A Mágus Harmonet - Horoszkóp -Ezotéria - Jósda
Címlap / Ezotéria / A Mágus

A Mágus

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-09

A varázsló a félelmet örömmé, a reményvesztettséget beteljesüléssé változtatja. A varázsló az idő béklyójában senyvedőt időtlenné teheti. A varázsló ledöntheti korlátainkat... 

A varázsló a félelmet örömmé, a reményvesztettséget beteljesüléssé változtatja.
A varázsló az idő béklyójában senyvedőt időtlenné teheti.
A varázsló ledöntheti korlátainkat, hogy a határtalanba repítsen.
A varázsló ott él valamennyiünkben.
Mindent lát és mindenről tud.

A varázsló felette áll fény és sötétség, jó és rossz,
öröm és bánat ellentétpárjainak.
Minden, amit a varázsló lát,
a láthatatlan világban gyökerezik.
A Természet a varázsló hangulatait tükrözi.
A test és a szellem szunnyadhat,
de a varázsló örökké éber.

A varázsló ismeri a halhatatlanság titkát.
A mágia visszatérte csak az ártatlanság
visszatértével valósulhat meg.

A varázsló lényege az átalakítás.
A varázsló figyeli, ahogy a világ lót-fut, de lelke a fény birodalmában lakozik.
A látvány változik, de a látó ugyanaz marad.
Testünk az a hely, melyet emlékeink otthonuknak hívnak.
Ki vagyok? - ez az egyetlen kérdés, amit érdemes feltenni,
és amire soha nem kapunk választ.
Az a végzetünk, hogy végtelen számú szerepet játsszunk el,
de ezek egyike sem mi magunk vagyunk.
A szellem nem helyhez kötött, de ujjlenyomatot hagy maga után, amit testnek ivunk.

A varázsló nem képzeli magát egy tágabb világot álmodó helyi eseménynek,
hanem ő a helyi eseményeket álmodó nagyvilág.
A varázslók nem hisznek a halálban.
A tudatosság fényénél minden eleven.
Nincs kezdet és nincs vég.

A varázsló számára ezek csak kiagyalt dolgok.
Hogy teljesen élhessünk, meg kell halnunk a múlt számára.
Molekulák feloldódnak, eltűnnek, de az öntudat túléli az anyag halálát, amely őt hordozza.
A varázsló tudata egy mindenütt fellelhető mező.
A tudás e mezőn csörgedező patakajai örökkévalók és szüntelenül folynak.
Egy kinyilatkoztatással felérő pillanatba évszázadok tudása sűrűsödik össze.
Az energia irdatlan óceánjában energiafodrokként élünk.
Az egót félretéve hozzáférünk a teljes emlékezethez.
Amikor az észlelés ajtajai megtisztulnak, szemünk előtt feltárul a láthatatlan
világ: a varázsló világa.
Az élet forrása bugyog bennünk, amelynél megtisztulhatunk és átalakulhatunk.
A megtisztulás során megszabadulunk életünk mérgező salakanyagaitól: a mérgező érzelmektől, mérgező gondolatoktól és mérgező kapcsolatoktól.
Az élő testek - fizikaiak és annál bonyolultabbak - olyan energianyalábok, melyeket közvetlenül észlelni lehet.
A hatalom kétélű kard. Az ego hatalma irányítani és uralkodni akar.

A varázsló hatalma a szeretet hatalma.
A hatalom színtere belső énünk.
Az ego sötét árnyékként követ bennünket.
Hatalma bódító, magához láncoló, de utoljára is pusztító.
A hatalom örök összecsapása egységhez vezet.

A varázsló tudatos állapotban él.
Ez a tudatosság hangszereli önnön beteljesülését.
A tudatosság erőtere veszi körbe szándékainkat.
Tudás és szándék erő. Szándékunk a mi javunkra billenti az erőegyensúlyt.
A szavakba sűrített szándék mágikus erőt fejt ki
.
A varázsló nem próbálja meg megoldani az élet rejtélyét. Azért van itt, hogy élje.
Mindannyiunknak van egy árnyék-énje,
amely teljes valóságunknak csak egy része.
Az árnyék nem azért van itt, hogy kárunkra legyen,
hanem hogy felhívja a figyelmünket, hol vagyunk tökéletlenek.
Amikor az árnyékot magunkhoz fogadjuk, meggyógyul.
Amikor meggyógyul, szeretetté válik.
Amikor ellentétes tulajdonságainkkal együtt tudunk élni,
akkor éljük át - mint varázslók - teljes énünket.

A varázsló alkímiát tanít.
Az alkímia átalakítás.
A tökély keresése az alkímia segítségével történik.
Mi vagyunk a világ. Amikor átalakítjuk magunkat, átalakul a világ is, amiben élünk.
A keresés célja - hősiesség, remény,
Kegyelem és szeretet - az időtlen öröksége.

A varázslótól akkor kaphatunk segítséget, ha szilárdan kitartunk az igazság mellett, de véleményünkhöz nem ragaszkodunk körömszakadtáig.
A bölcsesség eleven, éppen ezért kiszámíthatatlan.
A rend a káosz egyik megnyilvánulása,
a káosz a rend egyik megnyilvánulása.
A kétség, amit érzünk, nem más,
mint a bölcsességhez vezető út.
A kereső sosem szabadulhat a bizonytalanságtól:
mindig botladozni fog, de sosem esik el,
Az emberi rendet szabályok alkotják.
A varázsló rendjében nincsenek szabályok,
az élet természeténél fogva hömpölyög tova.
Az átélt valóság elvárásaink tükörképe.
Ha ugyanazokat a képeket vettjük ki minden nap,
valóságunk is ugyanaz lesz nap mint nap.
A tökéletes figyelem a káoszból és felfordulásból rendet és világosságot teremt.

A varázsló nem bánkódik az őt ért veszteség miatt,
mert egyedül a nem valóságosat lehet elveszteni.
Veszíts el mindent, a valóság akkor is megmarad.
A pusztulás és a katasztrófa romjai
alatt rejtett kincsek vannak eltemetve.
Amikor a hamuba pillantasz, mélyre láss.
Oly mértékben válunk szeretetté, amilyen
mértékben a szeretetet ismerjük.
Amikor kimondjuk azt a szót, hogy szeretet,
meglegyinthet bennünket az érzés,
de a lényeget nem önthetjük szavakba.
A legtisztább szeretet ott van, ahol legkevésbé
számítunk rá: a függetlenségben
Az ébrenléten, álmodáson és alváson túl a tudat
végtelen birodalmai húzódnak.

A varázsló egyidejűleg létezik minden időben
A varázsló minden esemény végtelen számú változatát látja.
Az idő egyenes vonalai valójában a végtelenségbe
nyúló pókháló szálai.
A keresők sosem tévednek el, mert a szellem mindig
maga után csalogatja őket.
A szellemi világ mindig nyomokat hagy a keresőknek.
Az átlagember véletlen egybeesésnek nevezi ezeket a nyomokat.

A varázsló számára nincsenek véletlen egybeesések.
Az események mindegyike a lélek egy újabb rétegét fedi fel.
A szellem találkozni akar velünk. Védtelennek kell lennünk,
ha hívását el akarjuk fogadni.
Szívünknél kezdjük a keresést.
A szív barlangja az igazság otthona.
A halandóság közepette átélhetjük a halhatatlanságot.
Az idő és az időtlen nem ellentétek.
Az időtlennek nincs ellentétpárja,,
mert mindent felölel.
Az ego szintjén küszködünk, hogy megoldjuk a problémáinkat.
A szellem a küzdelmet tartja problémának.

A varázsló tudatában van az ego és a szellem közti
harcnak, de felismeri, hogy mindkettő hallhatatlan,
és nem érhet véget.
Önmagunk minden vonatkozása halhatatlan,
még azok az oldalaink is,
amiket a legkíméletlenebbül ítélünk meg.

A varázslók nem ítélik el a vágyat.
Vágyaikat követve váltak ugyanis varázslókká.
Minden vágy egy régi vágyból fakad.
A vágyak láncolatának sosem szakad vége.
Ez maga az élet.
Egyetlen vágyat se tekintsünk haszontalannak vagy
helytelennek: egy nap mindegyikük valóra válik.
A vágyak csirák, melyek a maguk évszakára
várnak, hogy kihajthassanak.
A vágy egyetlen magvából egy egész erdő sarjadhat.
Szívünk mélyén gyöngéden dédelgessük minden
vágyunkat, lett légyen az bármily csip-csup.
Egy nap ezek az apró vágyak vezetnek majd el Istenhez.

A világnak a legtöbb jót azzal tehetjük,
ha varázslóvá válunk.
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 1680 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x