Az igazság éve: Mit ígér a tarot kártya 2013-ra?
Címlap / Ezotéria / Az igazság éve: Mit ígér a tarot kártya 2013-ra?

Az igazság éve: Mit ígér a tarot kártya 2013-ra?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-06-16

A tarot nagy arkánum lapjait használtuk a kirakásban. A HarmoNet Horoszkóp havilap saját kiadású tarot kártya csomagjának lapjai vannak a képeken. Egy lapot húztunk az év jelölőjének, majd minden 2013-as hónapra, januártól decemberig egy-egy kártyalapot.  

Az igazság éve jön!
Az év uralkodója az Igazság kártyája. A nyolcas számú lap, a középső kör első lapja. Az új Eón jelölője. Az értékek áthelyeződnek. A vagyon helyett a belső étékek, a társadalmi, globális sikerek helyett az egyéni utak keresése lesz a cél. A belső egyensúly megtartása csak úgy válik lehetővé, hogy egyre több és több ember vállalja fel a felelősséget cselekedeteiért. Az igazság évében elválik a talmi a nemestől, a hazugság az igazságtól, a bűn a az erkölcstől. A jogalkalmazás helyett a valódi igazságok győzedelmeskednek. A felsőbb akarat az egyetemes igazság (isteni törvény) párján áll.


Január: A szeretők ; A Válaszút

A hatos számú lap az első harmad utolsó előtti lapja. Más kártya-értelmezésekben ez a lap a Válaszút lapja. A két kártya azonos: Dönteni kell. A döntést pedig az egyénnek kell meghoznia. Aki felett „állam apácska” hoz döntést, az elbukik, aki pedig önrendelkezésre lesz képes, felmagasztosul. Az állami döntések a földi törvényt, míg a magasabb szintű tudatosság alatt hozott egyéni döntések az égi törvényt képviselik. Aki nem dönt, aki a válaszúton ragad, annak „szerelme nem teljesül be”, vagyis áldozat és elszenvedő lesz élete nagy kérdéseiben.

Február: A Diadalkocsi ; Diadalszekér

Az örök dilemma elevenedik meg ezen a kártyán. Kié a föld? A legyőzötteké, akik megművelik, vagy azé, aki leigázta őket és diadalszekerén bevonul, várva az ünneplést? Kié a valódi diadal? Ki a győztes? Aki képes a Föld törvényének engedelmesen, az élet törvénye szerint gazdálkodni, vagy aki sarcot szed és adókat vet ki? A Föld természetes védekező rendszere lázadni kezd a kizsákmányolás ellen. Azonban a Diadalkocsinak végig kell futnia a leigázottak földjén ahhoz, hogy a nép számára egyértelmű és nyilvánvaló legyen, hogy ki a győztes – és ha tud, változtasson ezen! Fel nem oldható ellentmondások, nagyon nehéz döntések időszaka. Azonban az erők az Igazság, vagyis az egyensúly felé tartanak.

Március: A Főpap

Március klasszikusan a forradalmak hava. Az ötös számú kártya uralja, vagyis a szellemi vezető, az „istenember” lapja. Ha ebben a hónapban néplázadás tör ki, a hatalom elsöpri azt. Ám ha az egyén, az ember ráébred arra, hogy belső harcát kell megvívnia és saját életének döntéseivel tud a leghatékonyabban harcolni, hogy az összefogás ereje nagyobb, mint az ellenségességé, akkor a Főpap szellemi vezetőként lép elő, a nép élére áll és forradalma győzelmet tud hozni. A hamis pap, a hamis szellemi vezető az Igazság kártyája mellett esélyt sem kap, azonnal és csúnyán bukik el.

Április: Az uralkodó; A Császár

A négyes számú lap, mely a „világ négy sarkát” jelképezi, melyet az egyetemes törvény ural. Ha az uralkodó jól végzi a dolgát, akkor a nép békés és szorgalmas. Ha azonban az uralkodó összetűzésbe kerül a Főpappal, amire itt lehet esély, akkor ez a tavasz nem lesz túlságosan békés. Jelentős hatalmi harcokat hoz mind az egyes emberek, mind pedig az ország életébe. Felbukkanhat – egyéni életünkben éppúgy, mint a nagy politikában – egy új vezető, aki magának követelné az uralkodás jelképeit. Hogy sikerül-e neki, az májusban derül ki.


Május: Az Uralkodónő ; A Császárnő
Ha a kártyalapot szó szerint akarjuk értelmezni, egy női vezető felbukkanása megoldásokat hozhat. Békességet, bőséget, szaporodást az anyagiak terén, megfontolt döntéseket, és a „szív szavát” a hatalommal szemben. Utal arra, hogy a földet művelni igen fontos. Védi mindazokat, akiknek köze van a földhöz, a természethez az állattartáshoz. Ebben a hónapban ez mindennél aktuálisabb lehet. Bár megfogalmazódnak szükségleteink, de azokra választ is tud adni az élet, így a szükségletből nem válik szűkség – bőséget hoz ez a kártyalap. Ha tehetjük, figyeljünk bölcs asszonyaink szavára!

Június: Mértékletesség (A Mérték)

A Nagy Cél érdekében kompromisszumok köttetnek. Az egyéni cél háttérbe szorul. Az egyének nehezen viselik ezt, mert a kisember nem képes az egészre koncentrálni és középutat lelni, csak a saját érdekeit nézi. Az ügyeskedők végül elbuknak, bár úgy tűnik, hogy nekik kedveznek a lehetőségek – az igaz úton járók nehezen bár, de célba érnek, ha tevékenyek maradnak. A passzivitás, a túlzott visszafogottság, az igazság ki nem mondása végzetes lehet.

Július: A Főpapnő
A női princípium egyre erősebb. Az elme által vezérelt férfi-tudtatosságot lassan átveszi az érzések, a megérzések által szívvel vezetett női erő. Ez nem egyik napról vagy hónapról a másikra megy végbe, de a folyamat gyökerét jelentő változások május-június-július folyamán lezajlanak. Egyre jobban figyelni kell arra a tömegre, amely passzív és amelyik fél. Veszedelmet hordoz! A gyermeki szinten elnyomottak félelmeit úgy kell kezelni, ahogy egy szerető édesanya bánik ijedt gyermekével! Az erőszak agressziót szül!

Augusztus: A Mágus ; A varázsló (bűvész)
Ha az Élet társasjáték lenne, most a „lépj vissza a kezdőkörbe” kártyát húznánk. Azonban elölről kezdeni olyan dolgokat, amibe már temérdek energiát fektettünk, nem egyszerű. Vajon milyen varázslat segít fenntartani a látszatot? Míg ezt keressük, a bűvész kilopja zsebünkből a tárcánkat – ám ha rájövünk, hogy a káprázat feloldása a valóság felismerésében rejlik, nem hatnak ránk a világból érkező manipulációk. Annak, aki komolyan foglalkozik mágiával, ez egy új tudatszintre emelkedésre kedvező időt jelezhet.


Szeptember: A Bolond

A nulladik lap. Épp szeptember havában, amikor a gyerekek iskolába mennek. Épp a Bolond … Vajon ki a bolond ebben a játékban? Ki a tudós és a tudatlan? Ki az, aki játékot játszik velünk? Valaki megpróbál félkegyelműnek nézni bennünket, vagy annak látszani. Nem szabad felülni a látszatnak. A bolonddal vigyázni kell! A bolond nem kontrollálja érzéseit. A bolond kimondja, amit gondol. Az iskolaidő elején ez a kártya az ösztönök szabadságát jelöli és jaj annak, aki megpróbálja ezeket kalodába zárni! Pedig megpróbálják. Erről szól október lapja.

Október: Végítélet ; Utolsó ítélet

Népünk második forradalmi havába lépve az igazság évében eljön az ítélet napja. Akit bolondnak néztek, fellázad. Akit megpróbáltak elnyomni, ellenszegül. Akit félelemben tartottak, ijedtében kitör és úgy harap, akár a veszett kutya. Végelszámolás van, ami ijesztő is lehet, ám tisztítóan hat a világra, ahogyan November lapja mutatja

November: A Nap

Ahogyan a Nap ereje néha meleget és éltet, néha pedig mindent felperzsel, úgy az a hónap is kétélű lehet. Egyesek életében éltető és pozitív változások, míg másoknál a teljes veszteség köszönthet be. Azoknál, akik képessé tudtak válni arra, hogy emberségesek és jóindulatúak maradnak minden baj ellenére, elindul egy hatalmas fellendülés.

December: A Hold

Csodás zárása az évnek ez a változó, befelé fordító lap. Az istenanya jelenik meg a holdban, s ez éppen Decemberben, karácsony idején nagyon pozitív jósjel. A lap kedvez a megbékélésnek, a visszavonulásnak, az ünnep bensőségessé tételének, de nem kedvez az anyagiaknak. Az idei karácsony végre arról szólhat, amiről tényleg kell: a befelé figyelésről.

Ha szeretné megvásárolni a HarmoNet horoszkóp magazin a képen látható tarot kártya csomagját, úgy rendelje meg írásban a horoszkop@kleno.hu címen mindössze 990 Ft-ért (postaköltséggel együtt)!


Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 17480 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x