Korán és Biblia
Címlap / Ezotéria / Korán és Biblia

Korán és Biblia

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-06-08

A "Biblia Házát" látogattam meg Johannesburgban. A vallási témájú könyvek között böngészve kezembe akadt egy indonéziai Biblia és egy Görög/angol Újtestamentum - utóbbi vaskos, drága példány. Nem tudtam, hogy a könyvesház tulajdonosa figyelemmel kíséri kutatásomat. Végül mellém lépett. Talán a szakállam és muzulmán fejfedőm gyanakvást keltett? Kíváncsian megkérdezte, miért érdekel ez a drága könyv, én pedig elmagyaráztam, hogy mint az összehasonlító vallástan kutatója, szükségem van egy ilyen könyvre. Meghívott egy csésze teára az irodájába... 

Találkozás a tiszteletessel

A "Biblia Házát" látogattam meg Johannesburgban. A vallási témájú könyvek között böngészve kezembe akadt egy indonéziai Biblia és egy Görög/angol Újtestamentum - utóbbi vaskos, drága példány. Nem tudtam, hogy a könyvesház tulajdonosa figyelemmel kíséri kutatásomat. Végül mellém lépett. Talán a szakállam és muzulmán fejfedőm gyanakvást keltett? Kíváncsian megkérdezte, miért érdekel ez a drága könyv, én pedig elmagyaráztam, hogy mint az összehasonlító vallástan kutatója, szükségem van egy ilyen könyvre. Meghívott egy csésze teára az irodájába.

A tea fölött elmagyaráztam a muzulmánok hitvallását Jézussal kapcsolatban és azt, hogy milyen magas rangot foglal el Jézus (béke legyen vele) az Iszlám Házában. Szkeptikusnak mutatkozott mondandómmal kapcsolatban, én pedig megdöbbentem tudatlanságán, mivel csak visszavonult tisztelendő atyák lehettek a vezetői az ilyen "Biblia Háza" intézményeknek Dél-Afrikában. Idézni kezdtem a harmadik szúra 42 bekezdését:

Emlékezz arra, amikor az angyalok azt mondták: "Ó, Mária! Allah téged választott ki... "

Azt akartam, hogy a tiszteletes úr ne csak a Korán szavainak jelentésére hallgasson, hanem a kadenciák dallamára is, ami az arab szövegéhez hasonló. Dunkers tiszteletes (mert ez volt a neve) hátradőlt és nagy figyelemmel hallgatta Isten Igéjét (Allah Qalaam) mikor a 49. bekezdés végére értem, a tiszteletes úr megjegyezte, hogy a Korán üzenete hasonló volt a Bibliáéhoz és nem látott különbséget, amit keresztényként hitt és az általam felolvasott idézett között. Én pedig azt válaszoltam:

- Ez így igaz. Ha ezt a szöveget arab párja nélkül, angolul látta volna, anélkül, hogy tudta volna, honnan származik, talán soha nem sejtette volna, hogy a Koránt olvassa. Ha protestáns lett volna, azt hiszi, a római katolikus változatot olvassa, ha még nem látta volna, vagy a Jehova Tanúinak verziót. De nem a Koránt. A keresztény a Koránt olvasva megtalálhat mindent, amit Jézusról tudni akar, méghozzá igen nemes, tisztelettudó, magasztosító szavakkal. Megható szavakkal. Ebből a nyolc bekezdésből az alábbiakat tudjuk meg:

a) Mária, Jézus anyja erkölcsös asszony volt és "minden értelmes teremtmény asszonyai előtt" érte a megtiszteltetés;
B.) Minden, ami elhangzik, Isten Kinyilatkoztatása az emberiség felé;
c.) Jézus Isten "Szava" volt;
d) Ő volt a Krisztus, akire a zsidók vártak;
e) Isten Jézust olyan erőkkel ruházza föl, hogy már csecsemőkorában csodákat művelhessen;
f) Jézus csodálatos módon született, szeplőtelen fogantatással;
g) Isten a kinyilatkoztatások hatalmával ruházta föl;
h) Holtakat támaszt föl Isten segedelmével, meggyógyítja a vakokat és a leprásokat Isten engedélyével, stb. stb.

Ellentétek
A leghithűbb katolikusnak sem lehet ellenvetése a fönt összegzett dolgokban. A bibliai és a Korán verziója közötti különbség az elbeszélésben rejlik.

- Számomra egyformának tűnik, hol itt a különbség? - kérdezte a pap.
Tudom, hogy lényegükben a két történet megegyezik, de ha alaposabban szemügyre vesszük, rájövünk, hogy azonos igazságokat mond. A Biblia a Szeretet üzenete, az evangélium örömhír. A hírt azonban nem lehet betartani. Szükség volt a Koránra, ami az Isteni Törvény kinyilatkoztatása és természetesen szoros kapcsolatban áll a Bibliával, de kiegészíti és egyértelműsíti is azt.

Drámai hatások
Az jeles Bill Graham az Egyesült Államokban 40,000 ember előtt King Parkban égnek emelt mutatóujjal, széles ívben hadonászva a következőképpen adta elő a történetet: "És lejött a Szentlélek és megtermékenyítette Máriát!" Szent Lukács ugyanezt kifinomultabban beszéli el. Lukács azt írja, mikor a kinyilatkoztatás megtörtént, Mária összezavarodott. A következőképpen reagált:
"...Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?"
(Lukács 1:34)
(szexuális értelemben)

A Korán így írja le:
"Uram" mondta [Mária] - "Honnan lesz nekem fiam, holott nem illetett engem ember?"
(Korán 3:47)
(szexuális értelemben)

Lényegében nincsen különbség a két változat között, "nem ismerek egyetlen férfit sem" és "nem illetett engem ember", jelentésükben megegyeznek, csupán más szavakat használ. A válaszok azonban sok mindent elárulnak.

A Bibliai verzió
És az angyal válaszolt és így szólt: "A szentlélek száll rád és a magasságbéli ereje borít el"
(Lukács 1:35)

A Korán a következőképpen szól:
"E képpen [lesz]" - mondta. Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, akkor csupán azt mondja annak: "Legyél!" - és [az] van.
(Korán 3:47)

Ez a moszlim elképzelés Jézus születéséről. Ahhoz, hogy Isten gyermeket teremtsen, halandó apa nélkül, egyszerűen megteremti. Ha egymillió Jézust akar teremteni eképpen, csak akarnia kell, hogy létezzenek. Nincs szüksége magvakra, hogy elvesse őket egy asszony méhében, szavaival parancsol "Legyél" és "Létezik".
Nincsen ebben semmi új, emlékeztettem a tisztelendő atyát, már a Biblia legelső könyvében benne van, a Teremtés Könyvében (1:3) "És mond az Úr..." Mit mondott? Azt mondta - "legyen" és "lőn". Nem kell kimondani a szavakat. Ez a mi értelmezésünk a létezés nevű szóról - hogy mindent az akaratával teremtett.

Melyiket válasszam?
- Ha Jézus (béke legyen vele) születéséről ez a két verzió, a Korán és a Biblia verziója állna a rendelkezésére, melyiket adná a lánya kezébe? - kérdeztem a tisztelendő atyát. Ő pedig meghajtotta a fejét és így válaszolt:
- A Korán verzióját.
Számtalan szúrópróbát lehetne végezni, ami alapján az előítéletektől mentes, igazságot kereső ember a Koránban és a Bibliában egyaránt fölismerheti az Üzeneteket, az égi eredetet.

A magyarországi Iszlám Gyülekezet írása alapján
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 11533 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x