Kik az angyalok valójában?
Címlap / Ezotéria / Kik az angyalok valójában?

Kik az angyalok valójában?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-06-16

Ezt a kérdést sokan teszik fel, és nehéz egyértelmű választ adni rá. Ami biztos, hogy az angyalok a szellem síkján élő lények, akik segítségünkre vannak mindennapi életünkben. Ugyan jó szándékuk kétségbevonhatatlan, azonban ez a segítség nem feltétlenül könnyen megélhető.  

Egyáltalán, kik is az angyalok?
Az angyal szó (angolul: angel, latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: „Ang”: élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh- az élet kulcsa- szintén innen ered), az „El”: Isten fénye. Szabad fordításban tehát „Élő Istenfény” vagy „Életet adó isteni Fény”. Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket?

Ki ne hallotta volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve:
„Megvédett az őrangyalod!” Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket. Tényleg léteznek angyalok? A Bibliában lépten-nyomon olvashatunk róluk; arról, hogy megjelentek az emberek között. És nem mindig csak szeretetreméltó lényekként, hanem gyakran Isten harcos, félelmetes, hatalmas küldötteiként is.

A hagyomány szerint
Isten első angyala Satanael volt. Nevének jelentése: „Isten angyala”. Őt ruházta fel Isten a legnagyobb hatalommal, és az összes angyal feljebbvalójaként hercegi rangot adományozott neki. Az angyalok nevében az „el” végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez. Satanael volt egyben az első arkangyal is. Amikor Isten az embereket megteremtette, az angyalokat bízta meg azzal, hogy szolgálják őket. Satanael azonban megtagadta az engedelmességet. Úgy gondolta, hogy az emberek alacsonyabb rendű lények nála, és ezért nem tisztelheti őket. Felbujtotta az angyalokat, hogy forduljanak el Istentől, és őt imádják új urukként.  


A legenda beszámol egy hatalmas csatáról az angyalok között. Az Úr megparancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el tőle a hercegi koronát. Michael elvesztette az első csatát Satanael ellen. Elpanaszolta Istennek, hogy nem kapott elég hatalmat és erőt ahhoz, hogy egy ilyen ellenfelet le tudjon győzni. Ezek után Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját, és hatalmas erőre tett szert. A második összecsapás Michael győzelmével végződött, és Satanael a Földre száműzetett. Ezt követően nevének „el” végződésétől megfosztották, s ettől kezdve viseli a Sátán nevet. Gyakran nevezik Lucifernek is; nevének jelentése- „Fényhozó”, a „Fény követe”- is utal származására.

Eredetileg hét arkangyal volt

Azonban Satanael bukásával megváltozott a rang szerinti sorrend. A fennmaradó hat arkangyal közül az eddigi második, Michael lett az első. Neve héberül Mika-el, jelentése: „Ki olyan, mint Isten?”. Ő a harcos, aki a Földért, különösen Izraelért felelős, és az elhunytak lelkét is ő fogadja.

A harmadik - immár második – arkangyal Gabriel, a hírhozó. Neve a Gibor szóból ered, jelentése: „Isten ereje”. A bibliai mondat, „Általad jő el a Szentlélek”, jelzi megbízatását. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött; erről később még bővebben szólunk.

Korábban a negyedik – most a harmadik – arkangyal, Rafael így jellemzi küldetését saját szavaival: „A vándorok kísérője vagyok, meggyógyítom a betegeket.” Nevének jelentése: „az Úr meggyógyít”. Az emberek szelleme felett áll.

A negyedik – a volt ötödik – arkangyal Uriel (gyakran Arielnek vagy Aurielnek is mondják) az Akasha- Krónika őrzője. Nevének jelentése: „Isten fénye”. Jelmondata: „A szeretet a tűz hevével lángol”. Az angyalseregek vezére, az alvilág uralkodója, fényével megszabadít a démonoktól.

A volt hatodik – immár az ötödik – arkangyal Sariel, az Úr ellen vétkező lelkekért felel.

A hetedik – illetve hatodik – arkangyal Raquel. Nevének jelentése: „Isten bosszúja”. Természetesen itt nem az emberek közötti alantas bosszúvágyként, hanem kiegyenlítésként értendő.

Az arkangyalok Isten „első teremtményei”, akárcsak az itt következők. Jehudiel nevének jelentése: „Azokat, akik az Urat dicsérik, megjutalmazom”. Sealthiel az alázat angyala. Nevének jelentése: „Meghajolva könyörgöm hozzád”. Remiel a feltámadottak uralkodója. Barachielnek szintén fontos küldetése van, nevének jelentése: „Segítőnk, ne hagyj el minket!”.

A legnagyobb szükségben hívják őt segítségül. Raziel szintén az első teremtmények közé tartozik. Jelmondata: „Az Úr az én örömöm”. Róla mesélik, hogy amikor Ádámot az Úr kiűzte a Paradicsomból, adott neki egy könyvet a gyógynövényekről, amely tartalmazta minden betegség ellenszerét. Különleges helyzete van egy angyalnak, akinek a neve nem „el”- re végződik: ő Metatron, az „Ábrázat Hercege”, Isten íródeákja, az archívumkészítő, aki feljegyzi „életünk filmjét”. Vele együtt tevékenykedik Radweriel, a „Feljegyzések Könyvének Őrzője”. Metatron eredetileg ember volt, mégpedig a bibliai Henoch, aki rendkívüli életútja miatt válhatott angyallá.

Első pillanatban zavarba ejtő lehet az angyalok sokfélesége: Szerafimok, Kerubok, Ofanimok, Irinek, Trónok, Quddisinek, Uralmak, Hercegségek, Angyalok, Arkangyalok.

Kezdjük a Szerafimokkal, a szeretet angyalaival.
Ők képezik a legfelsőbb angyalcsoportot. A Szerafim a héber seraph szóból ered, jelentése: égni. A forrón lángoló emberi szeretetnél csak az isteni szeretet lángja lehet nagyobb. Nincs ennél nagyobb és hatalmasabb erő, ezért állnak a Szerafimok legközelebb Istenhez.
A Kerubok „Isten lovasai”, az Ő akaratát közvetítik minden síkon. Ők a Bölcsesség angyalai, és a Mennyek Küszöbének Őrei.
Az Elohimok, a Hazavezető angyalok, gondoskodnak az emberi lelkekről haláluk után.

A Quiddisin szentet jelent. Azokat az angyalokat hívják így, akiknek Isten dicsőítése a feladatuk „Szent, Szent, szent!” kiáltásaikkal. A Trónok Isten szellemi törvényeinek képviselői.

Az Irinek a Mennyek Őrzői. Az Ofanim jelentése: kerék. Az Ofanimok hídként szolgálnak az angyalok és az emberek között, összekötve az Eget (az isteni szintet) és a Földet (az anyagi szintet). Azoknak az angyaloknak, akiknek el-re végződik a nevük, szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket. Az Ofanimok befolyásolják a „kerekeinket”: a csakráinkat.

Az angyalok osztályozása erejük és feladatkörük szerint Uralmakra, Hercegségekre, Hatalmakra, és Birodalmakra tagolódik. Az angyalok között különleges helyet foglalnak el az őrangyalok. Legfőbb hercegük Szandalfon. Nem felénk közeledő halk léptekre emlékeztet ez a név? Az őrangyaloknak különleges szabályokat kell betartaniuk velünk, emberekkel szemben. Nem szabad mögöttünk állniuk, fejünk tetejére pillantaniuk, mert ez által megzavarhatnák a lelkünkre ható isteni kapcsolat igaz és jó befolyását. Az őrangyalok csak szemből, oldalról vagy fentről közelíthetnek hozzánk, illetve Isten különleges engedélyével mögöttünk is állhatnak.

Ezt a kérdést sokan teszik fel, és nehéz egyértelmű választ adni rá. Ami biztos, hogy az angyalok a szellem síkján élő lények, akik segítségünkre vannak mindennapi életünkben. Ugyan jó szándékuk kétségbevonhatatlan, azonban ez a segítség nem feltétlenül könnyen megélhető, hiszen minden, ami történik velünk - legyen az jó vagy rossz - tanulásunk elősegítésére történik.

Több forrásban találhatunk utalást angyalokra, néhány dologban megegyeznek, több dologban viszont jelentősen eltérnek. akkor hogyan találhatjuk meg az igazságot a könyvek útvesztőiben? Igyekszünk minél több nézetet közzétenni, és arra kérünk mindenkit, aki hozzáfér egyéb forráshoz a témán belül, hogy juttassa el hozzánk, hogy minél teljesebb legyen a kép. A végső következtetést mindenkinek magának kell levonnia, az angyalok gyakorlati megismerése a Keresőre vár.

Könyvajánlat:
Agrippa: Okkult filozófia 3.
Deepak Chopra: Az angyal eljövetele
F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai
Ferry Lackner: Az angyalok fénye

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 13939 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x