Családi élet művészete - program kicsiknek és nagyoknak
Címlap / Psziché / Családi élet művészete - program kicsiknek és nagyoknak

Családi élet művészete - program kicsiknek és nagyoknak

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-18

A Családi élet művészete nevet kolléganőmmel találtuk ki, akivel 5 éve együtt tartjuk ezeket a programokat. Az alapja a családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés program, mely minden korosztály számára fontos ismereteket tartalmaz.  

Az előzményéhez hozzátartozik, hogy évekkel ezelőtt (2012-ben) saját tematikával „polgári jegyes coachingot/oktatást” fejlesztettem ki, melyet budapesti és vidéki önkormányzatok ajánlásával évekig oktattam. Később egy egyetemi óra keretébe is kaptam lehetőséget az oktatására. Majd kicsit továbbfejlesztve és már a családi életre nevelés (CSÉN) felé fordulva egy pilot félévet is végigtanítottam. Több éves együttműködés révén 5 éven keresztül oktattuk a pedagógusokat, később a szülőket és a diákokat is. Összesen 22 pedagógus csoportot, 10 szülőcsoportot és 20 diákcsoportot oktattunk. Amivel ez a program több lett az az, hogy kiegészítettük stresszkezelési, konfliktuskezelési programmal és „szülőedukációt” fejlesztettünk mellé. Hiszen a közös nyelv elsajátításához szükséges, hogy mindenki ismerje az adott nyelvet.

Egy kis áttekintés a téma fontosságához: A XX. és XXI. századi Magyarországon végbemenő folyamatok, valamint a globális társadalmi, gazdasági, és politikai változások a családi életre is komoly befolyást gyakorolnak. A családi szerepek és a kapcsolati kultúra erőteljes átalakuláson mennek keresztül (Uhelndorff, Rupp & Euteneuer). A tanulás és a munkavállalás miatt a női nem képessé vált az önellátásra, azaz egzisztenciája nem függött többé a házastárstól, fokozatosan elterjedtek és egyre gyakoribbá váltak a házasság nélküli együttélési formák (Cseh-Szombathy, 1991.). Cseh-Szombathy László az ezekkel a változásokkal jelzett tradicionális családszerkezet átalakulását értékváltozásokkal magyarázza, ahol értékek és ellentétek vetekednek: racionalitás és irracionalitás, spontaneitás és nevelés, tekintély és teljes egyéni szabadság, szolidaritás és individualizmus, nyitottság és zártság, biztonság és újítás, presztízs és konvenciók elutasítása. Fontos tény, hogy a gyermekvállalás nagyban függ a párkapcsolat erősségétől. A modern idők változásai a párkapcsolatok stabilitását nem segítik elő.

A család elsődleges szerepe a szocializáció, mely már a születés utána azonnal elkezdődik, a gyermek legérzékenyebb fejlődési szakaszában hat. A család az egyén és a társadalom közötti közvetítő szerepet tölti be. Segíti a társadalmi és családi értékrend beépülését és a társadalomban való részvételt előkészíti.

Család szocializációs feladata: fizikai és érzelmi biztonság, beszéd tanítás, interakciós tér, modellnyújtás, norma és értékkövetés, identitás formálása

A mai családokban sajnos ezen feladatok sok esetben hiányosak, illetve nincs kitölt megtanulni. Nincsenek nagy családok, nagyszülők, akik a rohanó világban ezt a szocializációs szerepet be tudná tölteni.

A Családi élet művészete tulajdonképpen egy olyan hiánypótló program, melynek fókuszában a család mindennapi életének megszervezéséhez, a család közösségé fejlesztéséhez, a családi szerepek betöltéséhez és a gyermekek neveléséhez szükséges ismeretek és készségek átadása áll. Továbbá a családi életre felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, és ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésével kapcsolatban. Mindezen célok elérése érdekében a programban központi helyet kap a fiatal személyiségének fejlesztése, szociális érettségének növelése.Alapkoncepciója, hogy minden egyes korosztályt felkészítése, segítése a család életében betöltött hatékony, eredményes szerepvállalásra.

A program a család működésére, nehézségeire és társadalmi beágyazottságára vonatkozó széles körű és modern szemléletek és ismeretek elsajátítása a cél. A résztvevők ezzel megszereznek olyan készségeket és képességeket, amelyekkel támogatni tudják a társas kapcsolataik, és a kommunikációs készségeik fejlesztését.

A program célja: a résztvevők érzékenyebbé váljanak olyan attitűdökre, mint az elfogadás, a türelem, a kölcsönösség szem előtt tartása, a másság elfogadása, a tolerancia, az önkritikusság, az önkontroll és az önfejlesztés igénye, a kritika elviselése, a több szempontú érdekek képviselete, továbbá az értékstabilitás, a másikra figyelés, az értékek képviselete és nyitottság a pluralitásra. A készségfejlesztő gyakorlatok során még hatékonyabban fejlődhetnek.

A Családi élet művészete program alapja a családi életre nevelés. A foglalkozásai többnyire eltérnek a hagyományos tantervi óráktól. Új formát, oldottabb légkört és a tréner és a diák viszonyában egyenrangúságot feltételeznek, továbbá rugalmasságot igényelnek, melyben a felek megadják egymásnak a kellő tiszteletet, a szólás lehetőségét és a vélemény szabadságát. Az ismeretek átadása nagyon speciálisan történik. Az emberi méltóság, a tisztelet fontosságára neveléssel, a rávezetéssel, az elgondolkodtatással, a saját vélemény megfogalmazásával, a tudatosítással a fiatalok reményeink szerint az átgondolt kérdések és korrekt információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válnak, és belső meggyőződésből tudnak jó döntéseket hozni az életükkel kapcsolatban. Fontos tudatosítani bennük, hogy a döntés az ő kezükben van, az ő felelősségük.

A Családi élet művészete a családi életre nevelés főbb tematikai egységeit kiegészítve a következők: társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés, asszertivitás, önismeret és érzelmi intelligencia, stresszkezelés, jellem és értékrend, a család működése, változások és veszteségek kezelése, nemiség, párkapcsolat, szexualitás, szülőség program.

A témák magukért beszélnek, hiszen minden egyes egysége önmagában is fontos kérdéseket, ismereteket rejt a fiatalok előtt, melyekre keresik a válaszokat. A program pontjai igyekszik a tabukat feloldani, a nehéz témákhoz szavakat adni, hogy a fiatalok könnyebb legyek a másik felfedezése. A pedagógusoknak és szülőknek segítsen eszközöket találni a gyerekek és fiatalok problémáinak megértéséhez és azok feloldásához.

Az eddigi lehetőségek megmutatják, milyen nagy igény van erre a programra. Bízom abba, hogy a jövőben még több felkérés, lehetőség adódik, hogy minél több fiatalhoz eljuthassunk.

Szeretnél többet megtudni a Családi élet művészetéről?
Kulcsár Krisztina WÉK facilitátor, coach, pszichodráma vezető, családszakértő, CSÉN oktató weblapja:
www.kulcsarkrisztina.hu
Telefon: +36 20 662 4569
   

  
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 773 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x