A rózsakeresztes hagyomány
Címlap / Ezotéria / A rózsakeresztes hagyomány

A rózsakeresztes hagyomány

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-10-27

A rózsakeresztes-rend megalapítója a monda szerint CHRISTIAN ROSENKREUTZ, aki 1378-ban született. Szülei előkelő nemesek, akik oly szegények, hogy ötéves korában kolostorba adják. Az értelmes fiú csakhamar megtanul latinul és görögül. Idő multával a kolostor egyik barátja rábeszéli, hogy kísérje el őt a szentsírhoz. A barát, út közben meghal.  


Rendezvénynaptár
Ekkor egyedül folytatja az utat Damaszkusz felé. Útközben megbetegszik, de Isten különös kegyéből meggyógyul. Az öreg damaszkuszi arabok eldicsekednek előtte titokzatos tudományukkal. Miután megtanul arabul, elsajátítja az arab mágia tudományát. Húsz éves korban elhagyja Arábiát és Egyiptomba megy. Itt nem sokáig marad. Behajózza az egész Földközi-tengert, végül Fezben telepedik le.

Fezben kabalával, mágiával, fizikával, alkímiával és gyógyászattal foglalkozott. Két év múlva elhagyta az arab várost és sok "drága tudománnyal megrakodva”, Spanyolországba, majd hazájába, Németországba tér vissza. Itt a tudománynak él és főleg a fémek (vagy a velük analóg emberi természet?) transzmutálásával foglalkozik. Látja az emberek vallástalanságát. Felismeri, hogyan lehetséges változtatni ezen. Társakat keres és talál, régi kolostori rendtársait. Közülük hárommal hűséget, engedelmességet és hallgatást fogadtat. A testvérek azután papírra vetették mindazt, amit ROSENKREUTZ mondott. Ez a négy ember alkotta az első "rózsakeresztes" társaságot. Később még pár emberrel kiegészítették magukat, úgyhogy összesen kilencen lettek.

Miután titkát átruházta társaira – barlangba vonult és 106 éves korában meghalt. Egy sziklasírban feküdt érintetlenül 120 évig. 1604-ben felfedezték sírját. S mikor a barlangban széttekintettek, az oltáron réztáblát találtak, amelyen ez volt olvasható: A. C. R. C. Hoc universi compendium vivus mihi sepulchrum feci [Élőként készítettem magamnak ezt a sírt a világmindenség hasznára]
A Rózsakeresztes jelképeket több helyen – például szőnyegekbe szőve is megtaláljuk. A hét pont, a hét bolygót: Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, illetve a hét alapvető fémet: arany, ezüst, kéneső, réz, vas, ón, ólom jelenti. Ennél sokkal többet még a középkorban sem ismertek. A fémek transzmutációja már a mesterek titkos művészete volt. Ennek jelképe a következő: "Minden test három alkotórészből áll: sóból, sulfurból és mercuriusból. E principiumok közül a só a szilárdságot, a sulfur a lágyságot, a mercurius az illékonyságot képviselte. A jelvényeken a csészék ezeket tartalmazzák. E princípiumok szabályszerű egyesülése szolgáltatja a bölcsek kövét, amelynek készítése elsajátítható a különböző Rózsakeresztes fokozatokban.

A Rózsakeresztes-rendben 9 fokozatot különböztetnek meg.
Az első volt a "juniorok", a második a "teoretikusok", a harmadik a "praktikusok", a negyedik a "filozófusok", az ötödik a "minoresek", a hatodik a "majoresek", a hetedik az "adeptusok", a nyolcadik a "magisterek", a kilencedik a "magusok" fokozata. Mindegyiknek más és más volt a kötelessége és a joga. Egyik fokozatból a másikba bizonyos idő leforgása után lehetett jutni. Kilenc beavatási fokozat érhető el okkult iskolázásuk során beavatási rituálék végrehajtásával. Kifejezetten okkult iskolázást végző tanítószervezet, nem hitre, dogmára, hanem tapasztalatokra építenek, az okkult képességek kifejlesztésére. hét különböző vibrációjú világot különítenek el. Szerintük ezek a világok, - akárcsak a rajtuk élő emberiség, - hét újraszületési perióduson mennek keresztül. Az ember három mennyen át, emelkedve üdvözülhet.
Életünk célja, hogy a tér-idő keresztjén bontakozzék ki a mennyei rózsa! Az embert szellemi szenvedése borítja virágzásba. A tanításon át vezető transzfigurációból nem az én-központú személyiség húz hasznot, hanem az emberben szunnyadó és felébreszthető isteni Önvaló, melynek ily módon megadatik, hogy újra feléledjen. Ennek a folyamatnak a misztikus útja a Cigánykártya lapjainak megértésén át vezető beavatás.

A Rózsakereszt négy legjellemzőbb szimbóluma:
Rózsa: A hallgatás, a titok, a bölcsesség és a szeretet jelképe.
Rózsa és kereszt: A kereszt, egy rózsával a két ág kereszteződési pontjában. Mindkettő arany színben.
Kör, háromszög, négyzet Kör, háromszög és négyzet. A kör jelképezi az örökkévalóságot, a végtelenséget, de a mikro-kozmoszt is. A háromszög a Logoszból áradó Atya, Fiú és Szent Szellemnek is nevezett három hatalmas erő jele. Négyzet képezi az új emberi lény felépítésének az alapját.
A Pentagram: A pentagram a négységből újjászületett új ember jelképe. Az emberé, aki félúton áll az egy és a tíz között. Feje az égben, karjai és lábai kitárva. Utal még Jézus öt sebére, vagyis arra a szenvedésre, amit a léleknek ki kell állnia a feltámadás, a Mesterré válás előtt. A jelkép a fizikai síkon uralkodni képes ember jele.

Bucher Katalin gyűjtése
Képforrás: Canva Pro adatbázis. 
 
[ 5950 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 

/img/hirdetes/2021/9honap_banner-300x250-logo.jpg
 

Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
x