Pünkösd - A Szent Szellem 12 ajándéka
Címlap / Ezotéria / Pünkösd - A Szent Szellem 12 ajándéka

Pünkösd - A Szent Szellem 12 ajándéka

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-03-24

"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett." (János 16:7-11) Tehát Jézus kitöltötte Szent Szellemét.  

Ha valaki meghal, űrt hagy maga után. Egy eltávozott lélek érezhetően 45 napig van jelen Földhöz közeli térben, tehát addig lehet érzékelni a "jelenlétét". Érdekes, hogy a dicsőséges Feltámadás utáni 50. napon jött el a Szentlélek. A lélek nem hal meg, a szellemmel együttműködve visszatér az eredetéhez, Istenhez.

A Szellem örök, és Jézus nem akarta hogy földi életében véghezvitt csodák hiányában éljünk tovább, ezért a Szent Szellemet küldte vigasztalásul. Ha egy igazhitű Szellemből (vagyis a Szent Szellemmel betöltekezve) imádkozik valakiért, akkor az akiért szól, élő lesz, feltámad, energiával telítetté válik, csodatevő erő által!
Vagyis: a Szentlélekből merítkezve, vele tudatosan (nem titkosan hanem tudatosan!) betöltekezve kapja meg a feltámasztást. Feltámasztáson az energetikai (testi-lelki-szellemi-tudati) tisztulást értjük.
 
"Küldöm Nektek a Szent lelket, a vigasztalót amely elvezet majd minden igazságra"  ígérte Jézus és beteljesítette az ígéretét, hiszen a feltámadása és mennybemenetele utáni ötvenedik napon megjelent a Szentlélek (a továbbiakban Szent Szellem) és kitöltötte magát az apostolokra és Szűz Máriára. " Üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok."
 


Ki a Szent Szellem? És milyen ajándékai vannak?


A Szent Szellem egy hatalmas erejű angyal, akinek olyan erős és határtalan a jelenléte, hogy akinek volt már abban a kegyelemben és szerencsében része, hogy Szent Szellemmel betöltekezett hívő közelségében tartózkodott (akár jelenléte akár közbenjáró imája által) érezhette azt a kellemes, eufórikus bizsergető érzést, amely átjárja az egész testet, sejt-szintig.
Megmosolyogjuk azokat (és nem kinevetjük, hanem imádkozunk értük), akik azt mondják nekik nincs szükségük közvetítőre, Istennel közvetlen kapcsolatban vannak és punktum. Ők valójában még nem ismerték fel azt, hogy csak a Szent Szellemmel betöltekezve lehet teljes és Istennek tetsző életet élni és sikeres, teljes, tökéletes életpályát "befutni", az egyenes úton! Valójában eleinte szükség van közvetítőre, hiszen, aki a Szent Szellemmel betöltekezett ember, olyan üdvösségeket élvez, amelyet másokkal is megoszt, és amelyeket lehetetlen eltitkolni! Ugyanis ezek az ajándékok látszódnak, mert az ilyen ember át van velük itatódva!

Találkoztál már ilyen emberrel? 

 
 
 


Miért van égetően szükség a Szent Szellemre és a vele való betöltekezésre?


Azért, mert Isten nem nyilatkozhat meg az ember Szellemében, Istennel a kapcsolat az emberben nem állt helyre, tehát a közeledés sem mehet végbe. Az Istenből való Szellem tevékennyé kell hogy váljon az emberben. Isten igéi például szellemi kinyilatkoztatások és az igék megcselekszik önmagukat!
Az Istenből való Szellem egyúttal Isten ereje is. Az ember teste szerint élhet és mégis halott, ha a szellemi újjászületés nem ment végbe. Istennel keresni kell az érintkezést, és az istenit a felebarát iránti tevékeny szeretettel kell felébreszteni magában.

 

Vannak sokan, akik úgy gondolják, a Szentségek feleslegesek

Pedig ez tévedés! Szükségszerű a felvételük, hiszen nagyon komoly védelmet biztosítanak a pusztító szellemi erők ellen. Így például a házasság szentsége vagy a Keresztség szentsége mindig is fontos volt és manapság is egyre többen élnek vele.

Az "utolsó kenet" egy teljesen félreértett és szerintem helytelen kifejezés. Miért lenne utolsó? Bármikor kérhető, amikor szükség van rá. A betegekre kért Szentség egyáltalán nem az "utolsó" alkalom kellene hogy legyen, amikor a beteg kenetet kap, vagyis Szentséget vesz fel imádság útján, a gyógyulás és a teljesség hitében és reményében. Ez egy természetes kérés kellene hogy legyen és nem a beteg földi életében utolsó alkalommal, hanem akár többször is, bármikor, amikor valaki valamilyen betegségtől szenved.

 

A Szent Szellem 12 ajándékáról

"A Szent Szellem szuverén a lelki ajándékok osztásával kapcsolatban."
(1 Korinthus 12:11). 


A Szent Szellemnek 6 páros ajándéka van
, amely mindenkiben jelen van, de bizonyos ajándékok kiben erősebben kiben gyengébben működnek. Hiszem és tudom, hogy ezen ajándékok működésének erősségéért és hatékonyságuk növeléséért lehet tenni, lehet rájuk "edzeni"! 

 

Ezúttal az egyik legérdekesebb ajándékról, a "nyelveken szólásról".


működik ez a gyakorlatban? Nem igazán tudom! Csak azt tudom, hogy működik! Voltam sokszor olyan állapotban, hogy nyelveken imádkoztam, imakéréseknek tettem eleget és szerencsés részese voltam olyan imaközösségekben való aktív imádságoknak, ahol azt tapasztalhattam, hogy a nyelveken szólás egy felemelő érzés, hiszen maga az imádkozás a hívőt is segíti, nem csak azt, akiért szól. Amikor már emelkedettek vagyunk, saját magunkért nem nagyon imádkozunk, inkább csak hálát adunk! Próbáld ki, szólj másokért, emelkedj fel, tapasztald meg!


"Azok, akik ezt az ajándékot az “imádság nyelvének” használják önmaguk építésére" az 1 Korinthus 14:4-ből vagy/és a 14:28-ból merítik az ötletet. “Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi.” (14:4) Az egész 14. fejezetben azt tanítja Pál, hogy milyen fontos a nyelvek megmagyarázása (fordítása), lást a 14:5-12-t. Pál a 4. versben azt mondja, hogy “Ha nyelveken beszélsz magyarázat nélkül, akkor csak önmagadat növeled, úgy feltüntetve magadat a többiek előtt, mintha lelkibb lennél. Ha úgy beszélsz nyelveken, hogy megmagyarázzák, akkor mindenkit építesz.”

Az Újszövetség sehol sem ad pontos leírást a “nyelveken imádkozás”-ról


Sehol sem adja meg ennek a célját, nem is említ ilyen embert, aki nyelveken imádkozna. Ráadásul ez önépítő, ami nem lenne korrekt azokkal szemben, akik nem tudnak nyelveken imádkozni és magukat építeni. Az 1 Korinthus 12:29-30 tisztán leírja, hogy nem mindenkinek van meg a nyelveken szólás ajándéka."


Én úgy vélem, aki nem tud nyelveken imádkozni (nagyon érdekes, kívülről úgy hangzik, mint egy zagyvaság, de gondoljunk csak a csecsemők sajátos nyelvezetére, gőgicsélésnek hívjuk) az nyugodt szívvel próbálja ki, a legjobb, ha ezt először közösségben teszi. Értő fülekre és válaszra fog találni, hiszen ez az ima lényege: párbeszéd Istennel.

 

Mi Pünkösd legfontosabb üzenete? 


Ami először eszembe jutott erről a szép tavaszi ünnepről, nem most, hanem már évekkel ezelőtt, azt gondolom ma is: az ,hogy nem vagyunk egyedül. Az egymás felé fordulás,a közösségek építése, kisebb közösségeké és nagyobb közösségeké egyaránt. A közösség megélése, akár egy adott helyzetben. Ahol 2 ember van, az már egy közösség! Egy színházi előadás közönsége is közösség, rövid időre ugyan, de egység! Egy hajó fedélzetén levő utasok is közösséget alkotnak, akiknek össze kell tartaniuk, különben felborul és elsüllyed a hajó.
 
A Szent Szellem a vele való betöltekezésre hivatott, amely egy nagyon komoly élmény, és amely egyszerű: csak kérni kell Őt! Amikor közösségünk van Vele, akkor élvezhetjük az ajándékait és az üdvözítő segítségét. Addig, amíg távol van tőlünk a Szent Szellem, mert visszautasítjuk őt, addig hogyan is lehetnénk jókedvűek és derűsek és bizakodók? Amíg csupán földi dolgokra tekintünk és nem az égi dolgokra vetjük szemünket és figyelmünket, hogyan is történhetnének velünk csodák?
 
"A földi életet arra kell használnotok, hogy magatokban lángra lobbantsátok a Szikrát. Ekkor leesik rólatok minden fogyatékosságtok, megmenekültök minden boldogtalanságtól, a legvilágosabb fény elől kitér a szellemi vakság és ismét az ismeret talaján álltok, mert a szeretet már világosság, amely átvilágosít benneteket és elkerget minden sötétséget. A Szeretet-szikrát a szeretettel életre keltitek magatokban és kikerültök a halál állapotából - mert a szeretet-nélküliség minden állapota szellemi halált jelent az életre teremtett lényeknél. "
 

Örömteli Pünkösdöt, egymásra való figyelést és bátor egymáshoz való odafordulást kívánok mindannyiunknak!


Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 26178 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x