszönhető, racionalitásra való igény nőtt ekkor, a két látásmód egyensúlyban tartása végett. Továbbá jólét utáni vágy.
Bukása: az önfejűség révén a mozdulatlanságban, változást nem tűrésben rejlik. Ami mozdulatlan, halott.

HarmoNet tipp: Sarkalatos pontok a horoszkópodban >>

Ikrek korszak
Erénye: a világ energiáinak valódi megismerése, kétpólusosságának elfogadása, a férfi és női elvek egyenrangú, kölcsönös tisztelete (istenpárok), mentális érés, képességek tökéletesítése.
Eszköze: az egyenlőség, egyensúly megteremtése, a kommunikáció, figyelemfelkeltés, ismeretátadás, tudás eljuttatása más tájakra, utazva "prédikálás".
Túlburjánzása: a felszínesség, megbízhatatlanság, bizonytalanság, elrugaszkodottság, dőzsölés, felszínes elfecsérlés, hamisság.
Megszületése: az egypólusú, matriarchális, családi dinasztiák túlerőbe kerülésének köszönhető, az értelmi, képesség - és nem születési - alapon való világi előrejutás lehetősége végett jött létre, továbbá az elvek kiegyensúlyozásának megértése miatt.
Bukása: az egyén képességének társadalmon való felülhelyezésében, izgága, kíváncsi, ám felszínes társadalompolitikában, testvér és rokoni harcokban, a család és biztonság tiszteletének hiányában keresendő.

Rák korszak
Erénye: az érzelmesség, a Holdanya rítusok, a nőiség felfedezése, a termékenység.
Eszköze: a szeretet, törődés és odaadás (főként családok alakulása), valamint a féltékenység.
Túlburjánzása: a racionalitás hiánya, érzelmi robbanékonyság, szűklátókörűség és féltékenység.
Megszületése: az egyeduralkodókat követő, abszolutisztikus, napkirályokat követő, embereket elnyomó időszak végén lévő szeretet és megértés iránti igény.
Bukása: a családok belterjességében, gyöngekezűségében, érzelmi elhajlásokban keresendő.

Oroszlán korszak
Erénye: a becsületesség, odaadás, és az erőskezű irányítói készség, a hatalom fókuszálása.
Eszköze: az öntömjénezés, hatalom éreztetése, erőteljes egyéniség alakítás.
Túlburjánzása: az egoizmus, és a felsőbbségtudatból fakadó lustaság.
Megszületése: a szegénység, a kicsi és tehetetlen államokat követően jön létre, a hatalmat, abszolutizmust igénylő időszakban.
Bukása: a tévedhetetlenségben és önhittségben, vakságban rejlik.
 
Szűz korszak
Erénye: a szorgalom, a türelem és a kutatókedv, kíváncsiság.
Eszköze: a megismerés és befogadó hajlam, ezáltal a megújulás, az aprólékosság, és a kritikusság, vizsgálódás.
Túlburjánzása: a részletekben való elveszés, a gúny és a hatalomtól, felelősségtől való görcsös rettegés.
Megszületése: a bizonytalanság utáni stabilizálás vágyaként jön létre, a biztonságért dolgozni képes társadalomban.
Bukása: a részletekben való elveszés, nem a lényegre koncentrálás, ezáltal erők elfecsérlése.
 
Mérleg korszak

Erénye: a szépség szeretete, az ideák tisztelete, a megfoghatónál több, a magasröptű érzelmi-szellemi élet igénye.
Eszköze: a báj, a másikkal való megosztás, egyensúlyi állapotok létrehozása, kiegyensúlyozás.
Túlburjánzása: a bizonytalanság és a megbízhatatlanság, valamint a hiúság, önhittség.
Megszületése: a kegyetlenségek utáni nehéz időket követő szeretetteljes, társakat találó, nem magányos lét utáni igényképpen jön létre.
Bukása: a bizonytalanságban, a hétköznapi élet elhanyagolásában, idea-hajhászásban rejlik.

Skorpió korszak
Erénye: a kitartás, a céltudatosság, és a nem látható felé való nyitás, az igazság keresése, és az átalakuló, transzformációs készség.
Eszköze: a kitartás, a becsaphatatlanság, az amorf, átalakulni képes jelleg, a bosszú és a hazugság.
Túlburjánzása: a kegyetlenség, a halál-centrikusság, életellenesség, elmagányosodás.
Megszületése: a függetlenség utáni, szétszórtság utáni ragaszkodás, valahová tartozás igénye, a hit utáni megbizonyosodás igényeképpen jön létre.
Bukása: a durvaságban, ellenségeskedésben, egymástól való elfordulásban rejlik.

Nyilas korszak
Erénye: a hit, az igazság és függetlenség, szabadság keresése.
Eszköze: a nemtörődömség, a lázadás és kötelékek szétszakítása és kikerülése, az egyetlen igazság, a hit keresése.
Túlburjánzása: a felelősségtől való rettegés, a szabadság kényszeres hajszolása, majmoló, oktalan hit.
Megszületése: a függetlenség, szabadság utáni vágyban rejlik.
Bukása: a kapcsolatok és ragaszkodás hiányában, naivitásban és hiszékenységében rejlik.

Bak korszak
Erénye: a céltudatosság, a kitartás, a szorgalom, a nagy teljesítmények előhozása.
Eszköze: a kompromisszum, a tűrés és türelem, a hidegség érzelem mentes döntés és felelősségvállalás.
Túlburjánzása: a kegyetlenség, és érzelemhiány, érdekkapcsolatok, hidegség.
Megszületése: az összefogás utáni igény, megértése annak, hogy az egyén csak csoportban boldogulhat a világban.
Bukása: az önfejűség, mások cserbenhagyásában és a kihasználásban, görcsösségben, diktatúrában rejlik.

HarmoNet tipp: Kreténeket nevelünk? Oktatási reform kegyetlenül őszintén >>

Vízöntő korszak
Erénye: a szabadság, a tudás iránti vágy, a megújítás képessége.
Eszköze: a lázadás és a mindenre való nyitottság, a globális kommunikáció.
Túlburjánzása: az extremitás, a különcség és az egyedi célok hajszolása.
Megszületése: a függetlenség és igazolt tudás utáni igénye képpen jön létre.
Bukása: az egyén önhittségében, az összefogások lehetetlenségében, egoizmusában rejlik.

Halak korszak
Erénye: a szeretet és odaadás, a törődés és hit.
Eszköze: az érzelmesség, a szeretet kimutatása, a már makacs hit.
Túlburjánzása: a prűdség, szűklátókörűség, az álszentség, mártíromság és naivitás.
Megszületése: a kegyetlenség megszüntetése, a vérengzések elhagyásának igényére alakult ki.
Bukása: a makacsságban, a tudás igényének elnyomásában és túlzott erkölcsösségben, dogmatikusságban  rejlik.

Minden állam időről-időre megújul, minden közösség a korokon belül újra és újra megéli ezeket a természetes egymás utáni változásokat, amelyek a leírtakkal fordított sorrendben, az állatövi jegyeket tekintve visszafelé történnek meg. Így található meg karma a karma-körben. Sors a sorsfonalban. Összességében elmondható, hogy az egész Földre, az egész bolygóra, történetére, azon belül államaira, nemzetekre, vallási kultúrákra, és az egyének életére is ciklikusan jellemző, kiterjed a világkorszakok jellegének változása. Nem csak, mint korszak gyakorolnak hatást, hanem a csillagképek körforgása, a jellegek állandó változása, mint általánosan, mindenre jellemző, mindent leíró rendszer is létezik. Vagyis a zodiákus minőségeinek körkörös áramlása, mint leíró szimbólumrendszer megfigyelhető minden nála kisebb rendszerben. Dinasztiák, cégek, családok és nemzetek, vallási irányvonalak történelmében egyaránt.

Részlet: Fodor Kata Ezobaba című kötetéből >>

Ezobaba web >>