A magyarok ősi hitvilága
Címlap / Ezotéria / A magyarok ősi hitvilága

A magyarok ősi hitvilága

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

lonasaman.jpg
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-02-22

 

A táltos és a sámán
Talán az egyik oka, hogy a kutatók egybe vették a táltos és a sámán fogalmát. A néphagyomány azonban tudja, hogy különböznek egymástól. Azért nevezi az egyiket táltosnak, a másikat sámánnak, boszorkánynak. (A boszorkány megnevezés nem feltétlenül vonatkozik nőre -mint ahogy azt ma általánosan elterjedt.)

A léleknek a testtől való eltávozása egyértelműen animista jellemvonás. Ugyanilyen "testelhagyást" megvan a sámánvallású-népek között is. A sámán eszméletlensége természetesen az összes sámánhitű népek révülésére jellemző: általános vonása ez a sámán extázisnak. Makra Sándor azt írja: "A táltos álma nem eksztázis (önkívületi állapot), mint a sámáné, hanem totemisteni földönkívüli tartózkodás." Akkor hol van a táltos lelke, illetve a táltos maga? A dolog titka vagy az, hogy a táltos személye állandó fejlődésben van. Az európai népek körében - miként a világ minden népénél - élnek extatikus jelenségek. Ezek tartalomban mind megegyeznek egymással: az eksztázis révén "érintkezni lehet" a természetfeletti lényekkel. Ez általános emberi elképzelés. A tartalom azonban formájában, megnyilvánulási módjában már jól körülhatárolható különbségeket mutat. A táltos viaskodás előtt csak úgy egyszerűen elalszik, mély álomba kerül. Álmában szerez róla információt, hogy mikor, hol és miért kell viaskodnia. Ez rendszerint bika, vagy csődör képében valósul meg. A táltosok mindig így találkoznak egymással.

Táltosok viadala
A források szerint, a született táltos "úgy nyeri el a teljes tudományt, hogy kiállja a próbát, mégpedig bikává vagy csődőrré változott alakban megvív a szintén átváltozott vén táltosokkal, s a természet rendje szerint a fiatal győz. Az animizmusban viszont a táltos, mint állat-totem, a sámánnal, mint testet öltéssel viaskodik, s a mágikus törvény szerint általában győz. Akad néhány olyan adat is, mely mintha azt sejtetné, hogy a táltos mely itt (sámánként értelmezhető) nem alakul át testileg, hanem elrejtezett állapotában, a révület ideje alatt a "párája" ölti fel a viaskodó állat alakját, s ha azt legyőzik a sámán is meghal. A táltos viaskodás előtt mély álomba merül. A táltosok jellemző tevékenysége tehát a viaskodás: a táltosok kerekek (vas és tüzes kerék), különböző színű lángok (kék és vörös), ellentétes színű csődörök (szürke és pej), leginkább pedig bikák (fekete, füstös és fehér szőke) alakjában viaskodtak. A viaskodás célja az időjárás eligazítása, jóra vagy rosszra fordítása. Előre
tudták, hogy hol, mikor, milyen alakban és kivel kell megvívniuk.. A szomszédos népek körében ez a képzetkör ismeretlen.

Ezzel szemben a sámánhitű népek körében általánosan ismert az állatalakban való viaskodás képzete. Ám amíg táltosaink "személyesen", azaz valóságos bár átalakult testtel küzdenek, addig a sámánhitűeknél - noha nehezen eldönthetően - a szembenálló sámánok lelke viaskodik.

Az, hogy a sámán állatalakja mögött a sámán révülésekor testét elhagyó életlelke rejlik, több népcsoportnak a viaskodó állatra alkalmazott szavából levezethető. A sámánok legfontosabb eszköze a dob. A sámándob lehet a “sámán táltos lova”, melynek segítségével a szellemek világába utazik. A dob segítségével megjósolja jövendő eseményeket, meggyógyítja a betegeket. A dob hártyáján van a világkép, amely három fő részből áll: alvilág, középső (emberi) világ, felső világ. a világokat az “égig érő világfa” köti össze, melynek ágai között vannak az égitestek: Nap, Hold, csillagok. A táltos viadalban viszont a táltos-maga vesz részt.

A sámán és a táltos közötti különbségek igen kicsik, ám a kettő mégsem ugyanaz. Gyakran megfigyelhető a modern vallásokban is, hogy a kultusz ugyanaz, viszont a tartalom, a mögötte rejlő dogmatika különbözik.

A táltosképzet a magyarság etnikus sajátossága és a pogány magyar hitvilág, illetve a samanizmus emléke.

Források:
Dragon
Vallás
Mese - MondaElőző oldal!
 
 
[ 15713 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 
 ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x