Bizonyítható-e Isten léte? A teodicea tudománya
Címlap / Ezotéria / Bizonyítható-e Isten léte? A teodicea tudománya

Bizonyítható-e Isten léte? A teodicea tudománya

Aquinói Szent Tamás „öt útja”
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-19

Aquinói Szent Tamás szerzetes-filozófus a XIII. században Summa Theologiae c. művében Platón és Arisztotelész gondolatait felhasználva öt jelenséget mutat be, melyeken keresztül bizonyítja Isten létét.

Az első út a mozgás tényéből indul ki. A gondolatmenet lényege, hogy minden valami hatására mozog, beláthatjuk, hogy semmi sem mozoghat önmagától. Azt azonban látnunk kell, hogy a mozgás és mozgatás láncolata nem mehet a végtelenségig, lennie kell a sor elején egy semmi által nem mozgatott mozgatónak, aki pedig nem más, mint Isten.
A második út a létesítő okság érve, mely szerint semmi sem lehet oka önmagának, mindenre hat valamilyen ok. Hasonlóan a kovács, a kéz, és a kalapács példájához, melyek működésük közben hatnak egymásra, a világot is ok-okozati viszonyok uralják. Ez a láncolat sem futhat azonban a végtelenségig, kell lennie egy ősi oknak, ami mindennek okozója. Ezt nevezhetjük Istennek.
A harmadik út a világban tapasztalható jelenségek véletlenszerűségéből, a keletkezés és elmúlás esetlegességéből indul ki. Szent Tamás úgy érvel, hogy a jelenségek vagy léteznek, vagy nem, a létezés nem természetes tulajdonsága a világ dolgainak. Kell lennie tehát valaminek, amely a létezést önmagában, szükségszerűen birtokolja. Ez a szellemi lény Isten kell, hogy legyen.
A negyedik út, a léttökéletesedés fokozatainak érve szerint a létező dolgok csak többé-kevésbé jók, okosak, fenségesek. Léteznie kell tehát a tökéletesnek, amelyhez viszonyíthatjuk, hogy a különböző dolgok mennyire jók, okosak, vagy fenségesek. A fokozatok teljességének birtokában csak Isten lehet.
Az ötödik út abból indul ki, hogy még az értelemmel nem rendelkező lények is értelmes célokkal rendelkeznek, ami olyan szellemi értelmet feltételez, amely képes célt adni az élőlényeknek. Ez nem lehet más, mint Isten.

Az istenérvek cáfolata
A filozófiai istenbizonyítások ellen a fő érv, hogy azok mindegyike ontológiai érven alapul, tehát a fogalmi létből indul ki és lép át a valóságos létbe, gyakorlatilag összemossa a kettőt. A kritika szerint ezeket az érveket azok tarthatják csak meggyőzőnek, akik eleve hisznek Istenben.

A filozófiai istenbizonyítás napjainkban
Az újkor kezdetétől a filozófusok új kritériumok: esztétikai, matematikai érvek, vagy az erkölcsi, morális rend forrása felől közelítették meg az istenkérdést, így próbáltak választ adni Isten mibenlétére. A modern gondolkodás a filozófiai istenérveknek már nem tulajdonít bizonyító erőt, és nem is ismer olyan eljárást, amely minden kétséget kizáróan bizonyítaná Isten létet. Helyette érvei vannak, melyek Isten természetét és a hozzá vezető utakat írják le.    

Farmakisz Lajos

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Előző oldal!
 
 
[ 5554 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x