Keddi KvantumTükör: a tudás és a Tudás
Címlap / Ezotéria / Keddi KvantumTükör: a tudás és a Tudás

Keddi KvantumTükör: a tudás és a Tudás

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-15

Napjainkban sokszor lehet hallani, hogy az információs korban élünk. S valóban így is van. Olyan mennyiségű információ áramlik felénk nap, mint nap, mely azt a látszatot kelti, hogy milyen nagy tudás birtokában vagyunk. Technológiai szinten ez igaz is, de vajon az információ birtoklása valóban Tudás-e? S igaz lehet-e mindez az önismeret kérdésében? Ha sok információval rendelkezem a képességeimről, esetleg gyengeségeimről, sok különleges emlékem, tapasztalatom van az élet különféle helyzeteiről, azzal valóban megismertem -e önmagam? Vagy összetévesztem a személyiségem megismerésével, ami persze nagyon fontos a maga helyén. Ennek a cikknek az is lehetne a címe, hogy "Miért nem tudom használni azt, amit tudok?".  

Azt a jelenséget vizsgáljuk meg, hogy miért tapasztalják azt nagyon sokan, hogy a spirituális tudás, az önismeret ösvényén a rengeteg könyv elolvasása, tanfolyam elvégzése, technika, módszer elsajátítása után mégis ott van egy halvány kis érzés: valami még hiányzik, s nem is olyan könnyű alkalmazni a megszerzett ismereteket.

A kvantumszemlélet gyökeresen új tudományos szemszögből vizsgálja meg az Ember és az Univerzum kapcsolatát, s általában az élet jelenségeit, sajátosságait. Így a megismerés, az értelmezés és a tudás kérdését is. A címben megjelenő írásmód arra utal, hogy érdemes megkülönböztetni az időben összegyűjtött információkat, és azok értelmezését (tudás), valamint a tudatosság növekedésével megjelenő intuitív bölcsességet (Tudás). Az előbbi az elme racionális, logikus, lineáris értelmezésének eredménye, az utóbbi a Tudat egységes megértésének felvillanása. S míg az önismeret vonatkozásában a Tudás a szabadsághoz, szeretethez és együttérzéshez vezet, a tudás ragaszkodáshoz, félelemhez és elkülönüléshez.


Természetesen a tudás nélkülözhetetlen az életben. A tudás az információk megismerését, összegyűjtését, rendezését, és azokból való következtetések levonását jelenti a racionalitás és a logika segítségével.  Ezeknek megvan a maguk haszna a technikai oldalról. Egy nyelv megtanulása, egy új készség elsajátítása, egy képesség fejlesztése nem nélkülözheti ezt a folyamatot. Azonban van-e, lehet-e jelentősége a valódi önismeret megjelenésében? Önmagad megismerése szempontjából nem kell-e valami más utat választanod? Hiszen az a tudás, amit összegyűjtesz önmagadról, az látszólag hasznos, azonban valójában megakadályozza a valódi önismeretet, ami önmagad időn túli részét jelenti. Meg lehet-e ismerni  az időben létrejött tapasztalatok és időbe ágyazott emlékek, információk elemzésével azt,  ami az időn túl létezik?

Ráadásul az élet változásában egy ponton az elme telítődik az információkkal, és azokat elkezdi sablonszerűen használni. Ennek eredményeképpen elveszti a frissességét, a spontaneitást és a kreativitás lehetőségét. Létrehoz egy szűrőt, amin keresztül megszűri a világ eseményeit, jelenségeit s így lecsökken a valódi élmények és örömök átélése. Ami új megjelenik az életben, azt legtöbbször a már ismert és elfogadott koncepciók alapján rendezi, ezáltal elkezd egy viszonyt, egy koncepciót kialakítani az élet eseményeivel kapcsolatban. Ezt nevezzük hiedelemnek, aminek az a legnagyobb csapdája, hogy meghatározza, determinálja a tapasztalatok kimenetelét. A tapasztalatok pedig megerősítik a hiedelmet, s a kör bezárul. Így egy igazságnak elfogadott hiedelem évekre, évtizedekre vagy akár életekre (ha valaki hisz ebben) determinálhatja az egyén tapasztalatait.

Van még egy érdekes kérdése a tudásnak, ha önmagadra vonatkoztatod. Érdemes megvizsgálni, hogy ha Te ismered önmagad, akkor a megismerő és a megismert elkülönült egymástól, ami a benned lévő Egység megszűnését jelenti, ami pedig minden konfliktus, félelem és szenvedés alapját jelenti.

A valódi Tudás önmagad megismerésében nem gondolatok és információk útján való ismeretet jelent, hanem egy intenzív Jelenlét megélését, amiben a gondolatokon és szavakon túl érted meg önmagad és a világ jelenségeinek összefüggéseit. Nem véletlenül helyez sok szellemi iskola és tanító nagy hangsúlyt az intuíció fejlesztésére. Az intuíció alatt nem valami homályos megérzést kell érteni, amikor megsejted, hogy ki hívott telefonon, vagy ráérzel, milyen idő lesz holnap. Az hasznos és tökéletes első lépésnek, azonban még mindig mindössze felszínes megjelenése a mindenkiben ott élő mélyebb érzékelésnek. Az intuíció ugyanis a kvantumszemlélet tükrében azt a képességet jelenti, amikor képes vagy érzékelni az Egység folyamatos változását, ami különböző finomságú s felismered: bármilyen kiragadott rész értelmezése csak részleges megértéshez vezethet. A racionalitás, a gondolatok által keletkezett fogalmi világ kereteinek meghaladását jelenti, amikor nem részeket, struktúrákat, hanem egymást építő és egymásba olvadó folyamatokat érzékelsz a tudatosság terében. Természetesen ezt át lehet élni, azonban verbálisan – vagy írásban - visszaadni már nem igazán könnyű feladat.A valódi bölcsesség a felismerés: „Amiről azt hiszem, hogy tudom, nem biztos, hogy  Tudom. Mindössze egy nézőpontja, értelmezése a végtelen változásnak. Nem több, de nem is kevesebb.”
Aki ezt megérti, abban jelentősen csökken a ragaszkodás az elméleti ismeretek „igazsága”iránt, és megszületik benne a nyugalom és a nyitottság, a befogadás az új eszmék, nézőpontok és lehetőségek iránt. Az önismeretben pedig az lesz ennek a következménye, hogy ráébredsz: semmilyen verbális vagy gondolati konstrukció nem képes leírni lényed valódi mélységeit. Azt csak a tudatosságod fejlődése, a belső Csend megjelenése hozhatja el. Ez óriási szabadságot ad, hiszen már nem akarod megtalálni önmagad, semmilyen ezoterikus, vallási vagy tudományos elképzelés segítségével, mivel rájössz, azok mindössze jelzéseket adhatnak, de nem foglalhatják magukban a valóságot. Mindegyik helyes és mindegyik téves egyszerre. Hiszen csak elképzelések, leírások és útmutatások a Valóságról. Egy modell, legyen az verbális vagy matematikai, írásos vagy képi ábrázolás, vallásos vagy tudományos magyarázat, soha nem magát a Valóságot jelenti, mindössze annak ábrázolását. A legtöbb, amit tehet, hogy saját felfedezésre inspirál.

Az intuitív bölcsesség (Tudás) segítségével játékosság költözik az életedbe, s az eddig esetleg súlyosnak, fontosnak ítélt dolgok, események a nekik megfelelő helyre kerülnek. Foglalkozol velük, megteszed, amit tehetsz, és  továbbra is részt veszel az Élet áramlásában, azonban az eddig ismert stressz és feszültség nélkül, hiszen az feloldódik a tudatosságod egyesítő terében.


Szabad Mihály
író, Quantum Balance konzulens és oktató
www.kvantumszemlelet.hu

Képek:
nattavut / FreeDigitalPhotos.net
samarttiw / FreeDigitalPhotos.net
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 3844 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x