Az SZFE szakmai hitvallása
Címlap / Kultúra / Az SZFE szakmai hitvallása

>

Az SZFE szakmai hitvallása

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-05-25

Az SZFE modellváltási folyamatában számos esetben érezhettük úgy, hogy semmibe veszik véleményünket, tapasztalatunkat. Alig több mint egy hónapja értesítettek bennünket, hogy az átállás elkerülhetetlen: sem előtte, sem azóta, sem a fenntartó, sem a törvényelőterjesztő, sem szakmai szervezetek nem érezték szükségét annak, hogy eredményeket, adatokat, statisztikákat, folyamatelemzéseket kérjenek tőlünk. Ezzel szemben a kormányhoz közelálló véleményformáló körök nem mulasztották el, hogy a nagy nyilvánosság előtt megvetően és megalázóan minősítsék intézményünket. Cicero csak élőszóban javasolja az insinuatio (alaptalan vádaskodás, befeketítés) használatát, mivel akkor nincs idő a valóságtartalom átgondolására. Írásban ellenjavallt, mert könnyedén cáfolható, szélsőséges esetben kifejezetten nevetségessé teheti használóját. Kivéve persze olyan közegben, ahol a karaktergyilkosság áldozatának nincs esélye az objektív cáfolatot a közvéleményhez, sőt még a döntéshozókhoz sem eljuttatni.  

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM SZAKMAI HITVALLÁSA

Az elmúlt hetek legerősebb és talán legfájóbb üzenete (és a valóság ellentéte), hogy az SZFE-n az elmúlt harminc évben nem történt változás. Hatásosabb egy fertőzésnél: elhangzik parlamenti felszólalásban, megfogalmazódik egy szakmai szervezet nyílt levelében, összehangolt interjú-áradatban, végül már szimpatizáns, baráti társaságok is hümmögnek, hogy jó ez az egyetem, csak kár, hogy harminc éve nem történt ott semmi.
Azzal áltattuk magunkat, hogy végzett hallgatóink pályán elért sikerei igazolnak minket, hogy az egyetem munkájának ellenőrzési garanciái elégségesek, hogy a rengeteg új szak indítása, a felvételizők részéről tapasztalt hatalmas és egyre növekvő érdeklődés, az évi több mint száz vizsgaelőadás, vizsgafilm és a számtalan díj önmagáért beszél.
Nem számoltunk azzal, hogy milyen törékeny, mennyire sebezhető az a terület, amelyet képviselünk.
Hogy az általunk oktatott szakmákban a minőség szempontjai mennyire hátra vannak sorolva, ha a társadalmi és politikai térben (el)helyezkedő mindenkori véleményformáló körök választják el a jót a rossztól.
Ebben az anyagban összefoglaltuk az elmúlt harminc év eredményeit, a benne szereplő adatok ellenőrizhetők, azokért felelősséget vállalunk.
Azért állítottuk össze, mert abban bízunk, hogy létezik még a tájékozódás tisztessége.

A TÁJÉKOZÓDÁS TISZTESSÉGE


30 ÉV IDŐRENDBEN

1990 Szemléletváltás a színházrendező képzésben
1995 Bábszínész szakalapítás
2000 Megalakul a Doktori Iskola
2002 A mozgásképzés reformja
2003 A zenés képzés reformja
2006 Bolognai átállás - osztott és osztatlan
képzések akkreditációja
2007 A színházi dramaturg képzés megújítása
2008 Bábrendező szakalapítás
2009 Doktori Iskola megújult akkreditáció
2010 A fizikai rendező-képzés indulása
2010 A látványtervező MA képzés indulása
2011 A filmszakmák képzésének reformja: 6x6
képzés elindul
2012 Új "DokMa" képzés
2012 Új DocNomads nemzetközi képzés
2013 A színházrendező képzés megújítása
2013 Elindul a rendezőasszisztens képzés
2014 Elindul a drámainstruktor képzés
2016 Elindul a Viewfinder nemzetközi képzés
2016 Doktori Iskola Phd képzés kezdete
2019 A játéktervező képzés indulása
2021 PuppeTry nemzetközi bábképzés

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM SZAKMAI HITVALLÁSA

“Az SZFE oktatási munkájának minőségét a szakma jelentős többsége régóta alacsony színvonalúnak tartja.”

Az SZFE oktatási munkájának minőségét a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kontrollja és európai normarendje szavatolja, a MAB minden graduális és posztgraduális szakunkat folyamatosan akkreditálja, az intézményi akkreditációkat magas értékekkel abszolváltuk. Az SZFE-n folyó művészi oktatást a nemzeti és nemzetközi díjak tömege igazolja.
Azz utóbbi évtizedben kiosztott állami nagy- és középdíjak között a színházművészeti területen a kitüntetettek 75%-a, a filmművészeti területen
kitüntetettek 54%-a végzett az SZFE-n.
A fiatal tehetségeket elismerő Junior Príma-díjban, a színház- és filmművészet kategóriában, a 2010 óta
díjazottak közel 90%-a SZFE-s alumni.


"A Magyar Teátrumi Társaság megalakulása óta hangsúlyosan azt az álláspontot képviseli, hogy a színházi és filmes felsőfokú képzés nyerje vissza régi rangját."

Az SZFE-n kívül a világ egyetlen filmes felsőoktatási intézménye sem volt képes három egymást követő évben három hallgatói alkotással Diák Oscar-jelölést kapni, amit 2018-ban Kovács István díjra is váltott.

Az SZFE-n hosszú-hosszú évtizedekre nyúlik vissza a minden szakon többfordulós felvételi folyamat — melyet szakonként, nyomon követve a generációk tudásképletének változását csakúgy mint a kor és az ágazatok kihívásait — szinte évről-évre megújítunk. Az egyetem oktatói közössége rendkívüli időráfordítással és felelősségvállalással végzi ezt a munkát.
Az egyetem egyik sikermutatója a jelentkezők száma. A felsőoktatás területén szinte általánosan kijelenthető, hogy a jelentkezők száma folyamatos csökkenő tendenciát mutat. Nálunk pont az ellenkezője a helyzet.


EREDMÉNYEK, PÁLYALEHETŐSÉGEK, PÁLYÁN MARADÓK ARÁNYA

"…az egyetemen végzett hallgatók nem szolgálják ki a magyar kőszínházi hálózatot, melyet az adófizetők befizetéseiből, közfeladatellátás céljából tart fenn"

A 2009–2019 között végzett százhetven színművész elhelyezkedése az önálló, vállalkozó diplomások országos arányához közelít. A 2009-2019 között végzettek több mint kétharmada dolgozik állami fenntartású színházban, 42 százalék a fővárosban. Független társulatokban 22, szabadúszónként 6 százalékuk dolgozik, és száz végzett közül mindössze 4 a pályaelhagyó.
A 4%-os arány országos szinten is rekordalacsonynak számít.
A tanári kar felelős pedagógusok közössége, mindannyian a Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében és szellemében végzik nevelő-oktató munkájukat, tehát mint minden állami fenntartású egyetem, így az SZFE is Magyarország egészének értékeit gyarapítja, nem kizárólag állami intézményeket, hanem a független kulturális szcénát is. Miként egy állami képzésben végzett gépészmérnök sem kizárólag a Mátrai Erőműben tudja diplomájának értékét az ország egészének javára fordítani.
SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET


SZÍNMŰVÉSZ SZAK - HÁROM SZAKIRÁNY


"A tanári kar nem viseli a felelősséget a közpénzből fenntartott kőszínházaink szakemberekkel történő ellátása iránt!"


"én úgy tudom, hogy keveset, de engem is meglepett, talán 22-3 végzett, fiatal színész került be a színházi körforgásba.... ....egyébként engem is megdöbbentett a szám, tehát én azt hittem, hogy ennél jóval több, hiszen jóval többen végeznek ezeken a szakokon, de hát sajnos csak ennyi."

A magyar színházi intézményeket nem egyedül az SZFE dolga ellátni fiatal színművészekkel, hiszen két felsőoktatási színészképzés működik az
országban. A szerződtetéseket, a mobilitást, a fiatal színművészek preferenciáit együttesen kell vizsgálni a két egyetemen.
Az SZFE azóta nem indít két színművész-szakot egy évben (kivéve öt évente zenés és öt évente báb szakirányt), amióta a Kaposvári Egyetemen a
színművész-képzés beindult, ezzel kifejezett önkorlátozást gyakorolva, és felelősséget vállalva azért, hogy ne alakulhasson ki túltermelési válság. A Vidnyánszky Attila által bevezetett ún. duális képzés szinte teljesen elzárta az SZFE számára a csatornákat azok felé a színházak felé, melyek ebben részt vesznek. Az egyetem a legnagyobb erőfeszítések mellett sem tud kíváncsiságot ébreszteni sok igazgatóban, a vizsgaelőadásokat az igazgatók legtöbbje, sokszor személyes meghívások ellenére sem látogatja. Ennek ellenére a végzős hallgatók nagy százalékban kőszínházaknál helyezkednek el pályakezdőként: az elmúlt tíz évben a végzettek 78%-a kőszínházban, ebből 38% vidéki színházakban kezdte pályáját.
Többen két-három vidéken eltöltött év után szerződnek Budapestre.
Az elhelyezkedési statisztika csakis a két intézmény együttes vizsgálata esetén mutatna az egész színházi szakmára vonatkoztatható és elemezhető
eredményt.
Az elterjesztett hamis adatokból az következne, hogy még több fiatal színművészre lenne szükség országosan, ez pedig valószínűtlen.

"Az elmúlt évtizedben folyamatosan csökken azon színészhallgatók száma, akik végzésük után a kőszínházakban helyezkednek el."

Az elmúlt öt év alatt (2015-2019) végzett 86 színészből 67-en kőszínházban tagok (30-an vidéki, 37-en budapesti
kőszínházban), 12-en szabadúszók, jelentős kőszínházi munkákkal, 5-en két független színháznál állandó tagok.

SZÍNHÁZRENDEZŐ - NÉGY SZAKIRÁNY

Az adatok egyáltalán nem igazolják az MTT állításait a rendezők esetében sem. Mindazonáltal a rendezői pálya nyomkövetése, a pályakezdés gondozása sokkal nagyobb körültekintést, a hosszútávú bizalmat igényli. A színházi törvény nem biztosít garanciát több színházi szakma pályakezdői számára, ezek közé tartozik a rendező is. A színházrendezők ott tudnak dolgozni, ahová meghívják őket. A színházigazgatók sokasága nem látogatja a rendező hallgatók vizsgáit.

2009-től 36-an szereztek az egyetemen rendező diplomát, ebből 4-en zenés szakirányú színházrendező, 10-en bábszínházrendező és 13-an fizikai színházi rendező-koreográfus szakon. A fizikai rendező képzésből a legtöbben táncosként, színészként, koreográfusként dolgoznak. Gyakorló rendezőként összesen 25-en dolgoznak/dolgoztak, ők együtt több mint 310 előadást rendeztek 2011 óta, amelyből 218 magyarországi, kőszínházi előadás.

"Különösen fájó az is, hogy a végzett színházrendezőket alig-alig hívják rendezni a kőszínházakba. Ennek elsősorban az az oka, hogy az egyetem oktatói közössége a független szféra felé orientálja a hallgatókat."

A 218 kőszínházi előadásból 83 bábszínházi rendezés.
A 83 bábszínházi előadásból 74 vidéki, 9 fővárosi bemutató.
A bábrendezések 89,1 %-a tehát vidéken történt.
A fennmaradó 135 kőszínházi rendezésből 74 vidéki kőszínházban, 61 pedig fővárosi kőszínházban valósult meg.
A kőszínházi rendezések 54,8 %-a tehát vidéki előadás.
A 135 bemutatóból 71, azaz 52,6 % MTT tag színházban volt.
A 2009 óta végzett rendezők 71 alkalommal dolgoztak 21 különböző MTT tagszínházban. (Budaörsi Játékszín/Latinovits Színház, Budapesti Operettszínház, Debreceni Csokonai Színház, Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, Fővárosi Nagycirkusz, Gózon Gyula Kamaraszínház, Győri Nemzeti Színház, Kaposvári Csiky Gergely Színház, Kecskeméti Katona József Színház, Kolibri Színház, Magyar Állami Operaház, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, Pécsi Nemzeti Színház, Pesti Magyar Színház, Soltis Lajos Színház, Székesfehérvári Vörösmarty Színház, Szentendrei Teátrum, Tatabányai Jászai Mari Színház, Thália Színház, Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, Zenthe Ferenc Színház)

Összesen 135 kőszínházi rendezés (61 főváros+74 vidék).
Összesen 83 bábszínházi rendezés (9 főváros+74 vidék).
Tehát a 2009 óta végzett 25 rendező vidéki kőszínházban 148 előadást rendezett.

OKTATÓI HAGYOMÁNY

Az SZFE nemzetközi és nemzeti elismertsége mellett meglepően (és kétségkívül) kis egyetem, az ezzel összefüggő kis közösségi jellege azonban sokkal mélyebb jelentésű a puszta méretnél. A mester–tanítvány viszony, amely a nemzedékek által felhalmozott és folyamatosan naprakészen tartott tudás átadásának legalapvetőbb antropológiai kerete, az egyetem életébe intézményesen is beépült.
A professzorok rendszeresen legkiválóbb tanítványaikat veszik maguk mellé tanársegédnek (ez a nagyobb egyetemeken is bevált gyakorlat), meghosszabbítva és kreatív kohabitációvá, kooperációvá alakítva a tanulási folyamatot. A „docendo discimus” elvét követve az oktatás és alkotás módszertanának, a szituációkhoz kötött tapasztalatnak olyan elemei is átadhatóak, amelyeket lehetetlen volna kézikönyvekben rögzíteni.

Ez a folyamatosan bővülő és finomodó tudáskonstrukció az intézmény eleven hagyományában, a művésznemzedékek folyamatos interakciójában él: az ilyenfajta hálózati tudást a pedagógiatudomány „konnektivizmusnak” nevezi. Külső szemlélő számára működése elsősorban olyan „leszármazási
sorok
ban” nyilatkozik meg, mint amely például
a színházművészetben 
Sugár Károly - Major Tamás - Székely Gábor - Novák Eszter - Polgár Csaba;
Nádasdy Kálmán - Zsámbéki Gábor - Fullajtár Andrea;
Ódry Árpád - Várkonyi Zoltán - Hegedűs D. Géza - ifj.Vidnyánszky Attila;
a filmművészetben
Balázs Béla - Nemeskürty István - Báron György - Szöllösi Barnabás;
Hegyi Barna - Zsombolyai János - Erdély Mátyás;
Jancsó Miklós - Szász János - Mátyássy Áron;
Fábri Zoltán - Enyedi Ildikó - Kovács István
egymásba kapcsolódó pályaívében látható.

Talán ezek a pályaívek demonstrálják legjobban a 150 éves intézmény történetének egységességét és megújulási képességét, a sikerek megalapozottságát és szerves egymásra épülését.


AZ ELMÚLT HARMINC ÉV — INTÉZETENKÉNT

"Az SZFE oktatási, tudományos és menedzsment tevékenysége az elmúlt évtizedek során nem újult meg és nem tudott felfrissülni. Változatlanul ugyanazon szakmai kör folytat oktatási gyakorlatot az egyetemen, merev és elavult struktúrákhoz ragaszkodva, beszűkült elképzelések mentén."

A nemzeti sikerek erős nemzetközi kapcsolatokat feltételeznek, és nemzetközi sikereket eredményeznek. Mindennek, az Európai Felsőoktatási Térség tagjaként, az Erasmus+ keretek adják az intézményi hálóját. Magyarországon először nálunk indult Joint Master képzés, melyet azóta az európai szinten követendő példák (best practices) közé választottak. A nemzeti oktatási stratégia szempontjait követve saját nemzetközi fesztivált - FACT - alapítottunk. Az SZFE-t a Magna Charta Universitatum tagjai közé választották.

A 2006-os bolognai átállás, a doktori iskolák 2000-es felállítása, az integrált filmes képzések beindítása, a színész-rendező specializációk kiszélesítése, a számtalan új szakindítás, a művészetközvetítő szakok meghirdetése mind az utóbbi harminc év jól látható eredménye.

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET
SZÍNÉSZKÉPZÉS


A színészképzést a rendező- és dramaturgképzés művészi koncepciójával együtt folyamatosan formáljuk, pedagógiai egészként tekintünk a szakokra. A bolognai átállással öt éves, osztatlan képzéssé bővültek művészszakjaink, ez a képzési koncepciót is átformázta. 2006 óta színművész hallgatóink több felkészítő tudást kapnak meg az egyetemen, három különböző szakirányon, és több idő jut különféle színházi gyakorlatokra is. Az osztályok szakmai vezetését osztályvezetői rendszerben valósítjuk meg, olyan oktatói csapat létrehozásával, amelynek élén két mesterségtanár áll
(sokszor mester-tanítvány viszonyban), s amely kiegészül a zenés mesterség, a beszéd, valamint az elméleti oktatás egy-egy osztályhoz kötött tanár-delegáltjával.
Zenés mesterséget az elmúlt évtizedben (a teljesség igénye nélkül) Béres Attila, Brandenburg Ádám, Dinnyés Dániel, Jegercsik Csaba, Horkay Barnabás, Kocsis Gergő, Keresztes Tamás, Lázár Zsigmond, Kákonyi Árpád, Kéménczy Antal, Kovács Adrián, Nagy Norbert, Novák Eszter, Mátyássy Szabolcs, Oszvald Marika, Selmeczi György tanítottak.
Az elmúlt öt évben a színészképzést évfolyam szinten a Zsótér Sándor-Börcsök Enikő, majd Szilágyi Bálint; Novák Eszter-Selmeczi György - tanársegédeik Koltai M. Gábor és Porogi Dorka; Marton László-Hegedűs D. Géza-Forgács Péter; Pelsőczy Réka-Rába Roland; Meczner János-Ellinger
Edina; Máté Gábor-Székely Kriszta; Zsámbéki Gábor-Fullajtár Andrea - tanársegéd Tárnoki Márk határozzák meg.

2020-ban Hegedűs D. Géza indít osztályt ifj.Vidnyánszky Attilával, hozzájuk társul Orosz Ákos és Nagy Péter.
Az osztályvezető tanárok az első három évben átlagosan heti 10-14 órát töltenek tanítványaikkal, vizsgaidőszakban ennek sokszorosát.

A változással létrejött szakmai koncepcióinkat 2012-ben nemzetközi konferencián vitattuk meg, rövidfilmekben és tanulmánykötetben is a nyilvánosság elé tártuk.

BÁBSZÍNÉSZ — 1995, 2000
A felsőfokú bábszínészképzés elindulása is az elmúlt harminc év újításai közé tartozik. 1995-ben indult el a képzés Békés András és Koós Iván vezetésével. A képzés vezetését 2000-től Meczner János vette át, aki előbb Csizmadia Tiborral, majd Tengely Gáborral, legutóbb pedig Ellinger Edinával indított közösen bábszínész-osztályt. A szak képzési metodikája ötvözi a prózai színész osztályokban kialakult oktatási gyakorlatot (színészmesterség, zenés mesterség, hangképzés, beszédtechnika, mozgás) a bábtechnikai ismeretek, az asszociatív bábos gondolkodás tanításával, az absztrakciós képesség és a fantázia fejlesztésével. A negyedéves hallgatók egy félévet kötelezően vidéki bábszínházi gyakorlaton töltenek, ötödéves korukban pedig önállóan hoznak létre egy egyszemélyes bábelőadást.

MOZGÁSKÉPZÉS — 2002
A huszonegyedik század színház és filmművészetében a színésznek készen kell állnia a színpadokon tapasztalható műfaji sokszínűségre és a filmforgatásokban megjelenő kihívásokra.
Az egyetemi mozgásképzés átalakítását és szemeszterekre kidolgozott szemléletváltó programját Ladányi Andrea 2002-ben indította el. Az első alapozó év után mozgásstílusokkal találkoztak a hallgatók, és mozgás alapú előadások sokaságát készítették el. Dr. Lőrinc Katalin vezetésével 2009-től a képzés hangsúlya a produkciók létrehozásáról fokozatosan a készség- és képességfejlesztésre került.

2015-től Gál Eszter, a mozgásoktatásért felelős vezető és az egyetem PhD doktorandusza a test vázrendszerének megismerését, valamint a testre és a mozgásérzékelésre irányított figyelem elsajátítását helyezi a mozgástechnikai fejlesztés középpontjába. A tematikus, strukturálisan évfolyamokra bontott program koncepciója az egyéni mozgástapasztalatra épített testbe ágyazott tudás kibontása.

A mozgásos készség és képességfejlesztést adó mozgásrendszerek és technikák:
funkcionális erősítés, akrobatika, verekedés és kaszkadőr alapok – Téri Gáspár
modern- és kortárs tánctechnikák – Dr. Lőrinc Katalin, Szent-Ivány Kinga, Vida Gábor, Csuzi Márton, Újvári Milán, Cserepes Gyula, Mészáros Máté, Grecsó Zoltán
testtudati munka, improvizáció, kontakt improvizáció, partnering, egyéni fejlesztés – Gál Eszter
néptánc – Farkas Zoltán Batyu
társastánc, sztepptánc – Vörös Péter Dániel, Németh Péter, Csömör Marcell
fizikai színház, kompozíció – Hegymegi Máté
erőnlét, állóképesség – Horkay Barnabás
funkcionális erősítés, akrobatika, verekedés és osztott figyelmi játékok – Lipka Péter
jóga – Bozó Andrea
tai-chi – Jászberényi Éva
pantomim – Méhes Csaba
színpadi koreográfia – Bodor Johanna

HANGKÉPZÉS, KORREPETÍCIÓ, BESZÉDTECHNIKA

A színészmesterség alapjait nyújtják ezek a tantárgyak, melyeket Bagó Gizella és Termes Rita irányításával kiváló szakembergárda tanít az egyetemen. Munkájuk biztos alapot teremt a mesterség és zenés mesterség oktatásának. Az 1982-ben Neményi Lili által alapított Dalversenyt Bagó Gizella 2005-ben újrafogalmazta. Öt éve már, hogy az általa szervezett, a Zene Világnapján az ország összes színházát megszólító Koncert Találkozót is rendez az egyetem.
Kiváló szakembergárda - Kiss Éva, Egerszegi Anna, Papp Márta, Ruff-Kiss Ágnes - biztosítja az egyéni- és társas beszédtechnika órák színvonalát, az elmúlt évtizedben magától értetődően nem csak a művészi beszéd tantárgyat egészíti ki munkájuk, hanem aktív részesei a mesterségbeli tudás, a
mozgás, az ének komplex megalapozásának.

ZENÉS SZAKIRÁNY — 2003

A zenés színész- és rendezőképzés előzményét az Egyetemen zajló általános zenei képzés átfogó reformja jelentette, mely a 90-es évtized folyamán folyamatosan megteremtette a korszerű, magas minőségű zenei képzés rendszerét. A szemléletváltásban elévülhetetlen érdemei vannak Sáry
Lászlónak és Kocsák Tibornak, aki generációk sokaságában ültették el a kreatív zenei gondolkodás alapjait, illetve a zenés műfajok iránti elkötelezettséget. Székely Gábor felkérésére Selmeczi György dolgozta ki és ültette gyakorlatba a megújított képzés alapjait.
A szakirány megteremtése két felismerésből táplálkozott:
(1.) a zenés műfajok látványos felértékelődése az európai és a magyar színház világában egyaránt, ill.
(2.) a korábbi egyetemi gyakorlat a zenei képzést, a zenés műfajokat általában a második vonalba sorolta, mintegy kiegészítő diszciplinának tekintette.
A rendszerváltozás előtt jellemző hiányos és felületes zenei képzés mellé mégis jótékonyan társult az operett-musical szak, mely úttörő módon felértékelte a zenei és vokális készségeket, és elébe ment a színházak repertoár-politikájában végbemenő változásoknak. Az is érzékelhetővé vált, hogy ezek a változások egy új, sokoldalúan felkészült, zeneileg, vokálisan, mozgás- és beszédkultúrában egyaránt magasan képzett színész-típust igényelnek. A korszerű metodika hatékony válasz az új igényekre. Sajátos, az operett és musical műfajt is magába foglaló, "all round" képzési rendszerről van szó. A módszer különös hangsúlyt fektet a koordináció kérdéskörére, a zenei megnyilvánulás, a különböző zenei mozgásformák és a színpadi közeg interaktív kapcsolatának megvalósítására, ideértve a zenei és prózai intonáció kölcsönhatását is.
A szakirányú képzés tartalmában és módszerében bármely nemzetközi összehasonlításban megállja a helyét, és rendkívül hatékonyan szolgálja napjaink magyar zenés színházi kultúráját. A hallgatók döntő többsége már a diplomát követően aktív tagja, a későbbiekben vezető művésze az ország számos társulatának Szombathelytől Nyíregyházáig, Pécstől a budapesti színházakig.

SZÍNHÁZRENDEZŐ KÉPZÉS — NÉGY SZAKIRÁNY

A prózai színházrendezők oktatásának 1990-től két évtizeden át volt nagy szaktudással és emberséggel tevékenykedő vezetője Székely Gábor. Pedagógiai munkásságát A Második életmű című kiadványban örökítettük meg, amelyben zömmel Székely Gábor egykori rendezőhallgatói rögzítették gondolataikat a tőle tanultakról, s vetették össze mindezt a saját rendezői tapasztalataikkal.

BÁBRENDEZŐ — 2008
2008-ban a bábszínész osztállyal párhuzamosan elindult a bábrendezők egyetemi képzése is, Csizmadia Tibor irányításával. A bábszínész és bábrendező hallgatók oktatása szorosan összefonódik, az első két év közös óráinak fókuszában a bábszínházi alkotás komplexitása áll. Az immár 25 éve működő bábművészképzés mára kinevelte saját fiatal tanári karát: a szak egykori növendékei közül ma Ellinger Edina és Hoffer Károly osztályvezető-helyettesi feladatokat lát el.
Végzett hallgatóink jelenleg is a vidéki, fővárosi és független bábszínházak meghatározó alkotói.
A bábos szakma legkiválóbbjai dolgoznak a színész- és rendezőosztályokkal: Ács Norbert, Bartal Kis Rita, Bercsényi Péter, Gyurkó Henrik, Kolozsi Angéla, Kovács Géza, Kovács Mariann, Kuthy Ágnes, Lénárt András, Rumi László, Schneider Jankó, Szívós Károly, Tatai Zsolt, Bogdan Ciolpinszky (lengyel), Szergej Zsukov (orosz).
Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink vannak, fesztiválokon, work-shopokon jártunk: Bulgária, Csehország, Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia.

FIZIKAI RENDEZŐ — 2010

A 2000-es évek eleji alapvető szemléletváltás a mozgásoktatásban és a Magyarországon is egyre terjedő műfaj az ún. fizikai színház együttesen hívta életre ezt a szakot, melynek módszertanát a már korábban is nálunk oktató színházi alkotó Horváth Csaba dolgozta ki. Ezen a szakon a hallgatók olyan komplex képzésben részesülnek amely lehetővé teszi számukra, hogy több műfajban is a megfelelő tudással felvértezve dolgozhassanak: rendezőként, koreográfusként vagy akár színészként. Az alapos és széleskörű elméleti oktatás mellett elsajátítják a tánc- és koreográfiamesterséget, a színészmesterséget és a zeneértést. Ez a gyakorlati oktatás három alappilére. A növendékek ezeken a mesterségeken keresztül sajátítják el a táncos, színész és rendező-koreográfusi szakmák nélkülözhetetlen feltételeit. Megtanulják, hogy miként tud szervülni a
tánc és a színpadi mozgás azokban a színházi műalkotásokban, ahol a test kifejezőereje fontos szerepet kap a megértésben és különleges minőségű művészi élményt nyújt a néző számára. A magyar színházi szakmában az utóbbi tíz évben egyre nagyobb teret hódít a fizikai színház. Ez a
műfaj sajátosan magyar jelenség. Elterjedését és népszerűsítését elsősorban ez a Színház és Filmművészeti Egyetemen működő szak biztosítja. Ez a képzés, amelynek során ilyen sokrétű tudás birtokába kerülnek hallgatóink, a világban egyedülálló.

Bányai Tamás – fénytervező, Bata Rita - butoh táncos-koreográfus, Benedek Mari – jelmeztervező, Dargay Marcell – zeneszerző, Dés András – zenész, Faragó Béla – zeneszerző, Farkas Zoltán “Batyu” – koreográfus, Fekete Gyula – zeneszerző, Goda Gábor – koreográfus, Grecsó Zoltán – koreográfus, Hámor József – koreográfus, Jászberényi Éva - thai chi mester, Keresztes Tamás – színész, Khell Zsolt – díszlettervező, Kovács Gerzson Péter – koreográfus, Krisztik Csaba – színész, Lengyel György – rendező, Nádasdy Ádám - nyelvész, író, Nagy József – koreográfus, Sáry László – zeneszerző, Szabó Barna – zeneszerző, Újvári Milán – koreográfus

ZENÉS RENDEZŐ — 2013

A zenés rendezők képzése Szinetár Miklós utolsó osztályának diplomázása után csaknem egy évtizeddel újult meg. A zenés színművészek oktatásához hasonló elvek mentén épülnek fel a tanulmányok. Míg az énekes színészi feladatok a zenei jelenségek megismerésére szorítkoznak (vokális alapképzésben a rendezők is részesülnek), addig a rendezők képzésében nagy hangsúlyt kap a kottaismeret és partitúra olvasás, a műelemzés módszertana, a műfajtörténet, a szöveg nélküli zenei struktúrák szcenírozásának kérdései, a zenei prozódia, a szövegkezelés, a zenei (zenedrámai) idő fogalomköre, zene és mozgás, zene és kép összefüggései, zene és elektronika kapcsolatrendszere, végezetül a zenés színházi működés teljes vertikumának és sajátosságainak ismerete.

SZÍNÉSZ - RENDEZŐ - DRAMATURG
KOMPLEX KÉPZÉS — 2013


Amint megjelentek képzésünkben a bábos, fizikai-, illetve zenés színházi rendező specializációk, természetes módon jöttek létre a színész és rendező osztályok közötti együttműködések. A komplex bábos képzés tapasztalatait felhasználva, 2013-ban indult először komplex zenés színművész és rendező képzés (Ascher Tamás, Novák Eszter, Selmeczi György), számos együtt oktatott szakmai felülettel. 2016-ban Bagossy László és Kovács D. Dániel vezette rendezőképzéshez Radnai Annamária dramaturgképzése is csatlakozott. 2019-ben újabb közös zenés színész- és rendezőképzés indult, amelyhez csatlakozott Forgács Péter, és a közös munkát Kárpáti Péter induló dramaturgképzésével tettük teljessé. Mintatanterveinket ehhez az elképzeléshez igazítottuk, ezzel is elősegítve, hogy az oktatási gyakorlat képes legyen modellezni (miként a 6X6 képzés az FMI-ben) a színház- és filmkészítés csapatmunkára épülő karakterét, miközben összehozza, és sok esetben életre szóló munkakapcsolatokhoz segíti a benne szereplőket.

RENDEZŐASSZISZTENS-KÉPZÉS — 2013
2013-ban indult, és pillanatok alatt szervesen beilleszkedett az egyetem életébe. A hallgatók a vizsgaelőadásokban együtt dolgoznak és tanulnak a rendező- és más szakos hallgatókkal. A végzősök szerződtetésére pedig komoly igény mutatkozott a kőszínházak részéről.
A klasszikus rendezőasszisztens-képzés mellett a hallgatók a gyakorlatban megismerik az ügyelő, a kellékes, a szcenikus és a produkciós menedzser munkáját. Emellett dráma- és színháztörténeti, illetve egyéb elméleti kurzusokat is hallgatnak.
2021-ben végez a harmadik osztály. A képzés időtartama négy szemeszter, államilag finanszírozott helyekkel, mely felsőfokú szakképesítést biztosít a hallgatóknak.
A stúdium nagyszabású összefoglalásával a nézők is találkozhattak A zenés színház regénye című négy részes sorozatban, a Művészetek 16 Palotájában.

ÓDRY SZÍNPAD

A rendező- színész- és dramaturgképzés fontos helyszíne az Ódry Színpad, mely egyszerre működik gyakorlóhelyként és a budapesti színházi élet évtizedes hagyományokkal rendelkező játszóhelyeként.
Képzési tevékenységünk ritmusát igyekszünk összehangolni a fővárosi és vidéki színházi élet ritmusával, és olyan színházi rutinokat vezettünk be, amelyekkel a hallgatók az egyetemi éveik után gyakran fognak találkozni. Ilyen például a “tervelfogadás” rituáléja, amikor a hallgatók rendezői elképzeléseikkel, díszletés jelmezterveikkel (sokszor az MKE hallgatóival együtt) kilépnek a tantermi munka közegéből és elképzeléseikről tájékoztatják az intézetvezetőt, a műszaki vezetőt és a különböző tárakat. Az Ódry Színpad különböző játszóhelyein belső pályázattal van lehetőség arra is, hogy másképp is kipróbálják magukat a hallgatók, mint eredetileg választott szakjuk: gyakori, hogy színművészek, dramaturgok is rendezhetnek előadást.
A Színházművészeti Intézetben, éppen a strukturált tudásátadási gyakorlatunk okán, folyamatos a tanári csapat képzése. Az állandó osztályvezető tanárokat és tanársegédeiket a szakma elismert mesterei egészítik ki egy-egy kurzus, félév vagy előadás készítés erejéig. Az elmúlt évtizedekben meghívott oktatóként tanított a Színházművészeti Intézet különböző szakjain (a teljesség igénye nélkül):
Alföldi Róbert, Babarczy László, Bagó Bertalan, Balázs Zoltán, Bálint András, Béres Attila, Ivica Boban, Bóbis László, Bodó Viktor, Anna Bogart, Börcsök Enikő, Peter Brook, Dunai Tamás, Eszenyi Enikő, Fekete Ádám, Fodor Tamás, Galambos Péter, Valerij Galengyejev, Gazsó György, Hajdu Szabolcs, Hargitai Iván, Harsányi Sulyom László, Haumann Péter, Illés Györgyi, Jeles András, Kelemen József, Keszég László, Koltai M. Gábor, Kovalik Balázs, Kovács István, Lázár Helga, Jaques Lecoq, Lukáts Andor, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Mundruczó Kornél, Ördög Tamás, Réthly Attila, Rudolf Péter, Rusznyák Gábor, Sardar Tagirovsky, Schilling Árpád, Simon Balázs, Johann Simmons, Stohl András, Szabó István, Széles László, Szikszai Rémusz, Telihay Péter, Trokán Nóra, Mladen Vasary, Vekerdy Tamás, Verebes István, Vidnyánszky Attila, Oleg Zsukovszkij.

2015-2020 között
1455 előadás
123 bemutató
66 717 eladott jegy
71 576 476 Ft bevétel

Az előadóművészeti szervezetek többlettámogatására az EMMI Kulturális Államtitkárságához 2019-ben 13 altémában több mint 100 millió Ft-ra,
2020-ban 6 altémában több mint 70 millió Ft-ra pályáztunk. Ezidáig 0 Ft-ot ítéltek nekünk.

Az Ódry Színpadhoz tartozó hat különböző méretű, erősen leromlott állagú játszóhelyen tartjuk előadásainkat, és ezeken a helyszíneken rendezzük meg nemzetközi fesztiválunkat, a FACT-ot. Tagjai vagyunk az ITI nemzetközi szövetségében ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts szekciójának.
Az NKA-tól a Színházi Intézet 17 millió Ft-ot kapott.

A PUPPETRY JOINT MASTER KÉPZÉS — 2021

A 2019-ben akkreditált szak előreláthatólag 2021 januárjában indul. Konzorciumi koordinátora Csató Kata. A hallgatók szemeszterenként váltják az oktatási helyszíneket, együtt utazva a következő tanulási állomásra. Az első szemeszterben Budapesten ismerkednek meg a bábművészet alapjaival. A
második, prágai szemeszterben a hallgatók a vizualitással, báb- és látványtervezéssel, valamint térkezeléssel foglalkoznak. A pozsonyi nyári gyakorlat alatt a gyermekszínház témáján dolgoznak. A harmadik szemeszterben pedig az alapvető bábrendezési ismereteket sajátítják el. Ez a rendszer lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy a negyedik szemeszterben az általuk választott helyen készítsék el – illetve fejezzék be – a választott témájukkal kapcsolatos diplomamunkájukat. A gyakorlati diplomamunka mellett elméleti diplomadolgozatot is készíteniük kell. A gyakorlati és elméleti részt is magába foglaló záróvizsga mindenki számára egy időben és egy helyen kerül megrendezésre. Hallgatókat a világ bármely országából várunk. A képzés formája tehát természetes módon biztosítja a multikulturalitást. Az idén felvételt nyert hallgatók a következő országokból érkeznek: Ausztrália, Hong Kong, Portugália, Franciaország, India, Fehéroroszország, USA, Etiópia, Brazília, Egyiptom,
Jordánia.

FILM- ÉS MÉDIAINTÉZET

Fikciós filmek
2016 és 2020 között 286 fesztiválon 92 díj
Ezek nagy része nem diákfesztivál!

Nemzeti Filmalap (NFI) Inkubátor program
2015 és 2020 között 42 díjazottból 30 (volt) SZFE-s

A Színházművészeti Intézet vezetője 2018 óta Bagossy László.
A Film- és Médiaintézet vezetője 2014 18 óta Balázs Gábor.
Nálunk végzett többek között: Jancsó Miklós, Szabó István, Kovács László, Zsigmond Vilmos, Tarr Béla és sokan a jelenlegi kiváló oktatógárdából.
Nem csak diákjaink, oktatóink is aktív alkotó filmesekként folyamatosan gyűjtik az elismeréseket (Aranymedve, Kristályglóbusz, Aranypálma, stb.)
Fontos elveink a kiscsoportos képzés, a magas gyakorlati és elméleti óraszám, a valódi produkciók jelenléte, a tanári kar legmagasabb szintű beágyazódása a szakmában, az ipari viszonyok modellezése az oktatásban, a szakképzés fontossága a BA képzésekben, valamint a tehetséggondozás, a sokszínűség megtartása, illetve a művészképzés a mesterszakok esetén.
Rendszeres ipari, hallgatói, volt hallgatói visszacsatolásokat kezdeményezünk, melynek eredményeit beépítjük a képzések anyagába. A célunk az, hogy minden jelenlegi szakunk elérhető legyen 3+2 -es struktúrában, valamint, hogy megfelelve a kor követelményeinek, minden olyan kreatív szakma tanulható legyen egyetemünkön, amelyek most alakulnak vagy alakultak ki a filmes, tv-s szakmában. (Sound-designer MA, Vágó MA, Producer MA, Game design, VFX.)
Filmes egyetemként rendkívül fontosnak tartjuk az ipari kapcsolatokat és a beágyazódást. Az elmúlt években a legnagyobb magyarországi filmes cégekkel volt koprodukciós kapcsolatunk diplomafilmek készítésében. (Proton Cinema, KMH Film, Filmteam, Filmpartners, Filmcontroll, Katapult Film)
Oktatóink részei a honi filmes elitnek, fontosnak tartjuk ugyanakkor azt is, hogy a nagy filmes cégek vezetői tanítsanak az SZFE-n, mert csak így biztosítható közvetlen visszacsatolás az ipar felöl az oktatásba, valamint így tudunk gyakornoki rendszert is működtetni a képzéssel párhuzamosan. (Mid Atlantic Films, Pioneer Film, Proton Cinema, Saint Audio Stúdió, Postoffice Stúdió, Pannónia Film
Studios, Café Film stb.)
Napi kapcsolatunk van a legnagyobb filmes kölcsönzőcégekkel és stúdiókkal, akik jelentős kedvezményekkel segítik hallgatóink csúcstechnikához, technológiához jutását. (Visionteam, Sparks, Arizona MPS, ARRI Rental, Mafilm, Origo Filmstúdió, Pannónia Stúdió, Magyar
Filmlabor, Focus Fox Stúdió, Postoffice Stúdió, Gaston Stúdió)
Szinte az összes filmes szakmai szervezetben jelen vagyunk legalább vezetőségi tagok szintjén, ez is fontos eleme az egyetemen folyó szakmai munkának.
A világban hetedikként indult filmes képzés Budapesten, 1949-ben.
A párizsi Le Figaro 2005-ben a tíz legjobb európai filmes iskola közé sorolta az SZFE-t.

AZ SZFE 6x6-OS FILMES ALAPKÉPZÉSE — 2011

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 2011-ben indította el a 6x6 elnevezésű új típusú filmes BA képzését. A korábbi rendező-operatőr szakokhoz képest lényeges változtatás, hogy ezekben az évfolyamokban egy filmes stáb legmeghatározóbb alkotói - rendező, operatőr, forgatókönyvíró,
vágó, hangmester, gyártásvezető - tanulnak együtt. 6 filmes szak hallgatói 6 fős osztályokban - innen az elnevezés. Mindenki a saját szakterületén kap erős képzést, de bizonyos órákat együttesen hallgatnak és a legfontosabb filmes vizsgamunkákat együtt készítik el. A képzés jelentősége, hogy megtartva az egyes szakokon folyó szakirányú, individuális képzést, ezekben a 6x6-os évfolyamokban a hallgatók a harmadik év végére kialakíthatják a saját filmes alkotói csapataikat, aminek következtében a korábbiaknál jelentősebb alkotói energiák, tehetségek összegződnek a filmjeikben és filmterveikben.
2011 óta már az ötödik 6x6-os évfolyamot indította el az SZFE Filmintézete. Az új típusú képzés rendkívüli sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint azoknak a magyar és nemzetközi fesztiváldíjaknak a sokasága, amelyet a 6x6-os hallgatók nyertek a vizsgafilmjeikkel. Ezek között is a
legjelentősebb, hogy három egymást követő évben kaptak az SZFE 6x6-os vizsga- és diplomafilmjei Student Oscar jelölést -- Kis Hajni - Szép alak (2016), Freund Ádám - Földiek (2017) Kovács István - Ostrom (2018) --, utóbbi el is nyerte a a vizsgafilmekre kapható legfontosabb szakmai díjat.
Ugyancsak a képzés sikeres voltát bizonyítja, hogy az első évfolyamok hallgatói közül már több volt 6x6-os csapat készítette el vagy forgatja éppen a bemutatkozó első filmjét is. Ezek például: Badits Ákos - Űrpiknik, Hartung Attila - FOMO, Kis Hajni - Külön Falka, Kovács István - Ostrom, Szabó Mátyás - Kukkoló, Visky Ábel - Mesék a zárkából.

Az SZFE filmes tanárai által kidolgozott komplex filmes képzési metódust azóta több, nem kifejezetten csak a filmes képzésre szakosodott felsőoktatási intézmény is adoptálta.
A 2011 óta elindított 6x6-os BA képzés vezetőtanárai (abc sorrendben)
Film- és televíziórendező szak: Enyedi Ildikó, Gigor Attila, Janisch Attila, Nagy Viktor Oszkár, Miklauzič Bence, Salamon András, Szász János
Operatőr szak: Babos Tamás, Kende János, B. Marton Frigyes, Márk Iván, Máthé Tibor
Forgatókönyvíró-dramaturg szak: Divinyi Réka, Esztergályos Krisztina, Forgách András, Németh Gábor, Schulze Éva, Szabó Iván, Szöllősi Barnabás
Vágó szak: Kollányi Tamás, Lemhényi Réka, Sellő Hajnal, Szalai Károly
Hangmester szak: Balázs Gábor, Zányi Tamás
Gyártásszervező szak: Bosnyák Miklós, Garami Gábor, Hutlassa Tamás, Kemény Ildikó

FILMES MESTERKÉPZÉS
A Filmrendező mesterképzés az egyetemi képzés két utolsó évét jelenti. Ebben a két évben a BA képzésen megszerzett biztos szakmai tudàsra építve a rendezőhallgatók egyedi hangjának, stílusának kibontása, művészi feljlődésének elősegítése folyik.
A Filmrendező művész MA és a Filmoperatőr művész MA képzésünket 2013-ban Gothár Péter és Máthé Tibor indította el, de azóta indított osztályt Enyedi Ildikó, Gigor Attila, Schwechtje Mihály, Vecsernyés János és B. Marton Frigyes is. Bár még csak 7 éve indult az első évfolyam, de az inkubátor programban és a fesztiválokon is jelentős eredményeket értek el hallgatóink.
A 3 évfolyam több mint 100 fesztiválszereplést ért el.

Az MA osztályok kiemelt fesztivál sikerei:
A 7 díjnyertes projekt rendezői: Hartung Attila, Visky Ábel, Nagy Zoltán, Szilágyi Fanni, Mayer Bernadett, Baranyi Gábor Benő, Csoma Sándor
Szilágyi Fanni - Kamaszkor vége (Torontó Film Festivál - versenyfilm)
Kovács István - Ostrom (diákoszkár bronz díj)
Szentpéteri Áron -Láthatatlanul (Cannes Film Festival - Cinefondation)
Hartung Attila - Fomo (Cottbus Film festival)
Nagy Zoltán - Szép Csendben (Tallin Film Festival -versenyfilm)
Dávid Attila - Jakab (Camerimage Film Festival - versenyfilm)


DOKUMENTUMFILM-RENDEZŐ MŰVÉSZ
(DOKMA) — 2012

A szak 2012-ben - az SZFE hagyományaira és a korszerű nemzetközi példákra építve – indult. Korábban nem volt, ma is az egyetlen dokumentumfilmes mesterképzés Magyarországon. A kétévenként induló DokMa programja Almási Tamás filmkészítésben szerzett hatalmas tapasztalataira és Kékesi
Attilával közösen kialakított oktatási modelljére épül. A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a valóság szeleteiből hiteles, a befogadó számára „filmszerű” élményt nyújtó, társadalmilag fontos, az ember és környezetének megismerését elmélyítő alkotások saját alkotói hangon történő elmesélésére.
A program eredményességét sok egyéb mellett fesztivál
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 1058 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x