Kálvária és Öröm: Feltámadás
Címlap / A nyúlon túl / Kálvária és Öröm: Feltámadás

Kálvária és Öröm: Feltámadás

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-06-25

Jézus élettelenül pihent, majd harmadnapon feltámadt! 

2008. március 23-a vasárnap reggel van. A naptár szerint embertömegek húsvét vasárnapját ünneplik, szimbólumként Jézus feltámadása idejének.

Mit ír e nagy napról Márk tanítvány? - Márk 16, 1-7.
„Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor. És mondják vala maguk között; Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? ..És bemenvén a sírboltba, látának egy  ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének. Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.  De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.”

Jézus a teljes szombatnapon élettelenül pihent József sírjában. Vasárnap - a hétnek első napja kora reggelén –írja E:G:W: : „És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, s a katonák is hallják kiáltását: Isten Fia jöjj ki! Atyád hív Téged! Látják, hogy Jézus kilép sírjából A felszakadt sír előtt kijelenti: „Én vagyok a feltámadás és az élet.”  Ő, aki legyőzte a halált és a sírt, a föld rengése, villámok cikázása és morajló mennydörgés közepette győztes léptekkel hagyta el sírboltját.” - Világ Reménye 553.

Ezek után hová vezetett Jézus első útja? Erről olvashatunk a szeretett tanítvány írásából a János ev. 20, 16-17. versében:  „Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! A mi azt teszi, Mester. Monda néki Jézus: „Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz, hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
Mily boldog találkozás: Az Atya Isten az emberré vált Fiú Istennel találkozik, s biztosítékát kifejezi, hogy áldozatát elfogadta.

Húsvéti kalendáriumunk ízelítő Feketéné Bokor Katalin nyáron megjelenő könyvéből, melynek címe: Naponkénti tanácsok a Biblia évében, a Biblia fényében.

HarmoNet tipp: Kálvária és Öröm: Hol van Jézus? >>
A húsvéti kalendárium sorozat utolsó része >>

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 2951 ]


Pogány húsvéti tojás jósda
Melyik tojást választanád, ha csak egyet szabad? Kattints rá!
(Utána persze megnézheted a többi tojás jelentését is, de mindig az első az igaz Rád!)
 
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x