Felfedezni, mit kaptunk Istentől
Címlap / Ezotéria / Felfedezni, mit kaptunk Istentől

Felfedezni, mit kaptunk Istentől

Forrás: krisna.hu
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-20

A Krisna-tudat nemcsak vallás és kultúra, hanem egy életmód is, amelyre Sríla Prabhupáda, az irányzat legkiemelkedőbb tanítója személyesen oktatta tanítványait, az étkezés és főzés mikéntjeitől kezdve az ősi indiai orvostudományon az Ájurvédán át egészen a pedagógia több ezer éves elveiig. 

A Krisna-tudat India földjéről származó, több ezer éves vallás, filozófia és kultúra. A Krisna-hit a hinduizmus legnagyobb sodrához, a vaisnavizmushoz tartozik, amely az Úr Visnu vagy másik néven Krisna személyét tekinti a Legfelsőbbnek. A vaisnava, mint Visnu híve megjelölést ma szintén gyakran használják egymás között a hívek.

A Krisna-tudat, mint vallásos életvitel, annak minden gyakorlati elemével együtt eredetileg Magától az Úrtól száll alá, ezért mondhatjuk, hogy a legteljesebb és ősi hitrendszer. A hinduizmus kifejezés, mint főkategória ugyanakkor már egy később kialakult fogalom, amelyet a perzsa törzsek alkalmaztak az Indus folyó mentén élő népekre. Ezért a ma élő vaisnavák vagy Krisna-hívők nem szükségképpen hinduk, ezt a kifejezést tágabb értelemben a Földön élő összes Visnu-hívőre értik, számuk ma mintegy 600 millió a világban!

Az Úr Krisna hívei által képviselt kultúra, a Föld legősibb, a szentírásokban, így a Védákban, magyarázataikban és pl. a Manu-szamhitában lefektetett archaikus indiai kultúra, amely megelőzi a modern India vallási sokféleségét, és melynek lényegi eleme az Istenközpontú gondolkodás. A szentírásokon nyugvó, védikus kultúra minden tudását az évezredek során a követők szigorú tanítványi láncolatukon keresztül őrizték meg az utókor számára.

A Krisna-tudat filozófiája eredetileg az Úr Krisnától száll alá a lelki világból, aki a tudást és bölcsességet megtanította az első teremtett élőlénynek, Brahmának, aki Vivaszvánnak, a Napistennek adta tovább a teljes tudást. A teljes teremtés, valamint a teremtés megismerésének minden lehetősége, és minden más bölcsesség megtalálható India legősibb szentírásában a Bhágavata-puránában vagy más néven a Srímad-Bhágavatamban, amelyet maga az Úr beszélt el, és amely a Védánta-szútra (a Védák esszenciális kivonata) természetes magyarázata.


Krisna azonban az anyagi világban is megjelent, amikor a vallás elvei hanyatlani kezdtek, s híveinek védelemre volt szüksége. Krisna mintegy 5400 éve jelent meg Indiában, egy Vrindávana nevű, apró faluban, amelyre a hívek úgy tekintenek, az eredeti, lelki világ mása, s mivel az Úr jelenlétével megtisztelte, maga is szent hely és nem különbözik a lelki világtól. Krisna-hívők tízezrei vándorolnak minden évben ide, ahol az Úr gyermekéveit töltötte, és ahol bemutatta bámulatos kedvteléseit a barátaival.

Az Úr Krisna később egy rejtetett formában is megjelent India reneszánszának idején, Csaitanja Maháprabhu formájában, aki bemutatta a tökéletes és helyes életvitelt ahhoz, hogy valaki elérhesse az élet tökéletességét és visszatérhessen Istenhez. Noha Ő Maga transzcendentális (nem anyagi hús-vér ember), mégis látszólag egy átlagember cselekedeteit végezte, példamutatóan élt, erőszakmentességre buzdította híveit, felajánlotta ételét a Legfelsőbb Úrnak, és Ő rendezte meg Indiában elsőként a Szekérfesztivált (hazánkban nyaranta rendezik meg).

Ő terjesztette el a korunkban előírt vallásos folyamat végzését, a szankírtan-jagját, vagyis Isten Szent Neveinek éneklését, amelyet azóta meditációként halkan, és közösen, hangosan is végeznek a hívek. A legismertebb az ún. Haré Krisna mahámantra éneklése (Haré Krisna Haré Krisna Krisna Krisna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré), amelyet a szerzetesek kis imaláncukon vagy hangszerekkel kísérve folytatnak minden nap templomaikban és otthonaikban, vagy utcai vidám felvonulásokat tartva.

A Krisna-hívők legfőbb feladatuknak tekintik a korra jellemző vallásos folyamat gyakorlását, vagyis a mantrameditációt, a napi szintű, és élethosszig tartó tanulást és önképzést, a hasznos mindennapi tevékenységek végzését, az erőszakmentes életmód propagálását, a tehénvédelmet, és mindezek által a folyamatos lelki fejlődést és prédikációt, hogy ezeken keresztül megismerhessék az Istenség Legfelsőbb Személyiségét és az élet tökéletességét elérve életük végén visszajussanak Istenhez.

Az örökös születés-halál körforgásából, a folyamatos reinkarnáció alól kilépni ugyanis csak úgy lehetséges – tartják -, hogyha az ember fokozatosan megszünteti anyagi karmáját és lelki tetteket végez. Lelki tetteknek minősül minden olyan hasznos, mindennapi tevékenység, amely összekapcsolódik Istennel és az istenszeretet kifejlesztésének folyamatával, valamint a vallás elveivel. Így a kegyesség, pl. a szegényekkel és elesettekkel való törődés, az ételosztás, a lemondottság, a szerény és környezetbarát életmód, így a Krisna-hívők ökológiai programja, az erőszak-nélküliség (az ahimszá), evégett a vegetáriánus, illetve a vegán táplálkozás, a tudás művelése, így az előadások, szemináriumok, az akkreditált főiskolai oktatás, de pl. az önismereti foglalkozások és a drogellenes programok is.


A Krisna-tudat filozófiája, noha évezredes bölcsesség, sokáig szinte csak Indiában, azon belül is Bengálban ismerték. Azután 1965-ben, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét is megalapító, a filozófia legkiemelkedőbb tanítója, Sríla Prabhupáda majd’ 70 éves korában Amerikába hajózott s magával vitte az eredeti, a Védákon és a Puránákon alapuló kultúra legfőbb elemeit és a Srímad-Bhágavatamot, amelyet töredelmes munkával angol nyelvre fordított. A nyelvi korlátokat átlépve hamarosan emberek ezrei nyertek bepillantást a Krisna-tudat filozófiájába.

A Krisna-tudat azonban nem csak vallás és kultúra, hanem egy életmód is, amelyre Prabhupáda személyesen oktatta tanítványait, az étkezés és főzés mikéntjeitől kezdve, az ősi indiai orvostudományon, az Ájurvédán át, egészen a pedagógia több ezer éves elveiig. Prabhupáda a Krisna-tudat filozófiáját hiánytalanul és hitelesen adta át, megismertette a védikus kultúra egyik legfontosabb elvét is, amely szerint mindenkinek a tevékenységeit és munkavégzését a rá ható kötőerők, személyes képességei és jelleme határozzák meg - senki sem lehet születésénél fogva valamilyen helyzetben vagy kasztban. Ezzel elvetette a ma is működő, saját szentírásai kijelentésétől elfordult kasztrendszer spekulációit és lehetőséget biztosított, sőt mi több, értelmet adott a tanulásnak és az egyéni fejlődésnek.

A Krisna-tudat a kommunizmus idején, mint minden vallásos nézet, üldöztetésnek volt kitéve hazánkban. A szerzetesek azonban álruhában, töretlenül prédikáltak, s mire megérkezett a rendszerváltás ideje, már népes közösségé nőtte ki magát Magyarországon is. Legfőbb lelki vezetőjük a magyar származású Sivaráma Szvámí, aki Sríla Prabhupáda személyes tanítványa. A Krisna-tudatú hívek hazánkban, azóta elindították ételosztó és ökológiai programjukat, sőt főiskolai képzés kertében oktatják a teológia és a jógafilozófia hagyományait. Az ország számos pontján rendelkeznek prédikáló központokkal és vegetáriánus éttermekkel, ahol tiszta és erőszakmentes alapanyagokból készítenek ételeket, s Istennek felajánlott finomságokat fogyaszthatnak az ízek szerelmesei.

A gyakorlott hívők, tanfolyamok és más képzések keretében adják át ismereteiket. Legnagyobb központjaikban a somogyvámosi Krisna-völgyben és Budapesten (Csillaghegyen) a tradíciónak megfelelően, a napszakoknak megfelelő oltári imádat zajlik, az Úr Krisna és Csaitanja Maháprabhu, valamint örök társaik egy-egy formáját imádják a hívek. Reggelente mantrameditációra és zenés imádságra várják a híveket, vasárnaponként, délután 3 órától pedig bárki bekapcsolódhat a zenés-táncos istentiszteletbe, és előadások hallgatásába. Aki először jár kiemelt hétvégi programjaikon, vendégül látják egy tál mennyei, vegán ebédre!


Góranga! – Légy boldog!

www.krisna.hu
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 3537 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x