HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2017-11-22
Címlap / Otthon / Zsolnay-féle program

Zsolnay-féle program

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2017-11-22

A globális és a hangoztató-elemző-összetevő módszert ötvözi + analitikus szintetikus módszer. Két nagy részre oszlik az elsős könyv is. Betűtanuláshoz betűmodellt alkalmaznak.  

 

A globális és a hangoztató-elemző-összetevő módszert ötvözi + analitikus szintetikus módszer.
Két nagy részre oszlik az elsős könyv is. Betűtanuláshoz betűmodellt alkalmaznak.

Olvasókönyv elsőben még együtt tartalmazza az irodalmi és publicisztikai, valamint az ismeretterjesztő szövegeket. Másodikban az irodalmi és a publicisztikai két különálló könyvbe kerül.

Zsolnay-féle olvasás-írás tanítás
A felosztása is teljesen más: blokkokra van felosztva. Ilyen blokk az olvasás szövegfeldolgozás és önművelés.

Az olvasástanítás szakaszai:
1. Olvasás megtanulása 1 osztály
2. Olvasás tempójának és pontosságának a fokozása 1-4
3. Olvasás gyakoroltatása szövegeken 1-4
4. Önművelés tanítása 1-4
Ezek a szakaszok az egész alsó tagozatot átölelik összefogják, nem különülnek el egymástól, kivéve az elsőt, természetszerűleg.

Az olvasástanítás céljai:
Felkészítsen a felolvasásra, blattolásra, tanulásra való felkészítés, szövegfeldolgozás. Könyv és könyvtárhasználat; tömegkommunikációs eszközök használata; művelődési intézmény látogatása. Ez utóbbi három az önművelést szolgálja.

Az olvasástanítás szakaszai:
1. Az olvasás megtanítása
Az analitikus, szintetikus és globális módszert egyszerre alkalmazzák. Mindent a két módszer műveletsorával tanulnak meg, egyikkel, majd másikkal is megtanulják, a két módszert egyszerre alkalmazzák. Az, hogy a két módszer közül melyik az amelyik a gyereket fejleszti, az egyéni sajátosságoktól függ. Nincs előkészítő időszak, mert a globális és a szintetikus módszert azonnal elkezdik, először szóképtanulás, majd tárgykép-szókép megfeleltetése, a szóképet elveszik (mint a globális módszernél). Összesen 88 szót és toldalékot tanulnak meg, nemcsak egyszerű, hanem összetett szavakat is megtanulnak, szófaji szempontból is változatosak. Ezzel az a céljuk, hogy minél változatosabb nyelvi szószerkezeteket tudjon a gyerek összeállítani.

Feladattípusok: először a gyerek a saját nevét ismeri meg: „némán elolvassa”, majd hangosan felolvassa. Sok azonos típusú feladatot oldanak meg a gyerekek, ez lehetővé teszi az önálló munkát. A szóképek néma olvasásánál a felismerés és megértés bizonyítása kap szerepet: a rajzot összehúzni a szóképpel. A hangos olvasás már az első időtől kezdve figyelmet kap az időtartam és hangsúlylejtés. Ezeket utánmondással sajátítják el. A szóképek elemzésekor megszámlálják a betűket, hangokat, a hangokat és betűket egyeztetik, hangfelismerési gyakorlatokat végeznek, a szóképen belül értelmes szót keresnek. Az összetett szavakat alkotóelemeire bontják.

A szintetikus módszer a 9-dik napon kezdődik. A betűk sorrendjét az írástanítás szempontjai határozza meg (azonos íráselemeket tartalmazó betűket veszik egymás után), együtt halad az olvasás és írástanítás. Mind a négy grafikus jelet megtanulják, január végére be is fejeződik a betűtanulás folyamata.

Betűtanulás:
A tanító tárgyképeket mutat, a diák kiejti, a tanár ezt helyesen bemutatja. Elolvassa a szó első betűjét elolvassa, majd a tanulókkal is olvastat, bemutatja az alakjait: kis/nagy írott/nyomtatott ilyen és ilyen betű, ezt elismételteti. (Ezáltal a betű és hang fogalmát nem cserélik össze). A tanult betűt kiejtik (ahol kell helyes időtartammal: mgh), elolvassák. Nincs külön hang és betűtanulás, de sok betű és hangfelismerési gyakorlat van: bontás, betű és hangfelismerés az önálló feladatmegoldás szintjén is akár.

Betűösszeolvasás:
Minden értelmes szavakon gyakorolják. Szóoszlopokat olvasnak (fokozatosság):
elől van a mgh
2-dik helyen
mgh hosszú msh-val
két msh között 1 mgh.

Sokszor olvastatják őket, szósoron, változatosan. Az ismeretlen szavakat mondatba foglalják, így értelmezik. Korán elkezdődik az olvasás gyakorlása: szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek olvasása. Némán önállóan olvassa el ami a megértést biztosítja.

2. Olvasás tempójának fokozása (olvasási képesség fejlesztése)
A gyorsolvasás elemeit Zsolnay beépítette a módszerébe. A gyakorláshoz 100-nál több transzparens áll rendelkezésre. Látószögnövelő gyakorlat (síkban elrendezett betűk, szavak, szószerkezetek) egyszeri ránézésre elolvassák. A perifériás látás fejlesztése (térben elrendezett betűk). Jelfelismerési gyakorlat: ismétlődő elemeket kell észrevenni, ez segíti a pontos olvasást (pl. egy sorban különböző betűket lát: hány azonos van benne?). Hibakereső gyakorlat: szósorban hibás szó van, menyi van belőlük. Jelentés-felismerési gyakorlat, szinonimakeresés.
Olvasás, írástanítás a Zsolnay-féle programban
mm

 
 
[13941]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot


Warning: Division by zero in /var/www/lapcsalad/harmonet.hu/include/fooldal/rendezvenynaptar_slide_jobb_oszlop.php on line 67
 
 
 

ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x