Megszállók a testben - megszálló az elmében. Lehetséges?...
Címlap / Psziché / Megszállók a testben - megszálló az elmében. Lehetséges?

Megszállók a testben - megszálló az elmében. Lehetséges?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-25

Még szavunk is van rá: megszállott. Olyan ember, aki egy adott témának a rabja, vagy eredeti olvasatban valaki, akinek a testét nem egyetlen lélek uralja, hanem bitorlóval osztozik rajta. Az izgalmas jelenséget a pszichiátrai és a vallás is vizsgálja, a parapszichológia is kutatja.  

 „Lehetséges-e az, hogy egy túlvilági testetlen szellem vagy entitás rákényszerítse akaratát egy élő emberi lényre és ezzel tudat – és viselkedészavarokban megnyilvánuló megszállottságot okozzon?"

(Dr. Raymond A. Moody, Jr.) 


 
Az idézett tudós által feltett kérdésre a mai napig nincs válasz. Moody az elsők között vizsgálta tudományos módszerekkel a halálközeli élményt átélő emberek tapasztalatait és foglalta rendszerbe azokat. Rendszerezési szempontjait a mai napig használják a halálközeli élményt kutatók. A téma tudományos szempontból hálátlan, ugyanakkor az elmebetegségek szempontjából komoly jelentősége lehet.

Léteznek-e megszálló entitások, vagy az elme trükkje az egész? 

Jelen cikk szempontjából fontosabb Moody fentebbi idézete, illetve kérdésfelvetése.  Az emberiség már több ezer éve hiszi, hogy az elmebetegségeket valóban idegen, vagy túlvilági entitások okozzák és ez a mai világban is igaz. Az empirikus tudomány ugyanakkor - az előbbieket semmibe véve – egyéb pszichológiai és biológiai okokat vizsgál, a saját szemszögéből tekintve nehéz nem egyetérteni vele. Ugyanakkor az elmebetegségek tekintetében felmerül pár érdekesség és kérdés, amit nehezen magyaráz a pszichopatológia.
Ebben a témakörben adja magát pár betegség, úgymint a disszociatív zavarok, vagy a skizofrénia. A parapszichológiai jelenségeket elsősorban a skizofrénia tünetegyüttesében követhetjük nyomon, meglehet a többszörös személyiségzavar (disszociatív személyiségzavar) is kínál alkalmat erre.
 

Ami a skizofréniát illeti: „Betegtársaim kimondhatatlanul gyűlölnek amiatt, hogy egészséges vagyok…

Nap mint nap, állandóan, még éjszaka is megállás nélkül beszélnek hozzám telepatikus úton.” 
„Az alvást leszámítva, körülbelül hét éve nincs olyan pillanatom, hogy ne hallanék hangokat.”

Ez a tünetegyüttes igen régóta ismert, már Hippokratész is említést tesz róla, de meggyőződésem, hogy az ő koránál is jóval régebbi.

A skizofrénia (schizophrenia) elnevezést Eugen Bleuler svájci pszichiáter használta először. Görögül „kettéhasadt elmét” jelent.

A közhiedelemmel ellentétben a skizofréniának nincs köze a disszociatív, elkülönülő, vagy többszörös, de általában véve az emlékezethez köthető személyiségzavarhoz, noha ez nem azt jelenti, hogy a kétféle betegség ne jelenhetne meg együttesen.  A többszörös személyiségzavart a mai tudomány inkább tekinti az emlékezet abnormális működésének, mint egyéb pszichés zavarnak. Ugyanakkor a jelen cikk témájának szempontjából komoly jelentősége van ennek a tünetnek, de erről egy későbbi írásban térek majd ki. 


 

A kapocs a parapszichológia és az elmebetegségek között az, hogy a különböző tudományok által megfigyelt jelenségek és az abnorbális pszichológiai működés között nagy az átfedés. A hallucinációk, a téveszmék, a hangok és alakok érzékelése mind leírhatóak az antropológia, a pszichológia vizsgálatai által, legalábbis mint jelenség. Ugyanakkor számtalan orvosi leírás - nyilván nem ebben a kontextusban - számol be olyan megfigyelésekről, melyeket párhuzamba lehet állítani a paranormális kutatók által vizsgáltakkal.

Például az alábbiakat említhetjük:
 
Szomatikus hallucináció: „...kígyó tekergőzik a gyomor tájékán”:ennél szembeötlőbben nem lehetett volna megfogalmazni a kundalini energiáját, melyet az ősidők óta tekergőző kígyóhoz hasonlítják, mely kb. gyomortájékon helyezkedik el. A kundalini energiáját szimbolizálja a Tarot kártya remetéje, illetve annak a botja.
Vizuális hallucináció: „Jelen nem lévő halvány színek vagy foltok észlelésétől kezdve, világosan kivehető emberalakokig”. Sok film rendkívül népszerű témája. Az érzékelés patológiás működése mechanizmusában hasonlít a tényleges látnokok, médiumok által tapasztaltakhoz. Mivel a tudomány a skizofrénia tüneteiért elsősorban (többféle megközelítés létezik) a dopamin nevű neurotranszmittert teszi felelőssé, ez a jelenség akár vizsgálhatóvá is válhatna. Ha egy tisztánlátó „munkája” során dopamin szabadul fel az agyban, akkor akár adhatná magát a bizonyíték, vagy legalábbis az összefüggés. 
Pszichomotoros tünetek: „Az ilyen mozdulatok általában ismétlődőek, és gyakran oly célzatosnak tűnnek, mintha rituális gesztusok vagy mágikus cselekedetek volnának.” Az idézettek katatón skizofrénekre vonatkoztatva hangzottak el. Miért tűnik úgy a tudományt képviselő számára, hogy a fenti mondatokat komolyan vehetőnek tűnteti fel?
 

Az elmebetegségek parapszichológiai változata

A fentiek tükrében adja magát a cikk legelején idézett kutató által mondottak, melynek súlyt ad, hogy az idézett mondatok pszichiátriai betegektől, illetve orvosoktól hangzottak el. Számos beszámoló támasztja alá azt, hogy az elmebetegségeknek van parapszichológiai vonzata. 
 
A megszállottság az elmebetegségek régi magyarázata. A pszichiátria, a pszichológia ezt nem tudja értelmezni a saját keretei között. A tudományos felfogásban nem létezhet visszamaradott emberi lélek, vagy az okkult tanok szerinti túlvilági entitás, amely hatással lehet az emberi pszichére. 
 
Óvatosnak kell lenni ebben a témakörben, hiszen orvosi, illetve társadalmi értelembe vett keretei vannak. Ugyanakkor probléma az, hogy magyarázatok nincsenek a fenti idézetekben leírt jelenségekhez. Míg az orvosi, pszichológiai megközelítések rendre csak azt a célt szolgálják, hogy tompítsák a tüneteket, miközben nem sok fogalma van a pszichében lejátszódó eseményekről, közben kifejlett irodalma, illetve hitvilága van a megszállottság témakörének a különböző kultúrákban.
Miképpen lehet áthidalni korunk felfogását, az elmebetegségek tudományos megközelítését, a különböző kultúrák megszállottság fogalmát? A kutatók erre még keresik a választ. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 1972 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x