A spiritiszta médium és a transz
Címlap / Ezotéria / A spiritiszta médium és a transz

A spiritiszta médium és a transz

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-13

A spiritiszta világ médiumnak nevezi azt az érzékeny személyt, aki a földi világ és a túlvilág között kapcsolatot tud létesíteni. Medius azt jelenti, a középen lévő. A közvetítésre alkalmas állapotot transz állapotnak hívjuk. A spiritiszta hívők összejövetelén a "seance"-on, vagy szeánszon, - ami egyszerűen ülést jelent - gyűlnek össze. 

A spiritiszta világ médiumnak nevezi azt az érzékeny személyt, aki a földi világ és a túlvilág között kapcsolatot tud létesíteni. Medius azt jelenti, a középen lévő. A közvetítésre alkalmas állapotot transz állapotnak hívjuk. A spiritiszta hívők összejövetelén a "seance"-on, vagy szeánszon, - ami egyszerűen ülést jelent - gyűlnek össze.

Ki lehet médium?
Ezt a kérdést a HarmoNet tisztánlátójának is gyakran felteszik. A médium alkalmasságának nincs külső ismertető jele. Talán az ősi sámánokhoz lehetne hasonlítani őket. (A sámán turguz eredetű szó és nyugtalan embert jelent.) A sámánok többségükben férfiak voltak, a mai médiumok azonban többségükben nők. Szinte bármely néprétegből kikerülhetnek, és szupernormális képességekkel rendelkeznek. Ezek a képességek egyes források szerint fejleszthetők, más források szerint ezzel kell születni.

Öröklődő szupernormális képességek
Több családban megfigyelték, hogy a szülők képességeit - gyakran felerősödött formában - örökölhetik a gyerekek. Ebben azért szerepet játszhat az is, hogy a hívő szülők a szellemiséget és a képességet is átadják gyermeküknek. Gyakori, hogy a serdülő korban a médiumi képességekkel megáldott-megvert gyermekek sokkal érzékenyebbekké válnak, sebezhetőbbek lesznek. Hajlamosabbak a kiborulásra, és túlreagálják az igazságtalanságokat és sokkal szociábilisabbak, mint azonos korú társaik. Ezért a kamasz csoportok az ilyen fiatalt könnyebben kivetik maguk közül. Irtzl Máriának, az 1900-as évek híres óbudai médiumának 14 éves korában volt az első látomása, sőt a leghíresebb külföldi médiumok is ebben az életkorban kezdték észlelni médiumi képességeiket. (Például a svájci Smidt Helen)


Médiumi képességek és a halál-közeli élmények, életkrízisek
A médiumok között igen gyakori, ha nem fiatal kamasz korban kerül felszínre ez a képesség, akkor egy nagyon erős életélmény hatására ébredhet érzékenysége tudatára. Ilyen élmény a kómából való felébredés, a halál-közeli élmény, a nemi erőszak (nőknél és férfiaknál ez is eredményezhet testelhagyásos élményt is!) esetleg börtön élmény is lehet. Szirmai Kornél megfigyelt olyan eseteket amikor agyhártyagyulladás után jelentkeztek médiumi képességek.

Médiumok és a pszichiátriai megbetegedések
A valódi médiumi képességeket és a skizofrénia bizonyos tünetcsoportjait igen nehéz egymástól elkülöníteni. Vannak olyan beteges megnyilvánulások, melyek igen hasonlítanak a médiumi képességekre. A beteg ilyenkor ugyanúgy víziókat lát, esetleg vallási képzelgéseket 2elhivatottságot" él meg, prófétának képzeli magát, vagy vallási stigmákat produkálhat. A hisztériára való hajlamuk is erősebb lehet. A hisztériásra jellemző az is, hogy feltűnési vágya nagy. Szeret érdekes embernek tűnni, és ez jól összefügg a médiumitással. Az ilyen médiumnak mindig sikerül megidéznie a kért szellemet és jellemző rá, hogy állandóan csal. (Folyamatosan figyelve csalása leleplezhető.)

A transz állapota
A "trance" (transz) angol szó, elragadtatást önsugalmazással előidézett mesterséges önkívületet jelent. A transz állapotát a legnevesebb pszichológusok közt például C.G Jung is tanulmányozták. Az okkultizmus pszichológiájának szakértője, Raweliffe szerint a következő hat transzállapot a leggyakoribb:

1. az alvajárók szomnambul transza
2. a hipnotizált emberek hipnotikus transza
3. a jóga transz
4. a kataleptikus transz állapot (görcsbe merevedés a révület, vagy a hisztéria felső fokán)
5. extatikus transz (boldog víziókban elmerült "szentek" transzállapota)
6. sámán-trnsz a természeti népek transzállapotai.

Rendkívüli pszichikai állapot
A transz tulajdonképpen nem más, mint valamilyen nem szokványos, önfeledt, vagy akár önkívületi állapot. A médiumok transza leggyakrabban csak fél transznak nevezhető, félig éber állapot, melyben a tudat peremén működve a külvilág és a túlvilág eseményeit is figyelemmel követheti. Ez az állapot hasonló a kórlélektan által anoetikus tudomásszerzésnek nevezett álomszerű, hézagos, homályos tudatállapotához. Ilyenkor - függetlenül attól, hogy a médium emlékszik-e az élményeire éberen is, vagy sem - mindaz, amit hall, vagy lát elmosódik körülötte, és a hangok, impulzusok mintha kívülről egy álomvilágból érkeznének. Ez az állapot gyakorlással egyre jobban elérhető, megtanulható, akárcsak a hipnotikus transz elérése.

A transz elérésének állapota
A médium a transz állapotát sokféle módon elérheti. Vannak, akik a "kör", vagy a szeánsz vezetőjével szuggeráltatják magukat, vannak, akik egy fényes tárgyat néznek, vagy imákat, mantrákat mormolnak, esetleg meditálnak, révedeznek. Egyesek légzéstechnikákkal érik el ezt az állapotot. Ilyenkor a vérnyomás és a pulzus emelkedik, verejtékezés, gyakori rosszullét is megfigyelhető egyes médiumoknál.

A következő fejezetben arról beszélünk, kik fordulnak médiumhoz és mi a transz elérése után a médiummal.

Dr. Bánlaki János
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 17002 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x