Szabó Vladimir: A kőfaragó kertje
Címlap / Kultúra / Szabó Vladimir: A kőfaragó kertje

>

Szabó Vladimir: A kőfaragó kertje

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-12-03

A Jászi Galéria XX. századi grafikusokat bemutató sorozatában emlékkiállítás keretében eleveníti fel a "magyar Dürer"-nek is aposztrofált festő- és grafikusművész, Szabó Vladimir életművét. A tárlaton bemutatásra kerül néhány olajkép és ceruzarajz, valamint közel ötven rézkarc. 

A múlt századi magyar grafika számos kiemelkedő életművel gazdagította az európai képzőművészet történetét. (Hogy Európa mégis keveset tud róluk, az csak részben magyarázható történeti okokkal.) A legkiválóbbak között számon tartott Szabó Vlamidír, akinek a rajzolás nem csupán látásmódot, de még inkább életmódot jelentett – a rajz nagymesterei közé tartozik. Ellenére annak, hogy gyakran hosszasabb megszakításokkal dolgozott, töltődött, tartalékokat gyűjtött az intenzív munkához. Hiszen a rajzolás számára nem csupán sajátos látásmódjának kifejezője volt, de vérbeli grafikusként a verbális folyamatok közvetítője is.

Aprólékosan kidolgozott, finom rajzolatú egyedi grafikái és rézkarcai valóságos labirintusok, amelyekből csak úgy találhat ki a néző, ha elveszik bennük, ha pontról pontra áttekinti azt a sokaságot, amelyet alkotójuk a lapokra komponált. A kereső vagy eltévedő vonalaknak nyoma sincs lapjain. Elveszett és megtalált, újra elindított, ismételt vonalak szervezik képeit.
Mindegyikük megtalálja a maga helyét, pontosabban kikerül abból a labirintusból, amelyet a tehetségtelenség vagy ügyetlenség, a kifejezés-képtelenség gyakran von az ember értelme és lelki impulzusai köré egyaránt. Mint a kézírás, absztrakció és realitás határán futnak a belső víziók szerint, szemmel rajzolt vonalak. S a rajzok nem formát alkotnak, hanem módot nyitnak arra, hogy a formák megjelenjenek.Képalakjai szándéktalan és egyszerűen csak vannak
, a puszta létezés állapotainak hordozói. Köztük maga az alkotó, Szabó Vladimír is. Hiszen szürreális-szimbolikus, jellemzően romantizált álomvilágának gyakorta önmagát is részévé avatta.

Hogy mivel magyarázható művészetének feltétlen elismerése, nagyrabecsülése a kortárs alkotók és az utódnemzedék, a műgyűjtők és művészetbarátok körében egyaránt?
„Érdekes, hogy Benkhardnak mennyi jó növendéke volt: Szentiványi, Szabó Vladimír, Bartha Laci, Benedek Jenő, Fónyi Géza, Jaskiewitz. Azt hiszem, a rajzolás kemény, szinte katonás fegyelme volt a Benkhard-pedagógia titka, szinte fényképszerű hűséggel kezdtük. Jó alap volt.”- idézte fel emlékeit Szalay Lajos 1973-ban, New Yorkban, egy László Gyulának írott levelében. S 1979-es viszontválaszában László Gyula ezt írja: „Idehaza voltaképpen csak néhányan tudunk rajzolni, elsősorban Szabó Vladimír…”

Egy kiváló kortárs grafikusművész, Muzsnay Ákos a 60-as évek elején, még gimnazistaként egy rajzkörben kezdte meg művészeti tanulmányait. Mellette egy ősz hajú, szakállas kis ember ült, a fején fehér teniszsapkával. Egy női modell állt előttük. A különös férfi azonban nem a modell igazán kellemes idomaival, hanem csak a szemével bíbelődött, kőkemény ceruzával, mintha az volna a legfontosabb. Műkedvelő, ez se jut messzire a rajzzal – gondolhatta fiatalos becsvággyal. Ám amikor a második óra végén újra odatekintett, a lapon egy gyönyörű női fej tündökölt. Ő volt Szabó Vladimír. Mivelhogy ott rendelkezésre állt a modell, mint sok idősebb művész, ő is bejárt a rajzkör foglalkozásaira: már nem annyira tanulni, mint inkább mind újra tanulmányozni, kutatni és gyakorlatozni. Mögötte, a fejében volt már minden, ami az anatómiát illeti. Mégis nem ez, a szakmailag szép megoldás volt magával ragadó, hanem aminek híján árván fuldokol a papírra vitt vonal: lélekkel volt teli. Azzal, amit nem lehet csak úgy a felületre dobni, hanem amit – mint egy jól sikerült, ízes ételbe a megfelelő fűszereket, hogy összeérjenek – folyamatosan, a részletek iránti érzékkel kell adagolni.A Jászi Galéria tárlata egy hosszú életút
– de abból nem feltétlen következő hozományként –, egy gazdag, termékenységében alig megbicsakló életműből nyújt válogatást. A vázlatok – Henri Focillon azt írja, hogy „a vázlat hozza mozgásba a remekművet – és a befejezettnek vélt művek azonos irányba tartanak, egymást feltételezik. Szabó Vladimír remekbe szabott művei az életet ünneplik, noha csak szépen rajzolt vagy festett feleslegek: a jelenlét érzéki, olykor groteszk vagy ironikus, esdő és esendő elragadtatásai.

Balázs Sándor
Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 4714 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x