Az anglikán egyház
Címlap / Ezotéria / Az anglikán egyház

Az anglikán egyház

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-03-28

Ha szellemi törésvonalakról van szó, akkor a mi világunknál töredezettebbet nem hiszem, hogy a történelem folyamán fölfedezhetnénk. Ha visszanézünk 2000 évvel ezelőttre, amikor a keresztyénség keletkezett, akkor éppen egyfajta egység jellemezte a világot. A görög kultúra elözönlötte Rómát, és Rómában a klasszikus városban klasszikus görögök beszéltek, ahelyett, hogy latinul írtak volna. Egységessé vált, bár mozgalmas volt az a kor. 

Ha szellemi törésvonalakról van szó, akkor a mi világunknál töredezettebbet nem hiszem, hogy a történelem folyamán fölfedezhetnénk. Ha visszanézünk 2000 évvel ezelőttre, amikor a keresztyénség keletkezett, akkor éppen egyfajta egység jellemezte a világot. A görög kultúra elözönlötte Rómát, és Rómában a klasszikus városban klasszikus görögök beszéltek, ahelyett, hogy latinul írtak volna. Egységessé vált, bár mozgalmas volt az a kor.

Államegyház
Vannak olyan egyházak, amelyek eleve államegyházként működnek pl. az anglikán egyház feje a mai napig a királynő, ahogy VIII. Henrik azt 1539-ben kimondta. Vagy Svédországban a lutheránus egyház feje a király. Az anabaptisták egy meglehetősen heterogén reformációs vonulat. És nem csoport, mert legalább 30 csoportot kellene megkülönböztetni.

Az anglikánizmus
Hogyan jutott el a keresztyénség Angliába ? Egyesek szerint már a II. században eljutottak Angliába a misszionáriusok, akik az ott lévő őslakosságot térítették, és így már Kr.u. 200-ban vannak keresztyének. De hogyan születik meg az anglikán egyház? Hiszen a XVI. század kezdetéig mindenki Rómához tartozott. A XVI. században Luther reformációja tényleg megrengette a világot. Lutherrel eljön a csúcs. Amire VIII. Henrik is reflektál. Ír egy vitairatot Lutherrel szemben, hogy ne bontsa szét az egyházat, viszont megírja, hogy elszakad Rómától.

A szakadás oka- A nő
Az első feleségétől nem született gyereke, és meg is utálta. El akarja venni Boleyn Annát, akitől majd megszületik az első gyermek. De Róma nem választja szét. Mit lehet tenni? Elszakadni Rómától, és akkor az érseknek van joga a válást kimondani. 1532-ben meghozatja az első új törvényét, amely szerint valamennyi egyházi kánont a királynak kell törvényre emelnie, és újak nem hozhatók a király engedélye nélkül. A második törvény a folyamodvány korlátozásának törvénye, 1533-ban hozzák, kimondja, hogy az összes egyházi ügyek angol egyházi bíróságok elintézési körébe tartoznak, s azokat nem kell felterjeszteni a pápához, hanem angol egyházi törvényszékeken kell eldönteni.

Mit hoznak a törvények?
Nem kell pápai jóváhagyás a váláshoz. És kijelenti a király 1532-ben, hogy "ő, mint király az egyetlen elfogadott és hírneves legfőbb feje a földön az angliai egyháznak". Ez az első nyilatkozat VIII. Henriktől, amelyben önmagát az egyház fejének mondja. Nem kívánja ő a reformációt, igazhitű akar maradni. Rómához hű. Igaz egyházban akar meghalni. A hat artikulus 1539-ben az ún. Véres-törvénycikk, amelytől a Rómától való elszakadást számítjuk, véget is vetett a protestáns tendenciák érvényesülésének. 1547-ben a király még a Bibliának az olvasását is megtiltja. Hogyan érvényesülnek mégis a protestáns hatások később? Úgy, hogy volt egy Thomas Krammer nevű érsek, aki /1489-1556/ jó tanácsokat adott a királynak a házassága ügyében, ezért hálából őt 1533-ban kinevezték érsekké. Így mint az első angliai egyházfő a nézeteit érvényre is jutatta, méghozzá úgy, hogy a lutheri eszmék egy részét átültette.

Hogyan alakul ki végül is az anglikán egyház?
Úgy hogy Boussel Márton 1549-ben segítségül jön Strassburgból. Viszont meghal VIII. Henrik. Utána jön a fia, Eduárd, 1553-58-ig. Véres Mária, aki rekatolizál, de megmarad az egyház fejének, ebből következik az, hogy Krammer érsek is vértanú halált szenved, pedig visszavonja a tanítását. I. Erzsébet létrehozza valóban a reformációt. Pl. maradjon katolikus egyház, de a gyakorlatban mégse legyen római. Szervezetében püspöki, de alávetve a koronának, a tanításában protestáns, de ne legyen teljesen se lutheránus, se kálvinista.

Az alapelv: az állam és az egyház ugyanaz.
Így minden egyházi engedetlenség egyben felségárulás és hazaárulás is. Egészen 1828-ig tartott az anglikán egyház eme kiváltságos helyzete. A felsőség törvénye 1559-ben még egyszer kimondja, hogy az egyház feje a király. Ekkor lesz kétirányú az anglikán egyház, mert egy részük elmegy Amerikába telepesnek. Viszont azoknak nincsen püspökük, a függetlenségi háború folyik, a Függetlenségi Nyilatkozat aláíróinak a 2/3-a anglikán. De az egyház feje a király, ettől azonban elszakadtak. Ezért létre kellett hozni az amerikai anglikán egyházat.

Az egyházfők intézménye
Ennek érdekében elküldtek tanulni két embert Londonba, akiket Londonban felszenteltek papokká, - az egyiket püspökké - akkor már megvolt az apostoli jogfolytonosság, mert az anglikán püspök szentelte az új anglikán püspököt. Ezek hazamentek Amerikába és megalapították az episzkopális anglikán egyházat, amelyik hitvallásban ugyanaz. Az anglikán egyházon belül létrejön a két nagy vonulat a "magas" és az "alacsony" egyház. A lényege ennek, hogy extrém formájában a "magas" az pápa nélküli római egyház, teológiailag inkább arbiniánusok, akik a XVII. században a politikai pozíciókért folytattak harcot. És csak 1833-ban az oxfordi mozgalom hozott valamiféle megújulást közöttük.

A "magas és alacsony" egyház jellegzetességei
Jellegzetességei, hogy csak azok tartoznak az igazi egyházhoz, amely egyházak érvényes püspöki jogfolytonossággal rendelkeznek, más felekezetek teljességgel kívül esnek az egyházon. Az "alacsony" egyház jellegzetessége viszont, hogy ragaszkodnak egy élő személyes tapasztaláshoz, tőlük származnak majd a metodisták. Náluk már nem szükséges az áldozó papság. Szükséges viszont a Jézus Krisztusban való közvetlen hit.

Tehát itt az intézmény kevésbé fontos. A Bibliát rendkívüli mértékben becsülik. Megigazulás tanokban lutheránusok, az eleve elrendelésről és a kiválasztásról való nézeteikben azonban kálvinisták. Elfogadják az első három ökumenikus hitvallást. Ezt különben a legtöbb keresztyén egyház elfogadja, csak a spiritualista ill. karizmatikus mozgalmak nem fogadják el. A hitvallásos könyvük Prayer book ami a XVII. századból származik és a 42 artikulus. Különben 39 az a hitcikk, amit kötelező hinniük.

Szervezete:
Két testület gyakorolja a végrehajtó hatalmat: a felsőház és az alsóház. A felsőházban a püspökök, dékánok, fodiakónusok és a különböző megyék apátjai vannak. Az alsóházban a papi képviselők foglalnak helyet. Gyűlések királyi engedély nélkül nem tarthatók, hisz a király a feje az egyháznak. A püspökök kánoni jogon bírják a vezetést, a papok viszont az igehirdetés kötelezettségén. A legfontosabb problémája az anglikán egyháznak ugyanaz, a kezdetektől máig, az egyháznak az államtól való függetlenné válása. Ha az államfő az egyház feje, akkor nem válhat szét. De állandóan van erre törekvés.

Kiss Emil baptista lelkipásztor

http://www.ktg.gau.hu/eletkerd/anglik.html
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 6043 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x