Misztikus mérnöki tudás - A védikus nyelvi kód
Címlap / Ezotéria / Misztikus mérnöki tudás - A védikus nyelvi kód

Misztikus mérnöki tudás - A védikus nyelvi kód

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-04-18

A sásztrákban a kézzelfogható, anyagi tudományok gyakorlatilag hibátlanul, mégis ötletes leírásokkal jelennek meg. A védikus írásokban a tudás lejegyzésére szinte mindenhol versformákat használtak. A versek rímelésük és zeneiségük miatt könnyebben megjegyezhetők, akár a kisgyermekek számára is. Mondókákká válnak ezek a slókák. A védikus nyelvi kód a történelemben az első és legcsodálatosabb jelölésrendszer. Mit rejt?  

Az örökérvényű tudás
Az ősi indiai szent iratok, a Védák keletkezéséről a modern tudomány nem rendelkezik pontos, hiteles adatokkal. Pusztán a sásztrák által meghatározott idő tekinthető precíznek. Egy bizonyos, rendkívül régi, ősi lejegyzésről van szó, amely a tanítások szerint magától a Legfelsőbbtől szállt alá. A véda szó tudást jelent, s olyan tudásanyagot jelöl, amely örökérvényű, amely talán idővel kicsit más formában jelenik meg, de minden körülmények között igaz. Olyan tudást, amely mindent átfogó, minden tudományterületre kiterjedő vagyis végső és teljes igazságokat tartalmazó.

A Védák eredetileg egyetlen tetemes tudásanyagként voltak számon tartva, és szájhagyomány útján terjedtek. Később azonban, a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért, négy részre osztották őket. A Védák mindenféle tudást tartalmaznak, nem csak spirituális, lelki, vallási tartalmakat, hanem egészen gyakorlati, konkrét tudományos elméleteket is. Ilyen pl. az atomi idő számítása, vagy a matematika, amely korunkban a materialista személyek által is megbecsült tudományág.

Az anyagi és lelki tudományok összekapcsolódása
A sásztrákban a kézzelfogható, anyagi tudományok gyakorlatilag hibátlanul, mégis ötletes leírásokkal jelennek meg. Különös jellemzőjük, hogy ezeket tanulmányozva közben végig az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről is hallunk, s a szentírásokat olvasva folyamatosan tisztulhatunk és mélyülhet Istenszeretetünk (prema), amely az élet végső célja. (Hasonló ez a Jíva Gosvámí által összeállított nyelvtantanulási rendszerhez) A védikus kultúrában és oktatásban tehát, a hétköznapi gyakorlati tudományok, és a lelki tudományok nem különültek el, hanem karöltve egymást szolgálták. Így lehetséges, hogy a nyelv (szanszkrit) amely leírja, és szavakba önthetővé teszi az ember számára Istent, az anyagi mértékegységek és számítások tudományköre, a matematika és a lelki élet összekapcsolódik.

A védikus írásokban a tudás lejegyzésére szinte mindenhol versformákat használtak. A versek rímelésük és zeneiségük miatt könnyebben megjegyezhetők, akár a kisgyermekek számára is. Mondókákká válnak ezek a slókák. A szanszkrit nyelvet Indiában, a gurukulákban még ma is szútrákkal, kis rövid tanító versikékkel tanulják a gyermekek. A matematika sokszor bonyolultnak tűnő, precíz tudásanyagát nem zavaros képletekben, hanem törvény-szerűségekben megfigyelt különleges szabályosságokban adták át a diákok számára. A matematikai azonosságok éppen úgy jelennek meg a szanszkrit nyelv betűi mögött, mint maga a lelki tudás a devanagarí tirádáin. Már maga a szanszkrit nyelv is tükrözi a hívő mentalitást. A felső vonalsor, amelyre – az európaival ellentétben – nem írnak, hanem melyről lelógnak a jelek, jelképezi Krisnával való örök kapcsolatunkat és helyzetünket: „Minden rajtam függ, mint gyöngysor a fonálon.” – mondja az Úr a Bhagavad-gítában. Az ABC, amely ezt a tudást rejti, a hagyomány szerint Brahmá testéből, lelkéből, érzékeiből nyilvánult meg.

A védikus nyelvi kód
A védikus nyelvi kód lényege tehát abban áll, hogy gyakorlatilag slókákba szedve megtalálható rejtetten a védikus matematika rengeteg azonossága, táblázatok, számértékek. Ezeket az azonosságokat, a bölcsek megfigyeléseik révén nyerték, sokban különböznek az európai, számunkra hagyományos matematikai műveltektől, viszont gyakran könnyebb, gyorsabb számításokat tesznek lehetővé. 

A védikus nyelvi kód meghatározásakor az ún. ka (8)- ta (8)- pa (4)- ya (7)- ksa (0) szútrát alkalmazhatjuk. Ez lényegében a szanszkrit ABC mássalhangzóinak felosztása, egy bizonyos módszer szerint. A szútra azt írja le, hogy az ABC ezen megjelölt mássalhangzói után következő hány hangot kell függőlegesen egymás alá rendeznünk. Ha ezt a speciális felírási módot elvégeztük, akkor függőlegesen e hangok mellé írhatóak a számértékek. Így, a ka-ta-pa-ya hangok mellé kerül az 1-es, míg a ksa (vagy ksudra), hang mellé kerül egyedül a 0 érték. A közöttük lévő hangok a többi számértékkel rendelkeznek, a kezdőhangoktól való távolság szerint arányosan.

A magánhangzók mellé nem rendelünk számértéket, hiszen a szanszkrit nyelvben a betűk a-hanggal képzettek (tehát nem k, hanem ka, nem p, hanem pa, stb.), s a magánhangzók gyakorlatilag az a-segédhangos alak továbbképzett formái, így a mássalhangzókkal együtt értendők, s együtt is számítandók a számértéket tekintve. Az egyes szövegek már ezek után könnyedén átírhatók számokkal, s különös tanításokat vehetünk benne észre: A „gopi bhaya madhurata…” – kezdetű vers például a gopik megmentőjeként szólítja meg az Urat, s kéri oltalmát, ugyanakkor a pí tizedrészének 32 helyiértékig pontos meghatározása. Ehhez hasonlóan szakaszos tizedes törtek, matematikai szorzási módszerek, stb., is el vannak rejtve a versekben.

A tudásanyag kódolása az irodalmiságot, költőiséget is segíti, hiszen egy-egy azonosság leírására több azonos számértékű, de különböző szót alkalmazhat a szerző. Ezáltal változatos, irodalmilag, esztétikailag is értékes alkotást hozhat létre (rasa), amely a vaisnava irodalom egyik alapkövetelménye. Így akár több jelentésű himnuszok is létrejöhetnek.

Más kódolási rendszerek
A védikus nyelvi kód a történelemben az első és legcsodálatosabb jelölésrendszer, ugyanakkor, mint igény, nem az egyetlen. A szanszkrit ABC rejtélyeihez hasonlóan az ógermán rúnák, és pl. a héber ABC is hasonló különlegességeket rejt. A héber ABC pl. a teremtéstörténethez is számokat rendel, s az azonos számértékkel rendelkező szavakkal a történet egyes szavai, vagy betűi helyettesíthetők, s újabb és újabb lelki tartalmakat, jelentéseket kaphat az ilyen figyelmesen olvasó személy. A héber ABC más különleges számítási módszereket is alkalmaz, ilyenek pl. a gematria, vagy a notarikon. Az óskandináv rúnák elsősorban a betűk, rúnák számainak összegét tekintette, és pl. egy-egy varázsszöveg akkor számított hatékonynak, hogyha a szöveg tejes számértéke numerológiailag a kívánt hatásnak megfelelő volt.

A védikus nyelvi kód tehát a matematikai rendszer kódtára. Célja a rövid, tömör, gyors információátadás, ezáltal a matematika híd lehet az anyagi valóság és a lelki megvalósítás között. Az anyagban használható tudásanyag így bújik meg a legfontosabb mögött, melynek célja az Úr megismerése, és szolgálata, ezen túl az iránta való szeretet felélesztése és kiteljesítése. „Én vagyok az, akit a Védákból meg kell ismerni...„ (Bhagavad-gítá 15. 15)

 

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 7547 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x