Mit hoz 2011 a cigánykártya szerint?
Címlap / Ezotéria / Mit hoz 2011 a cigánykártya szerint?

Mit hoz 2011 a cigánykártya szerint?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-19

A nagy évkör nevű kirakás lényege, hogy egy szimbólum köré, mely a kérdezőt jelképezi valamilyen formában, minden hónapra egy lapot teszünk ki. Ha saját jövő évünket akarjuk megjósolni, válasszunk egy személyes tárgyat, például a kedvenc SAJÁT (tehát nem a harmadik generáció óta öröklődő) ékszerünket, vagy egy olyan kisebb tárgyat, amihez szoros kötelék fűz, vagy erősen jellemez bennünket. Ha nincs ilyen tárgy kéznél, válasszuk a "szerelmes nő" lapját, ha nő a kérdező, vagy a "szerelmes férfit", ha férfi a kérdező. (Életkortól függetlenül!) 

Kattints ide, ha a cigánykártya lapjainak jelentését szeretnéd megismerni >>
 
Mivel a HarmoNet portál és olvasói azok, akiket most kérdezőként tekintünk, azokat a szimbólumokat választottuk ki, melyek a legtöbb embert foglalkoztatják:
A bölcsességet, melyet a teknős jelképez, a szerencsét, melyet a felemelt ormányú elefánt és a bőséget, melyet az érmét a szájában tartó béka.


A kártyák húzási - kirakási sorrendje:
Első negyedév:            Ellenség - Féltékenység –Szerencsétlenség
Második negyedév:     Hűség –Nagypénz –Bíró
Harmadik negyedév:  Pap – Vágy –Utazás 
Negyedik negyedév:   Remény – Gondolat – Szerencse 
 
(Szívtől szívig, vagyis éppen magunk előtt kezdve, jobbra haladva, balról bezárva a kört kell a lapokat kirakni.)

Az egyes hónapok és összevonva a negyedévek, majd az év értékelése a HarmoNet rendszeres olvasóira, illetve az országban élőkre vonatkoznak általános érvényben.

 
Január
Lapja: Ellenség 

Jelentése:  Ezzel a lappal indul az év, ami nem túl jó jel. A fennálló renddel szemben titkos hálózatok szerveződnek. Illegalitás és legalitás fordulnak szembe egymással. Ellenségből úgy nemesül ellenfél, ha nevén nevezhetjük, ha szembe fordulhatunk, azonban a következő lappal együtt nézve ez most nem lehet időszerű. Az ellenség lapja arra figyelmeztetet, gondoljuk át, kiben bízhatunk és kiben nem.  A holdújév vége felé közeleg.

 
Február
Lapja: Féltékenység

Jelentése:
Nem csak szerelmi féltékenység lehet, hanem presztízsre, vagyonra, hatalomra is lehet féltékeny az ember szíve. Az ellenség lapja mellett a féltékenység nem elsősorban a párkapcsolatok krízisére, inkább a hatalmi harcokban megtapasztalt áskálódásra, furkálódásra, egymás „befújására”, fel nem vállalt ellenségeskedésre vonatkozhat. Munkahelyi, politikai féltékenykedést jelöl a lap. Van a játszmában egy olyan résztvevő (egy ellenség), aki nem fedi fel kilétét.
 

Március
Lapja: Szerencsétlenség 

Jelentése: Elválik az ocsú a búzától. Meg kell ugyan fizetni az árát, de kiderül, hogy ki az, aki mellettünk van és ki az, aki ellenünk. Összecsapnak a háttérben bújó erők. Csupán látszat, hogy túlzott áldozatot vállalunk, túl nagy árat fizetünk, végül kiderül, hogy aki és ami igazán lényeges, az mindvégig ott van, ott volt velünk. Az áldozatunk, amit az áskálódó erőkkel szemben hozni kényszerülünk, időnként hiábavalónak is bizonyulhat. Ebben a stádiumban még nem látjuk, hogy a történtek a mi érdekünket szolgálják. Önsajnálat, gyász uralkodhat el rajtunk.

Első negyedév, közélet:
A politikában és a pénzügyi szférában a rossz beidegződések, a tévesen értelmezett, rosszul reagált dolgok kerekednek felül. A társadalom félelmei manifesztálódnak ebben a negyedévben – amitől tartunk, az bekövetkezik. A körülmények nem úgy alakulnak, ahogy várnánk. A vezetők kapaszkodnak a székeikbe, féltik a pozícióikat, igyekeznek politikai ellenfeleiknek alátenni – ebből származnak a konfliktusok. A játszmák nem nyíltan, hanem a szőnyeg alatt zajlanak, a feszültség ettől folyamatosan nő. Összeomlásokat, újabb drámákat (gazdasági) hozhat ez a negyedév – ám biztató lehet, hogy ez már a vége, a megoldás felé közeleg.

Újabb természeti katasztrófa, pénzügyi szélsőség is benne lehet.

Családi szinten a konfliktusok időszaka lehet, melyek tisztázódnak.


 
Április
Lapja: Hűség

Jelentése:  A Féltékenység lapja után a Hűség az összeomlás utáni rendeződést is jelöli. Ebben az időszakban a stabilitásra irányuló vágyunk kerekedik felül. Az egyetemes értékeket keressük, mind a vagyoni, mind az erkölcsi síkon – bár a pénzügyi terület a következő kártya miatt erőteljesebb. A lap a hosszú távú kiegyenlítődésre is utalhat, egységes erkölcsi normák, szabályok kerülnek bevezetésre, melyek meghozzák a várt változásokat. A fordulat bekövetkezik. A lap másik olvasata a tunyaság, enerváltság is lehet. (Ráununk a dolgokra.)


Május
Lapja: Nagypénz

Jelentése:  Az értékek és a tartalékok kerülnek mérlegre (a Bíró lapja ezt üzeni).  A pénzügyek tekintetében rendet kell tenni nem csak az országban, de az egyének életében is. Anyagilag bőséget hozhat a kártya azoknak az egyéneknek, akik korábban megtakarításokkal rendelkeztek, tőke beáramlás jelentkezhet, pénz áll a házhoz. Anyagi természetű dolgok rendszerezésére van szükség. Az ingatlanok területén érdemes a változásokat figyelni. (Egyeseknek ez nagy hozamot, másoknak hatalmas veszteséget jelenthet!) Adófizetésben az adóhatóságok aktivitását is jelképezheti.


Június
Lapja: Bíró

Jelentése:  A hatóságot magát is jelölheti. Hatósági közbelépésre van szükség bizonyos területeken. Új törvények, rendeletek, határozatok születnek vagy lépnek életbe. Sok minden lezárul, hivatalossá válik, hatályba lép. Spirituális síkon a jogosultságainkat hozza felszínre. Vajon mit tehetünk meg és mit nem? Mire vagyunk felhatalmazva önmagunk, belső értékrendünk által? A nép bírálja a vezetést, a vezetés bírálja a népet – szerencsére a következő lap, a Pap kártyája harmóniát teremt.

Második negyedév, közélet:
A politikában és a pénzügyi szférában a fizikai stabilitást és az új szabályokat hozzák előtérbe. Ki szolgál ki kicsodát? A törvény szolgálja ki a társadalmat, vagy a társadalom van alávetve a pénznek és a törvényeknek? Erről a kettősségről szól a második negyedév. Az ekkor született pénzügyi döntések súlya az egész esztendőre – vagy még tovább is - kihat. A figyelem az ingatlanpiacra és a pénzügyi befektetési területekre összpontosul. Új szabályok, új rendszerek ezen a területen.


 
Július
Lapja: Pap

Jelentése: A vezető, a mester kártyája. A nyár derekán bizony nem lesz könnyű befelé figyelni, ahogy a Pap energiája elvárná az emberektől. A társadalmi hitrendszert érintő változások lapja ez. Ha nincs erős hitünk, akkor a Sors majd tesz róla, hogy próbára tegye. Ha erős hitrendszerünk van, akkor ezt erősíti meg a jövőre nézve. A Bíró a jogosultságainkat a Pap a hitrendszerünket teszi próbára. Társadalmi szinten az egyházak összefogásáról, az ezotéria térhódításáról is szólhat. A Pap kártyája az érzelmi terhek alóli felszabadulást, feloldozást, malasztot is hordozhatja. Felveti a kérdést, hogy a szilárd hit és az ingó hiedelmek között mi a különbség?

 
Augusztus
Lapja: Vágy 

Jelentése: Az újra építkezés kártyája lehet. A tervezés, a célok kitűzése, az új ígéretek – akár politikai manipulációk szintjén is –, és a kísértés kártyája. Aki a Pap idejében megerősödött a hitében, azt jóval kevésbé éri utol ennek a hónapnak a kísértő ereje, míg akit nagyon megpróbál az élet, sokkal erősebb vágy-szinteket élhet meg. A jóslások közül, az ezoterikus praktikákból az alacsony szintű, a vágyakat mozgató rendszerek sikerét mutathatja. A cselekvés még nem időszerű, még csupán fejben tervezünk, nem lépünk a tettek mezejére.
 

Szeptember
Lapja: Utazás

Jelentése: Fizikai síkon az utazást is jelölheti. Mindenféle ingatlanpiaci nagy változást, beruházást, építést, felújítást jelezhet. A költözés kártyája is ez. Aktív, mozgalmas hónap lesz, melyben a megújulásoknak, a váltásoknak van az ideje. Sok diáknak jelöl új iskolai rendet, iskolai sikereket, iskolaváltást, beteljesülő vágyakat a tanulásban. A helyváltoztatással járó feladatokra szerencsés, például az utazó ügynök, üzletkötő munkájára van jó hatással. Új tehetségek jönnek a kultúra területén is. Az ország megnyílik a külföld felé – lehet a kivándorlást, vagy nagyobb bevándorlást jelölő kártya is. Azt is mutathatja, hogy a kultúra áramlása a külföld és a belföld között megerősödik.

Harmadik negyedév, közélet:
A pénzügy és a politika területén változásokat jelölhet. Személyi változásokat mindenképp – olyan vezetők törnek az élre, akik karizmatikusabbak, mint elődeik voltak, akik a népszerűtlen intézkedéseket nyomták le a nép torkán. Nekik már lehet hinni – kérdés, hogy érdemes-e? A gazdaság megmozdul, felélénkül, elsősorban a kereskedelmi, üzleti, építőipari területen lehet erősödésre számítani. 


Október
Lapja: Remény

Jelentése: Új ötletek jönnek, amelyek számos problémára megoldást hozhatnak. Egy kevés megnyugvást is hoz. A „nagy reménykedők” számára remek lehetőség, hogy külföldre távozzanak, és ebben támogatva is vannak magasabb síkon. A tudatos élet, a természet megóvása iránti törekvések most hangsúlyosabbá válnak, mint eddig. Valamitől, ami sokáig fontos volt nekünk, most ideje búcsút venni, az újabb tervek és gondolatok megvalósulása érdekében. Jelentősen pozitív fordulat. Erős hatások a külföld felől.

 
November
Lapja: Gondolat

Jelentése: Tudatos teremtés. A bölcsesség lapja is egyben. Férfi energia, tehát cselekedve teremt. Lehet nagy újítás, felfedezés, vagy egyéb olyan tan, ami megalapozza szerencsénket a világban és idehaza egyaránt. Bölcs döntések, irodalmi és filozófiai reformok, melyek hosszú távon – és szerencsésen - kihatnak a jövőre nézve is. 
 

December
Lapja: Szerencse 

Jelentése: Nagyon jó lap az év zárására. Talán a legpozitívabb kártya, hiszen a szerencséért nem kell megdolgozni, talán csak annyi elég, ha veszünk egy lottót, vagy beküldjük a 12 nyerő csoki papírt, vagy az SMS-t a helyes megfejtéssel… Nem is nagyon szorul magyarázatra, hiszen a szerencse annyit tesz, hogy a dolgok a jobbik irányban dőlnek el. Boldog 2012-es évet vetít előre – s akkor majd meglátjuk, hogy is fordulunk át a sorsfordító esztendőbe!

Utolsó negyedév, közélet:
Megfordul a kocka. Megújuló erők, a fenntartható energia kerül napirendre. Újításokat vezetnek be a közszférában, melyek az egyének számára jóval kedvezőbbek, mint korábban voltak.


Ebben az évben a kezdeti kaotikusnak és szélsőségesnek tűnő időszak után a törvényesség és a rend kerül előtérbe. A jövőbe vetett hit hosszabb távon is szerencsét hoz. Az ingatlanterületen lesznek jelentősebb változások, beruházások az építőiparban, valamint az innovatív ötletek azok, amelyek megoldást hoznak az országnak.

Az egyének számára a pénzügyek rendezése után más értékrendet hoz. Ember központú, kevésbé fogyasztás-orientált, tudatosabb létezés jöhet az esztendő végére.

A magánélet, a szerelmi terület ebben az évben nem hangsúlyos, inkább a társadalmi, emberi összefogás kerül a középpontba. A család mint egység és nem az egyes ember válik fontossá.

Az országnak kiemelten fontossá válik, hogy a külföld hogyan ítéli meg a magyarságot, ezért nagyon sokat is hajlandó tenni.

Az évben az időjárás is újabb nehézségeket hoz – újabb áradások, esőzések viharok jöhetnek, melyek a mezőgazdaságnak okoznak további nehézségeket.

A konfliktusokat még az év elején kell rendezni, legjobb, ha nem viszünk át haragot az új esztendőre!

Cigánykártya jóslás 2010-re >>
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 17626 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x