Valódi személyiségünk: Mi az aszcendensed a védikus horoszkópban?...
Címlap / Ezotéria / Valódi személyiségünk: Mi az aszcendensed a védikus horoszkópban?

Valódi személyiségünk: Mi az aszcendensed a védikus horoszkópban?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-20

A nyugati asztrológiában leggyakrabban a napjegynek tulajdonítanak jelentőséget. Könnyebb is ezt meghatározni, hiszen a Nap helyzete többnyire pontosan egy fok egy év alapon kiszámítható általunk is. Ám gyakran halljuk a kritikát, mely szerint ugyanazon jegyben született emberek különböző személyiségűek. Ennek oka, hogy a horoszkóp születési képlete rendkívül komplex, egyedi elemeket is tartalmaz. Az aszcendens, a születés pillanatában felkelő jegy írja le a legpontosabban a személyiséget.  

A védikus asztrológiában a zodiákust rási-csakrának nevezik. A nyugati asztrológiától eltérően az állócsillagokhoz rögzített ún. sziderikus zodiákust alkalmazzuk, amely a precessziós érték miatt mintegy 23 fokkal előbbre jár a nyugati (tropikus) zodiákusnál. Ez által a horoszkóp jobban követi az égbolt valós eseményeit, pontosabb. Ez a számítási mód megfelel az asztrozófiai elképzelésnek is.

Ennek következtében a nyugati horoszkóp szerinti aszcendensünk és napunk a védikus horoszkópban a legtöbbször az előző jegybe esik. Az aszcendens által elfoglalt jegy az alaptermészetünket, míg a napjegy a spirituális beállítottságunkat, jellemvonásainkat, fizikai megjelenésünket, egészségünket és foglalkozásunkat határozza meg.

A személyiség a horoszkópban

A nyugati asztrológiában leggyakrabban a napjegynek tulajdonítanak jelentőséget. Könnyebb is ezt kiszámolni, hiszen a Nap helyzete többnyire pontosan egy fok egy év alapon kiszámítható általunk is. Ám gyakran halljuk a kritikát, mely szerint ugyanazon jegyben született emberek különböző személyiségűek. Ennek oka, hogy a horoszkóp születési képlete rendkívül komplex, egyedi elemeket is tartalmaz. De maga az aszcendens, a születés pillanatában felkelő jegy azonban még pontosabban leírja a személyiséget. E mellett a Hold helyzetére helyeznek nagy hangsúlyt.

Az aszcendens

Az aszcendens vonala a születés helyéről tekintve a születés pillanatában a keleti horizonton éppen felkelő csillagjegy adott fokszáma. Egy érték és egy tulajdonságtípus, amolyan archetípus. Az aszcendens a születési idő, óra perc is, és hely függvényében számítható ki. Ha aszcendensed egy csillagkép első 22 fokába esik, akkor a védikus elképzelés szerint aszcendensed az előző jegybe esik még. Ha az adott jegy 22-30 fok közötti szakaszába, akkor ugyanabban a jegyben marad, mint a hagyományos elképzelés szerint - mivel a torpikus és a sziderikus zodiákus számítás között a korunkban született emberek képletében 23 fok eltérés van.

A védikus horoszkópban lévő aszcendens nagyon jól példázza személyiségünket. Magadra ismersz?

Kos aszcendens
A Kos a Mars pozitív, férfias oldala, kardinális tűzjegy, a Kálapurusa (az univerzális forma) feje. Mivel ez az első jegy, a Kos-szülött életét függetlenség, erő, önkifejezés és erős személyes ambíciók jellemzik.

A Kos típusú személyek dinamikusak, agresszívak, versengésre hajlamosak és nagy kezdeményezőkészséggel rendelkeznek. Gyakran intellektuális beállítottságú, jó felfogóképességű emberek. A természettudományok és a logika terén nagyon jól tudják kamatoztatni képességeiket, kutató, feltaláló válhat belőlük, mivel igen nyitottak minden új dologra. Függetlenek, kalandvágyók és kitűnően értenek a munkájukhoz. Heves érzelmek és szenvedélyek dúlnak bennük, de általában képesek uralkodni ezek felett. Sokszor akaratosak, impulzívak és önfejűek, mindenről van véleményük, néha kritikusak is lehetnek. Ugyanakkor, ha megtanulják analizálni önmagukat, jó pszichológus válhat belőlük.

A kevésbé fejlett Kos típusúak dühösek, indulatosak, akarnokok lehetnek, a véleményüket gyakran ráerőltetik másokra, és keresztülviszik azt, amit egyszer elhatároztak. Az ilyen embereket az indulataik és az ösztöneik vezérlik. Bár harciasak, energiájukat inkább mentális, mint fizikai szinten fejtik ki. Gyakran bocsátkoznak vitába, de tettlegességhez ritkán folyamodnak. Néha hiú, zárkózott vagy önmagukkal túl sokat foglalkozó emberek. Nagyon jó stratégiai érzékük van, de gyakran éppen a saját cselszövésük áldozataivá lesznek. Olykor túl sokat tépelődnek bizonyos dolgokon, aminek következtében hajlamosak a gyomorfekélyre („emésztik magukat”). Gyakran egocentrikusak, nem elég érzékenyek másokra, ezért hasznukra válik egy olyan kapcsolat, amely kiegyensúlyozza ezt a tulajdonságukat.

Általában fogékonyak az újdonságra. Lelki fejlődésük kulcsa az, hogy éles elméjüket az igazság kutatására használják, és ne arra, hogy önmagukat helyezzék az előtérbe.

Bika aszcendens
A Bika a Vénusz negatív jegye, szilárd földjegy, a Kálapurusa arca és nyaka. A hozzá  tartozó kettes szám erős igényt és fogékonyságot alakít ki a jegy szülöttében a partner- és egyéb kapcsolatok iránt, valamint segíti őt az érzelmi kommunikációban. A Bika típusú emberek személyes kapcsolataikban és közvetlen környezetük kialakításában is egyensúlyra és harmóniára törekszenek. A Bika jegyben születettek szilárdak, kitartóak és határozott elképzeléseik vannak a világról. Nagyon jó forma- és szépérzékkel rendelkeznek, több művészt, költőt találunk köztük. Gyakran vonzóak, főleg fiatal korukban (tegyük hozzá, hogy sokat is foglalkoznak az öltözködéssel és a külső megjelenéssel). Nagyon elragadóak tudnak lenni, sok köztük az üzletember, a bankár, a vagyonos ember. Hajlamosak a materialista életszemléletre és az érzékiségre, a kényelem, a szépség, a luxus élvezetére. Gyakran rendelkeznek igen kifinomult ízléssel és kecses manírokkal.

Jól tudnak kommunikálni másokkal, általában kedvelik a külföldieket. Hajlamosak arra, hogy egyik pillanatról a másikra megmakacsolják magukat, és jottányit se engedjenek valamiből, ha azt egyszer elfogadták a magukénak. Lassan mérgesednek fel, de lassan is bocsátanak meg vagy engesztelődnek ki. Néha kegyetlenek és érzéketlenek azokkal szemben, akik kívül esnek érdeklődési körükön. Jó a memóriájuk, de gyakran csapnak át szentimentalizmusba, nosztalgiázásba, a múlt iránti ragaszkodásba. Általában ki vannak békülve a testükkel és maximálisan kihasználják az érzékszerveik nyújtotta lehetőségeket.

A Bika jegyűek többnyire nagyra becsülik a házasságot, a szilárd és boldog családi életet. Nagyon romantikusak és odaadóak tudnak lenni, gyakran vallják azt, hogy a szeretet a legfontosabb. Ragaszkodnak a földhöz, szeretik otthagyni a kezük nyomát a környezetükön. Mottójuk: „megszerezni, megóvni, fejleszteni”. Lelki téren is inkább odaadóak és hagyománytisztelők; vonzódnak a rítusokhoz.

Ikrek aszcendens
Az Ikrek a Merkúr pozitív jegye, kettős levegőjegy, a Kálapurusa nyaka és válla. Mivel a száma a hármas, ez energikus természetet, a változás és a kölcsönhatás keresését, mozgásszeretetet kölcsönöz az ilyen jegyű szülöttnek. Azok az emberek, akiknél az Ikrek hatása az uralkodó, gyakran idegesek, nyugtalanok és izgatottak. Testben és lélekben fürgék, jól tudnak alkalmazkodni, de a túlzott aktivitással sokszor kimerítik magukat. Jó intellektussal, nagyszerű beszéd- és kommunikációkészséggel és nyelvérzékkel rendelkeznek. Sok köztük az író, újságíró, költő, titkár, számítógép-programozó. Általában szeretnek tanulni, jól tudják kezelni az információkat és a statisztikai adatokat, kiváló tudós válhat belőlük. Rendelkeznek azonban egy határozottan spekulatív énnel is, aminek következtében néha saját irreális képzelgéseik és aggodalmaik hálójába bonyolódnak.

Az Ikrek típusúak emberi kapcsolatai általában ugyanolyan változékonyak, mint az elméjük. Sokuk házasodik egynél többször, vagy váltogatja rendszeresen a partnerét. Némelyikük erős szexuális beállítottságú, de vigyázniuk kell, mert az életerejük nem mindig áll arányban a képzelőerejükkel! Szeretik az izgalmakat és az újdonságokat, könnyen a tömegtájékoztatás vagy a szórakoztató elektronika bűvkörébe kerülnek. Fogékonyak minden iránt, ami izgatja az idegrendszert és fokozza az életritmust, de fennáll a lehetősége, hogy emiatt túlérzékennyé vagy neurotikussá válnak. Érzékeny elméjük csalóvá, ravasszá és megbízhatatlanná teheti őket. Néha döntésképtelenek, és semmit sem képesek elvinni a végkifejletig. Az összes típus közül ők a legváltozékonyabbak, de ugyanakkor hajlandóak addig menni egy dolog után, amíg az energiájukból futja. Ha egyszer a belső tudást kezdik keresni a külsőleges dolgok és szenzációk helyett, akkor nagy mértékben lelki beállítottságúvá válhatnak, mivel ők rendelkeznek a legfinomabb energiával, és az összes jegy közül ők befolyásolhatók a leginkább.

Rák aszcendens
A Rák a Hold jegye, páros, negatív, kardinális vízjegy, a Kálapurusa mellkasa. Negyedik jegyként a mentális és érzelmi stabilitás és boldogság iránti igényt fejezi ki. A Rák emberek általában nyitottak, barátságosak, együttérzők, gondoskodók és oltalmazók, mivel ez az anya jegye. Értékelik az emberi kapcsolatokat, az érzelmi viszonzást, különösen bensőséges, személyes szinten. Otthonukban általában sok ember megfordul, barátok jönnek-mennek, akikre szeretnek főzni, és akikről nagyon szeretnek gondoskodni. Keresik a népszerűséget, és rendelkeznek is az emberek hangulata iránti érzékenységgel, ami ahhoz szükséges, hogy társadalmi és politikai befolyást, elismerést vívjanak ki maguknak. Ugyanakkor túlzottan emocionálisak, érzékenyek, szégyenlősek, ragaszkodók és függők is lehetnek. Szeretik az otthonukat és a családjukat, ami olykor túlzott majomszeretetbe csap át. Hasonló szeretettel viseltethetnek közösségük, országuk vagy vallásuk iránt, mindent átölelő érzéseikbe foglalva őket.

A Rák típusú emberek odaadóak, szeretetteljesek és intuitívak, gyakran azonnal kitalálják a másik érzéseit. Gyakran rendelkeznek jó képzelőerővel, ugyanakkor tudatalatti rögeszméik és ragaszkodásaik gúzsba köthetik őket. Tapintatosak és erőszakmentesek, de ez túlzott védekező magatartásba vagy gyávaságba is átcsaphat. Igazságosak és takarékosak, néha azonban híjával vannak az akaraterőnek, a kezdeményezőkészségnek és a bátorságnak. Jó a befogadóképességük, hajlamosak az elmélyülésre. Ha fogékonnyá  válnak a lelki élet iránt, általában odaadóak. Amiben hisznek, azt fogják képviselni és közvetíteni az egész világ felé. Ha egyszer úgy érzik, hogy megtalálták a helyüket, akkor önbizalomra, kezdeményezőkészségre és erőre tesznek szert, és úgy ragyognak mások felett, mint a Hold. Ha megtanulják, hogyan legyenek nyitottak az igazságra, nagy szolgálatot tehetnek embertársaiknak.

Oroszlán aszcendens
Az Oroszlán a Nap jegye, pozitív, szilárd tűzjegy, a Kálapurusa gyomra. Ötödik jegyként valamely központi akarat vagy befolyásos karakter körül koncentrálódó  rend és harmónia iránti igényt testesít meg.

Az Oroszlán egyéniségek erős jellemmel, erős önérzettel és akaraterővel rendelkeznek. Tisztában vannak saját értékeikkel, és azt akarják, hogy ezt mások is felismerjék. Gyakran büszkék, merészek, ambiciózusak és arisztokratikusak. Erőteljesen és személyeskedve reagálnak a dolgokra, önkifejezésük dramatikus, néha hiú. Szeretik, ha minden körülöttük forog, gyakran túl sokat beszélnek önmagukról. Szeretik, ha társadalmi eseményeken ők vannak a középpontban, vagy ha uralkodhatnak mások felett. Nagyra értékelik az elismerést, a megbecsülést és a presztízst. Magas szintű elveket vallanak és éles az intelligenciájuk. A modoruk sokszor kifinomult, életszemléletük filozofikus.

Az Oroszlán típusú emberek nemes szívűek, de erős érzelmeik vagy a figyelem iránti túlzott igényük következtében sok szenvedésben lehet részük. A partnerkapcsolatokban nem mindig sikeresek, és hajlamosak arra, hogy alacsonyabb rangú személyekkel lépjenek szövetségre, vagy hogy a partnereik fölött uralkodjanak. Gyerekeik részéről, akiknek nem mindig adják meg a kellő függetlenséget, szintén sok szenvedés érheti őket. Szívesen tesznek másokat a csatlósaikká, akik azonban fellázadhatnak ellenük. Ha képesek uralkodni büszkeségükön, nagy jellemerőre tehetnek szert, ami átsegítheti őket az élet hullámvölgyein, és lelki látásmóddal ruházhatja fel őket. Bensőjükben képesek kifejleszteni a lélek és a jellem nagyságát. Mivel magas elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben, nagyon elkeseríti őket, ha kudarcot vallanak valamiben, vagy nem érnek el akkora sikert, amekkorát szeretnének. Az ilyen elesett Oroszlánok a legszánalmasabb ember benyomását keltik.

Szűz aszcendens
A Szűz a Merkúr negatív jegye, kettős földjegy, a Kálapurusa hasa. Hatodik jegyként (2x3) az energiák kiegyenlítésére való törekvést okoz, különösen a test és a lélek között. Az Ikrek jegyűekhez hasonlóan, amely szintén a Merkúr hatása alatt áll, a Szűz jegyűek is jó intellektussal, kiváló nyelvérzékkel és érzékeny idegrendszerrel rendelkeznek. Kiváló tanárok lehetnek, jó érzékük van az adatokhoz. A Merkúr gyógyító sugarát is képviselhetik, orvos vagy gyógyító válhat belőlük, és a jógában, különösen a hatha-jógában is jeleskedhetnek. Az Ikrek jegyűekhez képest inkább fizikai lények: szeretnek mozogni, kiváló sportolók akadnak köztük. Tudásuk inkább praktikus, gyakorlatias, informatív, gyakran részletekbe menő. Ritkán gyakorolnak valamilyen elméleti tudományt, tudásuk többnyire valamilyen praktikus dologhoz kötődik. Jó kézművesek, mesteremberek, művészek is válhatnak belőlük, mert kitűnő érzékük van a formákhoz, a vonalakhoz és a részletekhez. A Szűz jegyűek között sok a színész, mert könnyen meg tudják tanulni, hogyan irányítsák kifejezőkészségüket és érzelmeik kivetítését, bár inkább jellemszínészek, mintsem karizmatikus színészegyéniségek. Mivel az elméjük és az idegrendszerük érzékeny és változékony, könnyen neurotikussá válhatnak. Az emésztésük és a kiválasztásuk idegi alapon gyakran kiegyensúlyozatlan. Általában fizikailag az összes jegy között a leggyengébbek, és náluk fordulhatnak elő leggyakrabban nehezen kezelhető vagy krónikus – különösen idegrendszeri – betegségek. Központi idegrendszerük is károsodhat. Szexuális téren fiatal korukban szégyenlősek, idősebb korban azonban túlzott aktivitásra hajlamosak, bár ezt ritkán fejezik ki nyíltan.

A Szűz típusú emberek általában képesek élesen megkülönböztetni egymástól, hogy mi a jó és mi a rossz; ügyelnek a részletekre, szeretik a tisztaságot és a rendet. Megkülönböztető-képességük néha lelki irányultságú, és nagy jártasságra tehetnek szert olyan filozófiai rendszerekben, amelyek a tisztaságon és a ragaszkodásmentességen alapulnak. Memóriájuk jó és tényközpontú. Mivel segítő szándékúak és szolgálatkészek, jó alkalmazottak lesznek, de nehézséget okozhat nekik a sok munka vagy az, ha szakterületükön nem kapnak kellő elismerést.

Mérleg aszcendens
A Mérleg a Vénusz pozitív jegye, kardinális levegőjegy, a Kálapurusa alhasa. Hetedik jegyként vezetői képességeket, hatalmat és az eszmék iránti erős fogékonyságot okoz. A Mérleg jegy védikus leírása jelentősen különbözik a nyugati asztrológiáétól. Erősebb megnyilvánulásaiban a reformerek, forradalmárok, próféták, idealisták és fanatikusok jegye. A Mérleg egyéneknek erős érzékük van a harmóniához, az igazsághoz és az egyensúlyhoz, különösen az eszmék terén. A mennyeket szeretnék a földön látni. Érzékenyek, emberbarátok, lelkesek, képesek arra, hogy felébresszék és befolyásolják a tömegeket. Gyakran politikai irányultságúak, sokszor válik belőlük vezető, akár nagy tábornok is. Szeretik az igazságot, ideáljaik iránt odaadóak, de a lelkesedésük túl messzire is mehet, és propagandistákká válhatnak. Úgy érzik, hogy a világ, a történelem egyfajta eszményi állapot felé halad.

Idealizmusuk a művészeten (például a drámán) keresztül is kifejeződhet, ami számukra a társadalom megváltoztatásának az eszközét jelenti. Vonzódnak a hírnévhez és az elismeréshez, elképzeléseik számára mindig szükségük van közönségre is. A Mérleg jegyűek általában aktív, karizmatikus személyiségek, ami gyakran a szexualitás terén jelentkezik. Nem törődnek túl sokat az otthonnal és a családdal, de a Vénusz hatása alatt szeretik, ha szépség veszi őket körül. Ez gyakran szép és híres barátokban nyilvánul meg. Gyakran járnak a fellegekben, erős a kapcsolatuk a magasabb asztrális síkokkal. Rá tudnak hangolódni az igazság szeretetére, és így gyorsan megtanulnak felülemelkedni a világ dolgain. Társasági természetük miatt gyakran sikeresek, de szeretnének valamilyen nyomot is hagyni maguk után a világban. Kedvelik az olyan szituációkat, amelyek adminisztratív hatalmat adnak a kezükbe, vagy lehetőséget arra, hogy másokat irányítsanak, ugyanakkor eltévedhetnek terveik és céljaik szövevényében.

Skorpió  aszcendens
A Skorpió a Mars negatív jegye, szilárd vízjegy, a Kálapurusa nemi szerve. Nyolcadik jegyként (2x4) a mélyebb, pszichés szinten megvalósított egyensúly vagy szilárdság iránti igényt fejezi ki. A Skorpió nagyon mély és titokzatos jegy. Mivel a Mars negatív, fizikai oldalát képviseli, a Skorpió személyek gyakran katonák, rendőrök vagy sportolók. Szeretik fizikai szinten használni harci erejüket, hajlamosak lehetnek az erőszakra. Általában izmosak, és szeretnek tornázni. Ha mentálisan fejlettek, akkor jó kutatói adottságokkal rendelkeznek, és gyógyszerészek vagy sebészek is lehetnek. A nemesebb lelkű 

Skorpió-típusok szeretik feltárni az elme mélységeit, érdeklődhetnek az okkultizmus és a jóga (tantra) iránt. Kundalini energiájukat gyakran könnyen fel tudják ébreszteni jó vagy rossz szándékkal. Sokszor megpróbálják megismerni és leküzdeni a negatív erőket. Az életet a sötétség és a fény harcaként látják, amibe néha túlzottan bele is élik magukat. Gyakran elbűvölik őket az energiairányítási technikák. A Skorpió típusú emberek sokszor nagyon intelligensek és értelmesek, de általában óvatosak, s haboznak kimutatni, hogy mit gondolnak. Jó szónokok, vitázók, költők, művészek, színészek lehetnek, mivel képesek az erőteljes érzelmek, érzések kifejezésére. Általában szenvedélyesek és szexuális téren nagyon ragaszkodók. A kevésbé nemes Skorpió-szülött hajlamos lehet az erőszakra, az erkölcstelenségre, a perverzióra és az alvilági életmódra, érzelmi vagy fizikai szempontból erőszakossá válhat. A Skorpió típusú emberek intenzívek, elkülönülők, introvertáltak és néha zavartak. A tudatalattijuk nagyon aktív; érzelmeiket tisztán kell tartaniuk, ragaszkodástól és irigységtől mentesen, különben érzelmi problémáik adódhatnak. Ennek az érzékenységnek a segítségével ugyanakkor olyan filozofikus elmélyültségre tehetnek szert, amelyet más típusok ritkán érnek el. Lehet, hogy ragaszkodnak a személyes hatalom felhalmozásához, a szív előtt azonban meg kell hódolniuk. A Skorpió magasabb szintjét a sas szimbolizálja széles látókörével és transzcendenciájával, ami elengedhetetlen a kígyó legyőzéséhez.

Nyilas aszcendens
A Nyilas a Jupiter pozitív oldala, kettős tűzjegy, a Kálapurusa csípője. Kilencedik jegyként (3x3) a kecsességet, a kedvezőséget, a teljességet és a teljes harmóniát jelképezi, valamint az akarat tettben való megnyilvánulását. A Nyilas egyének pozitívan állnak az élethez, nagylelkűek, kitárulkozók, erkölcsösek, vallásos vagy filozofikus beállítottságúak. Határozott érzékük van az igazsághoz, a törvényhez és az elvekhez. Általában barátságosak, drámai beállítottságúak, és törekszenek arra, hogy állandóan tökéletesítsék elveiket. Nem lehet őket nem észrevenni, könnyen aktivizálódnak, bekapcsolódva annak a társadalmi erőnek a kibontakozásába, amelyik felé éppen nyitottak. Másrészt azonban ha valamilyen dogmatikus elképzelés befolyása alá kerülnek, a végletekig hagyománytisztelők, törvénykövetők és erkölcsösek lesznek. 

Ügyvédek, vallási vezetők vagy sikeres üzletemberek válhatnak belőlük. Szeretnek megmaradni annak a csoportnak, szervezetnek vagy társaságnak a keretein belül, amelyikhez tartoznak. Kritikusak, határozott véleményük van és hajlamosak az önbíráskodásra. Elméjük túlzottan ki van élezve arra, hogy feketében és fehérben lássa a dolgokat. Előszeretettel fedezik fel mások hibáit, saját korlátaikat azonban nem mindig látják. A Nyilas típusú emberek gyakran űznek valamilyen sportot, bár nem mindig versenyszerűen. Szeretik a természetet és a szabad levegőt. Szeretnek játszani, társasági életet élni, ami alkalmasint szenvedéllyé is válhat. Nehezen horgonyoznak le egy helyen. Az életben gyakran szerencsések, könnyen megszerzik maguknak, amit akarnak. A világ sokszor gyorsan és kedvezően reagál rájuk, sokat örökölhetnek apjuktól vagy a családjuktól. Jelenlétük mindenféle vállalkozásban nagy segítség, mert sok lelkesedést visznek bele. Odaadó jóbarátok veszik körül őket. De bármennyire sikeresek is az anyagi világban, általában valamilyen magasabb rendű, transzcendentális cél felé törekszenek, vonzódnak a valláshoz és a lelki élethez.

Bak aszcendens
A Bak a Szaturnusz negatív oldala, kardinális földjegy, a Kálapurusa combja és térde. Tizedik jegyként a teljes szervezettség, rend és hatalom állapotát jelzi. Az életben elért eredményeit illetően a Bak a legmagasabb és a legalacsonyabb helyzetben egyaránt lehet. Ez a gyakorlati megvalósítás jegye. Anyagi szinten sok világiasságot és makacsságot okozhat, és önzővé teheti a jegy szülöttjét. A kevésbé domináns Bak típusúak a föld fiai, olyan földművesek, akik a saját földjükön kívül nem sok mást ismernek. Valamivel dominálóbb Bak típusúak a keményszívű üzletemberek, akik minden pénzüket egy nagy üzletre teszik félre. Lelki szinten a Bak azt a képességet adja, hogy a lelki elveket a mindennapi életben és a gyakorlatimunkában is meg tudjuk valósítani.

A Bak típusú emberek keményen dolgoznak, kitartóak és szívósak, és megvan az a képességük, hogy hosszú távon nagy eredményeket érjenek el. Általában mindenért maguknak kell megdolgozniuk, és azért értékelik a dolgokat, mert saját erőfeszítésükből érték el őket. Az életben való elindulásuk elég lassú, gyakran sok akadállyal találják szembe magukat, de mindez abban segíti őket, hogy energiát szítsanak magukban hosszú távú sikereikhez. Ambiciózusak, de céljaikat illetően gyakran szűklátókörűek, véleményük pedig nyers és elutasító. Az üzleti életben talpraesettek, de gyakran jeleskednek a természettudomány, a technika, a matematika terén is. Él bennük egyfajta hagyománytisztelet, mely előző életbeli karmájuk miatt sok ősi keleti elemet hordozhat. Néha nagyobb önfeláldozást kellene tanúsítaniuk, és nem kellene mindig annyira komolyan venniük magukat és annyit törődniük a külsőségekkel. Gyakran szorítják háttérbe érzelmeiket alacsonyabb rendű anyagi vagy magasabb rendű intellektuális és spirituális értékek miatt, vagy egyszerűen erős hagyománytiszteletből.

Vízöntő aszcendens

A Vízöntő a Szaturnusz pozitív jegye, szilárd levegőjegy, a Kálapurusa lábszára. Tizenegyedik jegyként a közösség, ugyanakkor az egyéni értékek szükségességét jelképezi. Az összes jegy közül a Vízöntő típusú emberek rendelkeznek a legkisebb önbizalommal. Magasabb szinten ez abban mutatkozik meg, hogy hajlandók az egójukkal meghódolni Isten előtt, alacsonyabb szinten viszont úgy, hogy inkább másokban hisznek, mint magukban, és ezért alárendelik magukat mások egójának vagy a csoport befolyásának. Ez az oka, hogy a szexuális deviancia is gyakoribb közöttük, mint más jegyűeknél. Hajlamosak arra, hogy azt csinálják, amit megtiltanak nekik, és azokkal barátkozzanak, akiket kerülniük kellene. Ily módon energiájuk leblokkolódik, szétszóródik, összezavarodik vagy beszennyeződik. Magasabb szinten erősen filantróp hajlamúak, hajlandóak feláldozni magukat az emberiség jóléte érdekében. Alacsonyabb szinten azonban alárendelt, kiszolgáltatott vagy akár megalázó szerepet is hajlandók elfogadni az életben, és nem tiltakoznak az őket érő igazságtalanságok ellen. Szívesen veszik pártfogásukba a társadalom elnyomott, elutasított, kitaszított elemeit; gyakran erős a bűntudatuk, szeretik mindenért magukat okolni. Önzetlenül tudnak cselekedni azért, amiben hisznek. Ha ez Isten, akkor akár szentté is válhatnak, de ha éppen egy bűnöző csoport, akkor hírhedt bandavezérré.

A Vízöntő típusú  emberek gyakran excentrikusak és szétszórtak tevékenységeikben, nincsenek tisztában azzal, hogy kik is valójában. Kicsi a karizmájuk, politikai vezetőként gyakran elveszítik a tömegek támogatását, ugyanakkor hitüknek és odaadásuknak köszönhetően sikert arathatnak vallási vezetőként vagy tanárként. A víz, amit hoznak, az intuitív felfogásukból származó igazság.

Halak aszcendens
A Halak a Jupiter negatív jegye, kettős vízjegy, a Kálapurusa lábfeje. Tizenkettedik jegyként az összes lehetőség jelenlétét jelzi, de nem feltétlenül a megfelelő arányban. A Halak jegy szülöttei emocionálisak, kitárulkozók, intuitívak és nagy képzelőerővel rendelkeznek. Könnyen fellelkesednek, de lelkesedésük nem mindig párosul bölcsességgel. Szeretnek másokat befolyásolni, de maguk is könnyen befolyásolhatók, így sebezhetővé és irányíthatóvá válnak. Barátságosak és kommunikatívak, ezért sok mindenkivel tudnak kapcsolatot teremteni. Azonban könnyen függővé válhatnak, esetleg másokat tesznek saját maguktól függővé. Gyakran szentimentálisak, az érzések könnyen megindítják őket – azok is, amelyek nem őszinték. Együttérzők, a rokonszenvükre és a sajnálatukra mindig lehet számítani. Ha frusztráció éri őket, hajlamosak önsajnálatba menekülni. Általában ragaszkodnak a múlt emlékeihez, függetlenül attól, hogy azok jók-e vagy rosszak, és könnyen magukévá teszik annak a kultúrának vagy vallásnak az értékeit, amelyikbe beleszülettek. Kedvelnek mindenfajta ceremóniát és rítust, szeretik a zenét. Jó zenész válhat belőlük.

A Halak típusú  emberek gyakran nincsenek tisztában vele, hogy hol a határ, nem eléggé  tiszták és praktikusak. Egyfajta alaktalanság, megfoghatatlanság lengi körül őket, gyakran pillanatról pillanatra változnak, attól függően, hogy az adott alkalom éppen mit követel. Kettős érzelmi jegyként hajlamosak az érzelmi zavarokra, az emésztő- és idegrendszerük pedig kifejezetten érzékeny. Édesség- vagy alkoholfüggőségbe kerülhetnek, és gyakran különleges érzelmi elismerésre és biztatásra van szükségük. Általában nem túl jó vezetők, de annál jobb beosztott, asszisztens válik belőlük. Nem sok bennük a kezdeményezőkészség és az önbizalom, szeretnek másokban feloldódni. Meg kell tanulniuk uralkodni a képzeletükön, és határozottabb diszkriminatív képességeket kifejleszteni magukban. Ha ez sikerül, akkor egész valójukat átjárja a lélek kreatív öröme.

   
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!
 
 
[ 95517 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x