Jézus a Koránban
Címlap / Ezotéria / Jézus a Koránban

Jézus a Koránban

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-05-29

Bár Jézus neve huszonötször tűnik föl a Szent Korán lapjain, még más neveken is emlegetik: "Ibne Mariam" - Mária fia, "Maszih" - Messiás (Krisztusnak fordítva); "Abd-ullah" - Allah szolgája; "Rasul-ullah" - Allah küldötte. Szó esik még róla, mint "Isten igéje", "Isten szelleme" és mint "Isten jele", tizenöt különböző szúrában számos más, tiszteletet és megbecsülést kifejező néven és jelzővel említik. A Korán tiszteletben tartja Isten eme hatalmas hírvivőjét, és - természetszerűleg - a muzulmánok is ezt tették az elmúlt tizennégy évszázad során. A Korán lapjain egyetlen becsmérlő jelző sem szerepel Jézussal kapcsolatban; ezt a tényt még a muzulmánokkal szembehelyezkedő, legfanatikusabb keresztény sem vonhatja kétségbe... 

A keresztények még nem tudják, hogy a jóakarat igaz megnyilvánulásai a muzulmánok részéről Jézus és Mária felé, hitük kútfőjéből, a Szent Koránból ered. Nem tudják azt sem, hogy ha egy muzulmán a saját nyelvén a szájára veszi Jézus szent nevét, mindig hozzáteszi Hazrat Eesa (tiszteletreméltó Jézus), vagy Eesa alai-hiss-salaam (Jézus, béke legyen vele).

Minden alkalommal, ha egy muzulmán Jézus (béke legyen vele) nevét említi ezen jelzők nélkül, tiszteletlenséget, barbarizmust követ el. A keresztények nem tudják, hogy a Koránban ötszörte többször említtetik Jézus (béke legyen vele) neve, mint az Iszlám próféta neve Isten Könyvében. Egészen pontosan huszonöt alkalommal - öttel szemben.

"...bizonyítékokat adtunk Jézusnak, Mária fiának és megerősítettük őt a Szentlélekkel"
(Korán, 2:87)

"...Ó, Mária! Allah hírül ad néked egy igét, amely tőle [ered], a neve Jézus, a Messiás, Mária fia."
(Korán 3:45)

"...Jézus, a Messiás, Mária fia [csupán] küldötte Allahnak..."
(Korán 4:171)

"...És az ő nyomukba küldtük Jézust, Mária fiát .."
(Korán 5:46)

"...Zakariást, Jánost, Jézust és Éliást. Mindegyikük igaz az igazak között."
(Korán 6:85)

Jézus rangjai
Bár Jézus neve huszonötször tűnik föl a Szent Korán lapjain, még más neveken is emlegetik: "Ibne Mariam" - Mária fia, "Maszih" - Messiás (Krisztusnak fordítva); "Abd-ullah" - Allah szolgája; "Rasul-ullah" - Allah küldötte. Szó esik még róla, mint "Isten igéje", "Isten szelleme" és mint "Isten jele", tizenöt különböző szúrában számos más, tiszteletet és megbecsülést kifejező néven és jelzővel említik. A Korán tiszteletben tartja Isten eme hatalmas hírvivőjét, és - természetszerűleg - a muzulmánok is ezt tették az elmúlt tizennégy évszázad során. A Korán lapjain egyetlen becsmérlő jelző sem szerepel Jézussal kapcsolatban; ezt a tényt még a muzulmánokkal szembehelyezkedő, legfanatikusabb keresztény sem vonhatja kétségbe.

"Eesa"
A Szent Korán "Eesa" - néven említi Jézust, ez a legtöbbször használt kifejezés, lévén, hogy ez volt a "keresztény"2 neve. Valódi neve "Eesa" (arab), illetve "Esau" (héber) volt. A klasszikus "Yeheshua", szolgált alapul a latin Jesus (Iesus), azaz Jézus névnek a nyugati keresztény nemzeteknél. Sem a J, sem a szóvégi s nem található meg az eredeti - sémi - nyelvben.

A szó egyszerű formájában: "E S A U", amely gyakori zsidó név, több mint hatvanszor szerepel a Biblia Teremtés fejezetében. Legalább egy Jézus állt a tömegben, amikor az ítélethozatal előtt meghallgattatott "a" Jézus (béke legyen vele). Jozefusz, a zsidó történész huszonöt Jézust említ "Antikvitások Könyve"3 című munkájában. Az Újtestamentum említést tesz egy "Bar-Jesus" nevű illetőről, egy mágusról, egy hamis prófétáról (ApCsel 13:6), valamint egy "Jesus-Justus"- ról, egy keresztény misszionáriusról, Pál apostol kortársáról (Kol 4:11). Ők természetesen nem azonosak Jézussal, Mária fiával. Az "Esau" (J)esu(s) alakká változása különlegessé teszi. A név kikerült a zsidó és keresztény névhasználatból a Kr.u. 2. században. A zsidók között rossz hírnévnek örvend, mert istenkáromló a zsidóságra nézve, a keresztények között pedig azért, mert Istenük inkarnációjának neve volt. A muzulmánok nem haboznak megnevezni a fiút, Eesát, mert megbecsült név, az Úr igaz szolgájának neve.

A Szent Korán legnépszerűbb angolra fordításának végén érthető és áttekintető index található. Az 1837. oldalon találjuk Jézus nevéhez fűződő útmutatót.
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 7881 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x