Katolikus válasz az emberiség szociális problémáira
Címlap / Ezotéria / Katolikus válasz az emberiség szociális problémáira

Katolikus válasz az emberiség szociális problémáira

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-07-05

A szociális intézményrendszer a múlt század elejétől a tudományos és technikai változásokkal párhuzamosan addig soha nem látott mértékben fejlődni kezdett. A változásokat elsősorban a két évszázadon át tartó szabadversenyes kapitalizmus hatására kialakult tömeges szegénység és elégedetlenség tette elengedhetetlenné. 

A klasszikus liberalizmusban felmerült problémákra a katolikus egyháznak is ki kellett dolgoznia a maga válaszrendszerét. A Rerum Novarumban, és az azt követő pápai körlevelekben, az ún. enciklikákban kifejeződő szociális tanítás megfelelő elméleti alapot jelentett a társadalmi problémák megválaszolására, ezen felül nagy hatást gyakorolt a szociális törvényhozásra is.

A Rerum Novarum előzményei
A szabadversenyes kapitalizmussal együtt járt a társadalmi átalakulás, a 19. század második felétől pedig a fokozódó városiasodás, a családi struktúra szétesése, az erkölcsi normák változása, a szekularizáció jelensége, a tömeges elszegényedés, és a szélsőséges eszmék térhódítása is. A mellett, hogy a kor embere egyre inkább elfordult a vallástól, és a végső kérdésekre adott válaszokat a szellemi világ helyett az anyagi létben kezdte keresni, a katolikus egyháznak egy sor újonnan felmerülő politikai, gazdasági, társadalmi, és szociális problémára is választ kellett találnia. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az állami szociális védelem hiányosságainak kiküszöbölésében, a protestáns egyházakhoz hasonlóan a katolikus egyház is már évszázadok óta tevékenyen részt vett.

A katolikus szociális tanítás alapja
Az 1891-ben, XIII. Leó által kiadott Rerum Novarum volt az első olyan enciklika, amely egy sor összetett szociális problémára keresett választ. XIII. Leó úgy ítélte meg, hogy a liberalizmus és a kommunizmus eszméi is ártalmasak, az egyháznak pedig valamilyen alternatívát kell nyújtania helyettük. Gondolatmenetének lényege, hogy a tömeges elszegényedésen az evangélium szellemiségének megfelelő szociális törvénykezés bevezetésével, magasabb munkabérrel, az emberi méltóság megbecsülésével, az igazságosság elveinek figyelembevételével kell változtatni. Az új rendszerben az állam a személyiségi jogok biztosításával, a magántulajdon védelmével, a munkások kizsákmányolásának megakadályozásával, míg az egyház a szegényeket segítő intézmények működtetésével mozdíthatja elő a társadalmi jólétet.

A Rerum Novarum évfordulóira kiadott enciklikák
XI. Pius pápa a gazdasági világválság hatására, a totalitárius rendszerek kiépülésének időszakában, 1931-ben bocsátotta ki a Quadragesimo anno kezdetű enciklikát. A Rerum Novarum 40. évfordulójára kiadott körlevél egyrészt megerősítette annak alapgondolatait, másrészt újdonságot is hozott abban a tekintetben, hogy az egyház történetében először fogalmazta meg a szubszidiaritás elvét. Ez annyit tesz, hogy ha egy közösség egy bizonyos problémát a saját szintjén meg tud oldani, akkor azt a kérdést nem szabad magasabb szinten szerveződő csoport, például az állam kezébe továbbítani. A gondolat nyilvánvalóan a kisebb közösségeknek igyekezett védelmet nyújtani a központosuló hatalommal szemben.

A Mater et magistra kezdetű enciklikát XXIII. János pápa fogalmazta meg. A körlevél rámutatott a fejlődő és fejlett országok közti gazdasági különbségek áthidalásának, valamint a mezőgazdasági munkások életszínvonalbeli javításának szükségességére.
A XXIII. János pápa által összehívott II. vatikáni zsinatot irányító VI. Pál viszonylag kevés enciklikát adott ki, így tőle inkább a Rerum Novarum 80. évfordulóján megjelent Octogesima adveniens kezdetű apostoli levelet érdemes kiemelni. A levélben szó esik a környezetszennyezésen, elidegenedésen, erkölcsi kérdéseken keresztül a bevándorlók szomorú helyzetéig. A pápa a keresztények feladatát a szociális tanítások gyakorlatban történő érvényesítésében látta.

Hasonlóan gondolkodott II. János Pál pápa is, aki a Rerum Novarum megjelenésének 90. évfordulóján, a Laborem exercens kezdetű enciklikában a korábbi szociális tanítást folytatta. Az enciklika többek között a munka értékéről, a szociális juttatások fontosságáról, a vendégmunkások helyzetéről, a munkanélküliségről, és a szakszervezetek jelentőségéről szólt. II. János Pál az egyház tanításának történetét a Centesimus annus  kezdetű enciklikában összegezte, amely a Rerum Novarum 100. évfordulóján jelent meg. Ebben méltatja XIII. Leó munkásságát, valamint felhívja a figyelmet a rendszerváltozással együtt járó társadalmi igazságtalanságokra is.

Az enciklikák jelentősége
A szociális tartalmú pápai körleveleknek, kezdve a Rerum Novarummal, igen nagy jelentősége volt a 20. századi történelemben, hiszen egyrészt kifejezték a katolikus egyház szolidaritáson, igazságosságon alapuló tanításait, másrészt hozzájárultak az állam szociális kérdésekkel kapcsolatos politikájának kialakításához.

Farmakisz Lajos

Kéforrás: Piqs.de

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 1883 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x