Szenvedélyesen imádom Istent! - a protestáns kisegyházak
Címlap / Ezotéria / Szenvedélyesen imádom Istent! - a protestáns kisegyházak

Szenvedélyesen imádom Istent! - a protestáns kisegyházak

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-07-05

Felnőtt keresztség, fokozott hitéleti aktivitás, az egyházi hierarchia elutasítása, karitatív tevékenységek, szigorú erkölcsi normák, szenvedélyes istentisztelet, nyelveken szólás, a Szentháromság elvetése.  

Többek között ezek a hitrendszeri elvek jellemezhetik protestáns kisegyházakat. 
Most röviden bemutatjuk:

  • a baptista,
  • metodista,
  • pünkösdi,
  • és unitárius mozgalmakból alakult protestáns kisegyházakat.

Ébredés az egyházakban
A reformáció hatására kialakult hagyományos protestantizmus (evangélikus, református, és anglikán egyház), a vallásháborúk megszűnésével és a teológiai tantételek megszilárdulásával újabb kihívással kellett hogy szembenézzen. Ez a kihívás a több hullámban érkező protestáns "ébredési mozgalom" volt, amelynek hatására számtalan kisegyház jött létre, melyek közül nem egy ma már több évszázada együtt él a történelmi egyházakkal.

Szentírás és őskereszténység
A nagy protestáns egyházi rendszerekkel szakító új mozgalmak tanításai alapvetően Luther és Kálvin (képünkön) tanaiból indultak ki. Vallották a papi közvetítés nélküli, Isten kegyelméből való üdvözülés tanát, valamint azt, hogy a kereszténységnek kizárólag a Szentírás a hiteles alapja. Mindezek mellett még a bibliai őskereszténységhez való azonnali visszatérést sürgették.

Az újonnan alakult közösségek már kisebb méretüknél fogva is közelebb hozták egymáshoz a hívőket, a nagyobb átélés, a fokozott hitélmény pedig jelentősen hozzájárult a vallási csoportok számának rohamos gyarapodásához. Az ébredési mozgalmak eredményeképpen napjainkban több százmillió keresztény hívő valamilyen protestáns kisegyház tagja.

A baptista egyházban a válás, házasságtörés kivételével nem megengedett
Az anabaptista eredetű baptista mozgalom Hollandiából indult, előbb Angliában és Észak-Amerikában, majd a 18. századtól Európában is egyre több, egymással laza kapcsolatban álló közösséget hozott létre.
 

A felnőtt baptisták Krisztusba vetett hitüket bemerítéses keresztséggel tanúsítják. A Jézusra való megemlékezésen, az úrvacsorán, csak a bemerített tagok vehetnek részt. Egyszerű imaházaikban, melyek falát bibliai idézetek díszítik, a lelkipásztor vezetésével kötetlen, előre nem szabályozott istentiszteleteket tartanak, ahol fontos szerephez jut az ének, az igehirdetés, és az ima. Elveik között a szeretetszolgálatnak, adakozásnak, a világiakkal szembeni toleranciának kiemelt szerep jut.
A baptista egyházak hitvallás szempontjából nem egységesek, abban viszont megegyeznek, hogy Isten minden halandónak felkínálja az üdvözülést, amihez nincs másra szükség, mint a Jézus Krisztusba vetett hitre.
A Baptista egyhéz hivatalos honlapja >>>

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 5087 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x