Tudósok a világ rendjéről
Címlap / Ezotéria / Tudósok a világ rendjéről

Tudósok a világ rendjéről

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-03-02

Idézetek híres tudósoktól a világ rendjéről, istenhez való viszonyukról. (Isaac Newton, Albert Einstein stb...)  

"Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az a határtalan csodálat,
amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt
tudományunk feltárni képes."
(Albert Einstein)

"A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és
mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb
felismerésem."
(Isaac Newton)

"Minél fejlettebb a tudomány, annál nehezebb elvetni egy teremtő és
mindentudó bölcsesség örök létezésének nyilvánvalóságát."
(William Herschel, az Uránusz bolygó felfedezője)

"A természet komoly kutatója nem tagadhatja Istent."
"Annak, aki mélyen belenézett Isten műhelyébe, és alkalma volt megcsodálni
az örök bölcsességet, térdet kell hajtania a legmagasabb szellem előtt."
(Heinrich Maedler, csillagász, a Hold első feltérképezője)

"Bármely irányban indulunk el kutatásainkban, mindenütt egy alkotó
értelemnek - gondoskodásának, bölcsességének és hatalmának legtisztább
bizonyságát fedezzük fel."
(Charles Lyell, a modern geológia atyja)

"A fizikában dolgozni annyit jelent, mint Isten alkotását szemlélni."
(Walter Nernst, Nobel-díjas fizikus)

"A rend, a szimmetria, a harmónia elbűvöl bennünket... Az Isten maga a
tiszta rend. Ő az egyetemes harmónia megteremtője."
(Gottfried Wielhelm Leibniz, filozófus és matematikus)

"Minden szerves anyagokkal kapcsolatos dolog olyan bölcs célszerűségre
mutat, amely valami felsőbbrendű értelemtől származik..."
(Jons Jacob Berzelius, vegyész)

"A bolygónkon tévelygő emberek számára Isten lényege mély titok marad,
mindazáltal a természet megfigyelése nem hagy kétséget az Ő létezésének
valósága felől, amely egyszerre transzcendens és immanens."
(Johannes Reinke, botanikus)

"Azok az emberek, akik nem tudományos munkát végeznek, abban a félreértésben
élnek, hogy a tudósnak széles körű ismeretei következtében vallástalannak
kell lennie; ellenkezőleg, a mi munkánk Istenhez közelebb visz bennünket."
(Ernest Rutherford, Nobel díjas fizikus)

"Napjainkban széles körű az a megegyezés - amely a tudományok fizikai
részében csaknem általánosan elfogadott -, hogy az ismeretek áradata
valamilyen nem mechanikus valósághoz vezet; a világegyetem egyre inkább egy
hatalmas gondolathoz hasonlít, mint egy nagy géphez."
"Felfedezzük, hogy a világegyetem egy tervező vagy vezérlő hatalom
nyilvánvalóságát mutatja..."
(Sir James Jeans, matematikus, fizikus, csillagász)

"Abból, amit a tudomány tanít nekünk, arra a következtetésre juthatunk, hogy
a természetben emberi léttől független rend van, olyan értelmes rend,
amelynek a természet és az ember alá van rendelve."
(Max Planck, Nobel díjas fizikus)

"A modern fizika szükségképpen Istenhez vezet."
(Arthur Eddington, asztrofizikus)

"Azok, akik megpróbálták eltörölni az isteneszmét, szégyenletes, és
tudományellenes munkát folytattak.
Én az akkoriban divatos kétkedéssel léptem a felnőtt korba, és 30 év
laboratóriumi munkájába került, hogy meggyőződjem róla: pontosan azok
csaptak be szándékosan, akiknek az lett volna a kötelességük, hogy
megvilágosítsanak engem, legalább saját tudatlanságuk egyszerű
elismerésével.
Én erre a hitre a biológia és a fizika ösvényeit kutatva jutottam el; meg
vagyok győződve róla, hogy bármely gondolkodó tudós számára lehetetlen, hogy
el ne jusson erre a következtetésre, hacsak nem vak és tisztességtelen."
"Az ember és rendeltetése című utolsó könyvemet abban a mélységes
meggyőződésben írtam, hogy korunkban a tudomány Isten nélkül lerombolja a
világot."
(Pierre Lecompte du Noüy, fizikus)

"A tudomány üzenete lényegében az, hogy a természetnek van értelme.
Valójában az a természet, amely egy természettudományosan képzetlen személy
számára igencsak kaotikusnak látszhat, a tudós előtt bensőleg rendezettként
jelenti ki magát.
A természet jelentősége a tudomány felismerése szerint határozottan
bizonyságot tesz egy végtelenül hatalmas intelligenciárólI amely valóban
kijelenti magát a természetben, de nem szűkíthető le egyszerűen magára a
természetreI A tudomány képessé teszi a gondolkodó embert arra, hogy
felfogja: a természet jelentősége valahogyan több, mint maga a természet..."
(Enrico Cantore, fizikus, filozófus és teológus)

"Láthatjuk Istent kis léptékben magunk körül a világban. Láthatjuk Őt nagy
léptékben a világegyetemben. De a legfontosabb, hogy láthatjuk Őt önmagunkon
belül az életünkre gyakorolt hatásában."
(Jack Lousma, űrhajós és repülőmérnök)

"A tudomány erősíti a vallásosságomat. Minél jobban kapcsolódom a fizikai
világhoz, annál inkább hiszek az Isten valóságában."
(Hubert Aleya, kémia professzor a Princeton egyetemen)

"...sok tudósban a világegyetem rendjének, szépségének, és összetett
szerkezetének feltárása csodálatot és tiszteletet ébreszt."
(Ian Barbour, teológus, fizikus és filozófus)

"Ha létre akarnál hozni szenet és oxigént csillagszerű nukleoszintézissel
nagyjából azonos mennyiségben, ahhoz két szintet kellene rögzítened, és
ennek éppen ott kellene lenni, ahol ezek a szintek ténylegesen találhatók...
A tények közérthető magyarázata azt súgja, hogy egy szuperintellektus
működött, játszva a fizikával, kémiával és biológiával, és nem vak erők
azok, amelyekről érdemes beszélni a természetben."
(Fred Hoyle, csillagász)

"Ezeknek a kritériumoknak az alapján (vagyis, hogy e világ koherens,
termékeny, megérthető, megfelelő és értelmes), és a jelenkori biológia
világosságában, az Istenben való hit ésszerű."
(Andrew Miller, molekuláris biológus, az Európai Molekuláris Biológiai
Laboratórium vezetője)

"Hiszem, hogy a világegyetem ésszerű, mert szuperértelmes lény van mögötte.
Megborzongtat a világegyetem szépsége és ésszerűsége, a kvarkoktól az emberi
agyig, annak rendje, bonyolultsága és integráltsága. Hiszem, hogy Isten a
végső realitás."
(Arthur Peacocke molekuláris biológus és teológus)

"Ő (a tudós) megmászta a tudatlanság hegyeit, már a legmagasabb csúcs
meghódításához közeledik, s amint kinyújtózik a végső szikla felé,
teológusok csoportja köszönti, akik ott ültek már századok óta."
(Robert Jastrow, asztrofizikus)
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 2689 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x