A változások világa
hirdetés
Címlap / Ezotéria / A változások világa

A változások világa

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-10-30

A változások törvényeinek helyes megértése miatt érdemes még elidőznünk a háromvonalas képek, a trigramok kétféle elrendezési formájánál. Mint említettük, a Fu Hszí féle statikus és a Ven Király féle dinamikus rend a valóság két szintjét írja le. A statikus rend a világ időfeletti és elvont, a dinamikus pedig a világ időbeli és konkrét jelenségekre vonatkozó összefüggéseit jelöli... 


Rendezvénynaptár
A változások törvényeinek helyes megértése miatt érdemes még elidőznünk a háromvonalas képek, a trigramok kétféle elrendezési formájánál.

Mint említettük, a Fu Hszí féle statikus és a Ven Király féle dinamikus rend a valóság két szintjét írja le. A statikus rend a világ időfeletti és elvont, a dinamikus pedig a világ időbeli és konkrét jelenségekre vonatkozó összefüggéseit jelöli. Ezzel teljes összhangban: a statikus rend a tudat tudatfeletti tudatosságának, a dinamikus pedig a tudat konvencionális állapotának a megfelelője.

A dinamikus rend a változások világát, az embert körülvevő természet törvényeit és a törvényszerű mozgásokat fejezi ki. Így az ember számára is ezek a törvények jelentik a létezést, mert a tudat és a világ együtt örvénylik ezekben a változásokban.

A statikus rend a létezés alapjait, az ősi és archaikus állapotot mutatja, azt, amikor a világos és sötét erő tudatosan létrehozott egyensúlya megvalósul. Ez az állapot nem van, hanem lehet, azaz megvalósítható és elérhető, mégpedig a dinamikus áramlások megismerésén keresztül. Vagyis a világi és testi létezésben benne rejlik a meghaladás lehetősége, az ember világi és testi létében megvalósíthatja az ősi rendet, amennyiben felismeri a változások törvényeit. Ha felismeri annak törvényeit, akkor annak megfelelően cselekszik: ez a nem-cselekvő cselekvés, a "hagyd, hogy minden magától alakuljon" attitűd, amelyben ott van a teljes belátáson alapuló tökéletes önuralom. Mert az, ami az erők ősi egyensúlyát dinamikus mozgásba hozza, az nem más, mint a saját aktivitásunk.

Az emberi élet tehát kerete lehet annak, hogy megismerjük a változások törvényeit és meghaladjuk azt, mert a kettő együtt képviseli a teljességet, a Taot. Így a mű és a működés tere egyaránt a változásokban nyilvánul meg. A változások törvényeinek meghaladása
- amit a statikus rend fejez ki - ezért nem egy mozdulatlan és stagnáló állapottal függ össze, hanem az erők örök változásainak megértésével. Hasonlóan, mint a mahájána buddhizmusban, ahol a nirvánát, a megvilágosodást és megszabadulást úgy határozzák meg, mint a szamszára, a szenvedésteli létforgatag tökéletes látását és megértését.

A statikus rend a tudat azon állapotát, az emberi tudatosság olyan szintjét, tudatfeletti tudatosságát fejezi ki, amelyben a Tao megvalósul. A Tao megvalósulása pedig a világos (jang, formanélküli és transzcendens) és a sötét (jin, formával bíró és immanens) erők és elvek egyensúlyban tartását jelenti. Az egyensúlyban tartás az Utat jelenti. Az Út pedig a változások rendjének, a dinamikus, a Ven Király féle rendnek a megismerését jelenti.

A valóság megnyilvánulatlan és időfeletti valamint a megnyilvánult és időbeni aspektusa között van egy határ, amelyet az életerő táplálása és más gyakorlatok segítségével a taoista mágusok átlépnek, amikor "a még meg nem nyilvánult síkra" eljutva képesek beavatkozni a "teremtés" folyamatába, a természeti és élettani folyamatokba. A felhőkön lovagló halhatatlan taoista képe ezt a megvalósultságot szimbolizálja, ezt a túlemelkedettséget, a fizikai törvényeket meghaladó éber tudatosságot, amikor is "kiderül", hogy nincs határ és nincs kapu, csak Tao.

A változások világában tudatlanul sodródó emberek számára ez a határ nagyon is valóságosnak tűnik. Számukra a halhatatlanság vagy az univerzum erői feletti uralom, azaz a túlemelkedés lehetősége pusztán "vallásos ábránd", "babonás hit", vagy "módosult tudatállapot". Nem gondolnak bele létük alapjaiba.

Velük ellentétben például Lao-ce így szól: "Egyedül én vagyok más, mint az emberek, mert az Ős-forrásból táplálkozom." (Tao te king. XX.). Az Ős-forrás pedig az erők olyan egyensúlyi állapota, amit a Fu Hszí féle trigram elrendezése mutat.

Megvizsgálva a trigramok két elrendezése közötti összefüggéseket, akkor azt találjuk, hogy ami a statikus rendben az Ég, az a dinamikusban a Tűz, ami ég. Ami a statikusban a Tűz, az a dinamikusban a Villám, az égi tűz kifejeződése. A statikus rendben az Ég és a Föld között van a világtengely, a dinamikusban a Tűz és a Víz között. A statikusban kiegyensúlyozottak az ősképek, a dinamikusban ellentétesek és egymásra következők.

Amikor a Változások Könyvét a kezünkbe vesszük, vagy egy kérdésünkre választ keresve érmével vagy pálcikával egy hexagramot nyerünk, akkor az azt felépítő trigramok kapcsán a világi, időbe vetett és dinamikus Ven Király féle elrendezéssel van dolgunk. Ezért elsősorban a dinamikus elrendezés az, melynek összefüggésrendszerét jól meg kell ismernünk. A trigramokhoz kapcsolódó számok, irányok, idők, analógiák, jellemzők mind fontos adalékok egy jel értelmezésénél. Ezeket az összefüggéseket foglalja össze az alábbi táblázat, amely a Ven Király-féle dinamikus elrendezés analógiáit mutatja.

Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 1000 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
x