5 gyöngyszem India irodalmából
Címlap / Ezotéria / 5 gyöngyszem India irodalmából

5 gyöngyszem India irodalmából

Forrás: krisna.hu
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-09

India több ezer éves irodalmát olvasva még ma is megdobban a szívünk. 5 kiemelkedő alkotást válogattunk a Költészet Világnapja alkalmából. 

Az évezredek során számtalan dinasztiát és uralmat megélt föld művészete jóval lassabban változott. Költészetében az odaadás Tagorenál közel annyira, bár másként érezhető, miként a 15. századi költőknél. Az ősi India írásmódja, a védikus szanszkrit később sokat változott. A szavak számtalan jelentése gondolatfonalak mentén bomlik ki, a kifejezések mélyebb értelmét így érthetjük meg. A legegyszerűbb hétköznapi tárgyak elnevezésétől is mindig, újra és újra a transzcendens tartalmakhoz jutunk, hiszen a költészet célja leírni a leírhatatlant, szórakoztatni a Legfelsőbbet, és hódolatunkat ajánlani Istennek, kifejezni puszta hangokkal a tökéletest.

A szanszkrit nyelv csodája egyébként, hogy maguk a hangok is az Úrtól erednek, Brahmá teste és lélegzete minden egyes szótag. A szavak ragozása egészen hasonló a magyar nyelvéhez, miként maga a nyelv is képi, szimbolikus, hasonlóan anyanyelvünkhöz. A tarka szóvirágokat csak még szebbé teszi, hogy az eredetiben szinte alig fontos a szórend, a szám és személy egyeztetéséből derül ki csupán, mely jelző mit ír le a mondatban. India költészete mégis csodálatos: nyelvtanán túl attól tökéletes, hogy mindvégig a Legfelsőbbet szolgálja.

Ahol természetes a vallásosság, ott nincs szükség a vallás intézményére, s egy ilyen földön nincs szükség tirádás művészetre, ami nem a lelki magasságokat írja le. A költészet eszközei ajándékok művelőik számára, mert általuk a művész lehetőséget kap, hogy kifejezze a szépet, a teljeset – vagy legalább megpróbálja felmérni azt a végtelen erőt, amely megtartja, s amelytől származik. A költészet érzelmekre hatásával és szépségével képes átlépni a logika határait is, így segít abban, hogy elrugaszkodjunk mentális kereteinktől és egy hajszányival közelebb kerülhessünk a Felfoghatatlanhoz, vagy legalább vágyjuk Isten megismerését. Néhány ősi és újabb alkotást választottunk, hogy ahogy a szanszkrit mondja, rasát, vagyis ízt kapjunk a rímekből, a ritmusból a verselésből, India odaadásából.

www.krisna.hu


A vízözön árjaiból kiragadtad a Védát,
habon a hajócska elérte a célját,
hal-alakú Visnu, hajó-vezető,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Mind e világ a te nagyerejü hátadon ível,
hátad ezért tele csontkelevénnyel,
bölcs teknőc, te világemelő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Mint a növő sarlóra a holdnak egésze,
föld tere tűzve az agyarad ívére,
Visnu, te vadkan-alakban ülő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Lágy lótusz-kezeid csodaszirmai: körmök,
meghala tőlük a dongó-ördög,
ember-oroszlán, harcban ölő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Te kicsi, becsaptad a nagyerejű, butafejű órjást
s lábad elérő vízzel a rontást,
Visnu, te törpének születő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Lemosod a vétkeket a katona vére tavában,
oltod a vágyat, a kínt a világban,
szent csatabárdos, a bűnt leverő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Rávana tíz feje áldozatod, föl az égre,
csillagok őrei örök örömére,
Ráma királyfi, te szörny-ledöfő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Tej-színű testeden, ég fia, fekete a vásznad,
mint Jamuná vize, hogyha megárad;
fegyverül ekevasakat cipelő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

A szigorú Véda tanán igazít a te békéd:
tiltod az áldozat állatölését,
Buddha, te irgalmat szerető,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Valaha te kardosan a gonoszak árny-seregére
vetsz tüzet, ez bűneiknek a bére,
Kalki, ha jő az ítéletidő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Halljad a jószívű versfaragó Dzsajadévát,
titkaidat kinyitó dala sípját,
Visnu, te tíz alakot viselő,
egek ura, üdv Hari, üdv!

Védát víz özönén vivő, eget adó, föld- és világ-hordozó,
ármányt összetörő, ravaszt leteperő, démon-hadakkal vívó,
szörnyet tönkreverő, erős ekevivő, irgalmat osztó erő,
mindenféle gonosz varázst agyonütő, tízszer jövő: Krisna, üdv!

(Dzsajadéva, Gíta Govinda, Első rész)Táncolj elmém, őrült vagyok.
A szeretet szép zenével
Megtölt nappalt s éjszakát,
Az egész világ hallgatja
Hol csengő, hol mély szavát.

Örömében megbolondult
Most az élet és halál,
Folyton a zenére táncol,
És nyugalmat nem talál.

Táncol a föld és a tenger,
Táncolnak a nagy hegyek,
Velük táncol minden ember,
Akár sír, akár nevet.

Mit ér, ki sárga lepelben,
A világtól távol él,
Nézd! A szívem elragadja
Ez a prema-szenvedély,
Ráma boldog örömében,
Mosolyog csak, nem beszél.

(Kabir)Nanda-fiú, költözz a szemembe!
Pávakorona, krokodilforma füldísz,
homlokodon tilaka hajnalszíne.
Nanda-fiú, költözz a szemembe!
Alakodtól alélok, arcod kék-fekete,
nézek a nagy szemekbe.
Nanda-fiú, költözz a szemembe!
Ajkadon nektárízű furulya fénylik,
melleden diadal füzére.
Nanda-fiú, költözz a szemembe!
Mírá Ura az igazak boldogsága,
Gópála, az imádók szeretője.
Nanda-fiú, költözz a szemembe!

(Mírá Bhái)I.
Gurudéva! Te nagyon kegyes vagy, mert helyet biztosítottál számomra Gódrumában, Gouda erdeiben, és a következő utasítást adtad: "Lakj itt Vradzsában, ezen a szent helyen, és énekeld Hari szent nevét!"
Óh mester, mikor fogod kegyesen megadni szolgádnak a lelki képességet ahhoz, hogy teljesítse ezt az utasítást? Akkor elmém békéssé válik majd, képes leszek elviselni minden nehézséget és osztatlan figyelemmel fogom szolgálni az Úr Harit.
A világi örömökhöz fűződő ragaszkodásom miatt gyermek- és fiatal koromban rossza szokásokra tettem szert. E bűnös tettek hatására testem akadállyá vált Legfelsőbb Úr szolgálatában.p
Most, hogy megöregedtem, az ötféle betegség terhe alatt hogyan fogom szolgálni az urat? Óh mester, kérlek áruld el nekem! Sírva, aggodalommal telve esek lótuszlábaidhoz.

II.
Gurudéva! Kegyed egyetlen cseppjével tedd ezt a szolgádat még a fűszálnál is alázatosabbá! Add meg nekem az erőt, hogy elviselhessek minden próbatételt és szenvedést, és szabadíts meg minden vágytól, ami a személyes megbecsülésre irányul!
Óh, uram és mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfelelően tisztelhessek minden élőlényt Csak akkor leszek képes nagy eksztázisban énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem megszűnni. Óh, uram és mesterem! Mikor részesül már ez a szolgád kegyed áldásában? Alacsonyrendű vagyok és elesett, és nincs sem erőm, sem intelligenciám. Kérlek tégy szeretett szolgáddá!
Ha magamba nézek, semmi értékeset nem találok, ezért nem tudom nélkülözni a kegyedet. Ha te nem vagy kegyes hozzám, akkor szüntelenül sírni fogok és nem tartom meg tovább az életemet.

III.
Gurudéva! Mikor fogom egy elhagyatott helyen szilárd elmével énekelni Srí Krisna szent nevét? Mikor nem fog végre visszhangozni a fülemben a világi lét pokoli lármája? Mikor fogom legyőzni a test betegségeit? Mikor jön el az a nap?
Amikor a "Hare Krisnát" éneklem, a szeretet könnyei patakzanak majd szemeimből. Eksztatikus boldogság lesz úrrá a testemen, amelytől megborzongok és az egész lényemet isteni szeretet tölti el.
Érzelmektől elcsukló hangon, akadozva fogom kiejteni a szavakat. A testem reszket majd, állandóan verejtékezik, elsápad, halovány lesz és megbénul. Mindez olyan lesz, mint az eksztatikus szeretet pusztítása és eszméletlenül esek össze.
Mikor érem el ezt az igazi eksztatikus állapotot? Állandóan éneklem a szent nevet és elmerülök az odaadásban, miközben fenntartom ezt az anyagi testet. Így elérem kegyedet.

(Bhaktivinoda Thákura, Gurudéva)


Mások a testben, a szív tájékán lakozó Istenség Személyiségén meditálnak, aki csupán nyolc hüvelyk nagyságú, s aki négy kezében lótuszt, kocsikereket, kagylókürtöt és buzogányt tart. Ajka boldogságáról árulkodik, szemei nagyok, akár a lótusz szirmai, öltözéke sárga, mint a sáfrányszínû kadamba virág, s értékes drágakövek díszítik. Ékszerei egytõl egyig ékkövekkel kirakott aranyból készültek. Ragyogó fejdíszt és fülbevalókat visel.
Lótuszlábait a nagy misztikusok lótusz-szívének virágtakaróján nyugtatja. Mellkasán a Kaustubha drágakövet viseli, melyre egy gyönyörû borjú képét vésték, s vállát is ékszerek díszítik. Egész testét friss virágfüzérek borítják.

Srímad-Bhágavatam, 2. Ének 2.8-10., lejegyezte: Sríla Vjászadéva


Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 2868 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x