Jézus: Próféta? Messiás? Istengyermek? Nagymester? - hogy...
Címlap / Ezotéria / Jézus: Próféta? Messiás? Istengyermek? Nagymester? - hogy látják a világvallások

Jézus: Próféta? Messiás? Istengyermek? Nagymester? - hogy látják a világvallások

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-06-23

Jézus Krisztus szerepe sarkalatos a keresztény, a zsidó, és az iszlám vallásban egyaránt, sőt még az ősi keleti vallásokban is utalnak rá, megemlítik a nagy tanítómestert. Karácsony napján érdemes végiggondolni, hogyan jelenik meg Jézus más vallások szent könyveiben, és filozófiájában.  

Jézus prófétai működését Tiberius császár uralma, és Poncius Pilátus judeai helytartósága idején kezdte meg. Tanításaiban az Isten és emberszeretet, a humánum, a szegények megsegítése, a szolidaritás mellett a központi gondolat az Úrral kötött szövetség megújításának szükségessége, valamint a bűnök eltörölhetősége volt. Az ábrahámita vallások ugyanakkor Jézus személyéről, tevékenységéről, szerepéről egészen eltérő módon vélekednek.

Jézus élete

Jézus születéséről, életéről, haláláról, tanításairól a négy újszövetségi evangélium ad átfogó képet. Az evangélium jelentése örömhír, az eredetileg szóban élő hagyományt görög nyelven rögzítették az I. század végére. Az evangéliumok közül Máté, Márk, és Lukács Jézus emberi voltát hangsúlyozza, szoros összefüggésük, közös hagyományból eredésük miatt a három evangéliumot szokás szinoptikusnak (együttlátó) nevezni. János, aki az apostolok közül a legtovább élt, evangéliumában Jézus isteni voltát emeli ki, amely isteni lényeget Jézus folyamatosan önmagában hordozza.

Jézus és a kereszténység

A keresztény hit alapja, Jézus közvetlen környezetének tanúbizonysága, amely szerint a kereszthalált halt, feltámadt, és a tanítványai előtt megjelent Jézus a Messiás. A megváltás ilyen formán megtörtént, az üdvözülés, az örök élet lehetősége a Jézusba vetett hit által, nemcsak a zsidó népnek, hanem az egész emberiségnek lehetséges.

A bűnbocsánat, és az üdvözülés tana mellett a keresztények Jézus egyszerre isteni és emberi, az Atyától különböző, mégis azzal egylényegű voltát hangsúlyozzák. A Szentháromság tanítása szerint az Atya a Fiú által, a Fiúban vált láthatóvá, a Szentlélekben pedig megtapasztalhatóvá. Ebbe az egységbe kapcsolódhat be mindenki, aki követi Jézust.

Jézus a zsidó vallás szerint

A zsidó vallásos szemléletben már a silói szentély pusztulásával megjelent, a babiloni fogság után a próféták közvetítésével pedig egyre hangsúlyosabbá vált a messiás, és ezzel párhuzamosan a végítélet várás gondolata. A felfogás szerint egy a Dávid házából érkező Messiás eljövetelével új alapra helyezhető Isten és a zsidó nép közötti kapcsolat, Izrael újjáépítése révén megvalósulhat az örök béke, Isten országa a Földön.

A Jézus korabeli zsidóság különböző csoportjai az eljövendő Megváltót általában harcos vezérként képzelték el, aki a népet felszabadítja a római uralom alól. Jézus a Róma-ellenes népvezér szerepét nem vállalta, később a zsidó vallási vezetők tanításai miatt ellenségként tekintettek rá, végül római kézre adták.
A zsidó vallás nem fogadja el Jézust Messiásként, véleményük szerint a valóság egy megváltatlan világ képét mutatja, a Megváltóra pedig még várni kell.

Jézus az iszlám vallásban

Mivel az iszlám nem ismeri az eredendő bűn fogalmát, így nem fogadja el Jézus istenfiúságát sem, tehát hogy Isten Jézus képében a Földön halálával átvállalta, majd megbocsátotta az ember bűneit. Igaz ugyan, hogy Allah első prófétája Ádám, feleségével, Évával elkövették az ősbűnt, de később bűnbocsánatot nyertek. Ugyanakkor a Korán, valamint a Mohamed kinyilatkoztatásait kiegészítő Szunna, Jézust küldöttként tiszteli, Ábrahám nemzettségéből való prófétaként, kiváló emberként írja le.

A hagyomány szerint Allah Mária testében, a „létrehozás” parancsával alkotta meg Jézust. A csodatételeket az iszlám nem vonja kétségbe, Jézus azokat Allah engedélyével vitte véghez. A kereszthalál viszont nem történt meg, Jézus helyett egy hozzá hasonlító ember, vagy egy tanítvány vállalta magára a halált. Jézus az iszlám szerint a végítélet előtt jut majd újra szerephez, amikor eljövetele után minden ember felveszi az iszlám hitet.  

 
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

 
 
[ 9049 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x