Katolikus szentmise - hogy néz ki a valóságban?
Címlap / Ezotéria / Katolikus szentmise - hogy néz ki a valóságban?

Katolikus szentmise - hogy néz ki a valóságban?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-05-27

A katolikus egyház istentiszteletének csúcsa a szentmise, egyfajta megemlékezés Jézus áldozatáról egy olyan kultikus cselekedeten keresztül, amelynek lényege a keresztáldozat megújítása. 

A szentmise részei
A szentmise két részből, az ige liturgiájából és eukarisztia liturgiájából áll. Az ige liturgiája keretén belül a pap bűnbánatra hívja a híveket, amit ima, a Bibliából való felolvasás, majd prédikáció követ. Az eukarisztia liturgiája során a celebráns kezében lévő kenyér, és a kehelyben lévő bor szimbolikusan Krisztus testévé és vérévé változik át. A rítus szentáldozással zárul, a hívek ekkor a paptól átveszik az ostyát, lelkük megtelik Isten szeretetével és az egymás iránti kegyelemmel. Az istentisztelet folyamata

Miután a templomban a hívek elfoglalják helyüket, a plébános és kísérői bevonulnak a szentélybe. Térdre ereszkednek, megcsókolják az oltárt, végül köszöntik a híveket. Ezután mindenkit lelkiismeret vizsgálatra szólít fel a pap, az egybegyűltek csendesen imádkozni kezdenek. Ezt az imát törik meg a plébános szavai: 

„Irgalmazzon nekünk a Mindenható, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.”

HarmoNet tipp: Húsvéti misztérium: Hogy jön a tojás Jézus Krisztushoz? >>

A csendes imát hangos ima, az úgynevezett Kyrie követi a plébános előimádkozásával. A felolvasás általában két: egy Ószövetségből és egy Újszövetségből vett olvasmányból áll. Mindezt a prédikáció, majd az apostoli hitvallás elimádkozása zárja: 

      „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.”

A rítus következő része, az eucharisztia liturgiája előtt kerül sor az adományok begyűjtésére. Az eucharisztia keretén belül a plébános először a kovásztalan kenyeret, majd a bort ajánlja fel. A felajánlás jelentősége abban áll, hogy ilyenkor a feltámadt Jézus megidéződik, keresztáldozata megújul. Az Úr imája, a Miatyánk közös éneklése után a hívek köszöntik egymást, majd ők is részesülnek az eucharisztiában. A celebráns a kehelybe mártja a kenyeret, és a „Krisztus teste és vére” felszólítással felmutatja és átadja azt a sorban álló híveknek. 

HarmoNet tipp: A kereszténység és a média. Hogyan kommunikálnak az egyházak? >>

A rítus vége

A mise befejező részében a segítők egyike megtisztítja és elrakja a kellékeket, a plébános felhívja a figyelmet a következő hét előadásaira, programjaira, az istentiszteletek időpontjaira, majd kíséretével együtt a kivonulási ének alatt elhagyja a helyiséget.

Farmakisz Lajos
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 11424 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x