Nabukodonozor - Avagy aki talpon marad, az mindenkiért teszi...
Címlap / Ezotéria / Nabukodonozor - Avagy aki talpon marad, az mindenkiért teszi

Nabukodonozor - Avagy aki talpon marad, az mindenkiért teszi

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-06-16

Tekintsünk kicsit előre… Bátran tételezzük fel, hogy tanítványokként kitartóan dolgozunk magunkon, és ha eljön az ideje, meghívnak minket is a szellem és a lélek menyegzőjére. 

Ekkor megtapasztalhatjuk saját magunkban is, hogy a szellem tölti be a lelket, a lélek lelkesíti az anyagot, majd az anyag életre kel, testté lesz és mozgásba jön. Ekkor már nem az ösztön és nem a két pólusú dialektikus világ, hanem valami teljesen más törvény által élünk és hozzuk a döntéseinket.

Az, ami örök és valódi élet az mindig fentről lefelé növekszik, épül fel, áll lábra és lendül mozgásba. Az anyagban a mozgás az élet maga. Az ember így képes kapcsolódni, és részt venni a teremtésben maga is alkotó szellem-lélek-emberként.

Ha az ember az egyetemes alkotási terv alapján cselekszik, a megnyilvánulása, azaz minden alkotása ezen a világon ugyanennek az elvnek kell megfeleljen.

Ahogyan az ember maga, úgy az általa alkotott szellemi közösség, legyen az család, munkahelyi csoport, szervezet vagy spirituális műhely szintén egy ilyen - világunkban megnyilvánulni képes - szellemi építmény kell hogy legyen, aminek megvalósulásáért és működéséért mi vagyunk elsősorban a felelősek.

A szellemi alkotás jelképe Nabukodonozor.

A Biblia így ír erről:

Dániel próféta könyve 2. rész

31. Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt.
32. Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből,
33. Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának.
34. Nézed vala, a míg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat.
35. Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket sem találák azoknak. Az a kő pedig, a mely leüté az állóképet nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet.
36. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak.
37. Te, oh király! királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott;
38. És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: Te vagy az arany-fej.
39. És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a mely az egész földön uralkodik.
40. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja.
41. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, a mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel.
42. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz.
43. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.

***

Rózsakereszt Krisztián Alkémiai Menyegzője II. kötetének 16. fejezetében, a szellem - lélek menyegzőjére hivatott jelöltek szintén Nabukodonozort látják. Nem véletlenül.

Dániel könyve azt mondja, hogy Nabukodonozor bukásakor ezer darabra hullik.
Nekünk, a menyegzői ünnep jelöltjeinek meg kell értenünk az ebben rejlő figyelmeztetést. Nabukodonozor képe világosan elénk tárja a folyamatot, ahogyan a szellemi erők vezetik a külső és belső erők áramlását fentről lefelé.

Ami él, az élőt alkot.

Egy szellemi úton járó ember azonban törvényszerűen feszültséget kelt az anyagi világban, hiszen hordoz magában egy nem ebből a világból származó erőt. A szellem aranyát.

Egyszerre kapcsolódik a szellemi világokhoz, és az ismert világhoz, ezért az élete minden pillanatában döntenie lehet és kell is afelől, hogy a vér örökségéből, a karmikus múltja erőiből él-e, vagy pedig abból az erőből, amelyre méltóvá lett szellemi fejlődése során.

Ha a test többi alkotórészét és a személyiségünk minden képességét hajlandóak vagyunk alárendelni az Univerzum teremtő erejének és vezetésének, akkor szellemi fejlődésünk sikeresen haladhat az útján.

De ha konfliktusba kerülünk az Univerzum erőivel, annak az elsődleges célja az, hogy ki legyünk rabolva. A múlandó világ akarja a múlhatatlant. Akarja a világosság erőt, amellyel megajándékoztak minket, és mivel birtokolni nem tudja, létezésünk viszont szembesíti ezzel a ténnyel, muszáj valahogy megszabadulnia tőle.

Így a konfliktus, a feszültség célja, hogy a leggyengébb pontot, a szobor agyag lábát, a világgal való kapcsolatát összetörjék, így az általunk megvalósult szellem és anyag kapcsolatot, a világosságerők beáramlását a világ szívéhez megakadályozzák.

Az embert, mégpedig elsősorban a kiemelkedőket visszahúzzák ezen világ játékszabályai, a szemet szemért, fogat fogért törvény alá. A kétpólusú elvek közé.

És nem csak Téged, hanem mindenkit, akire általad hatással lehetnek. Így a szellemi idea veszett fejként hullik a porba.

Ne hagyd! Maradj talpon, ne csak magad miatt, mindenkiért.

Sok-sok élet gyümölcse az, ahogy most ebben az életedben dolgozhatsz magadon. Különleges, hogy lehetőséget kaptál szellemi útra lépni. Évezredek küzdelmének, örömeinek és szenvedéseinek gyümölcse az, hogy most itt - ha virtuálisan is - de ilyen fontos témákról beszélgethetünk.

Persze a belső munka nem gyorstalpaló. Ha a szellemi úton járva tervezed élni az életed, gondolnod kell arra is, hogy mennyi terhet veszel magadra teljesen feleslegesen azzal, ahogyan élsz. Ezért itt most érdemes néhány gondolatot szánnunk az életmód, az életvitel kérdéseire is, mert ha “rosszul élünk”, az is a bukásunkat okozhatja.

Az életmód, az életvezetés megváltoztatása ugyan önmagában nem vezet sehova és felesleges belőle vallást kreálni, amikor nem az, de a valódi szellemi fejlődés biztos alapját képezheti a tudatosan választott, felelősségteljes életvitel.

Ha ez számodra a cél, és ha valóban keresed azt az egészen mást, a kiemelkedést, amit a múlandó világ nem tud megadni neked, akkor bizonyos minimális követelményeknek érdemes megfelelned.
Ilyen követelmény lehet a dohányzás, a drogok és az alkohol teljes mellőzése, a vegetáriánus életmód, a tiszta víz és az oxigéndús levegő szervezetbe juttatása amikor csak lehet, a megfelelő testmozgás beiktatása a napirendbe, és a belső elcsendesedésre rendszeresen rászánt idő, stb. Ezek mind szükségszerűen részét kell képezzék a felkészülésnek a legfontosabb pillanatokra. Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak mindennapi apró döntésekre, a hétköznapi misztériumokra, melyeken állhat vagy bukhat el minden.

A nem megfelelően összehangolt életvitel és szellemi útkeresés együtt olyasmi, mintha ólommellényben próbálnál meg úszni. Akármilyen szabályosan tempózol, és hiába van elég erő az izmaidban is, az ólommellény hátráltat a haladásban, és lehúz a mélybe. Pont arra a szintre, ahonnan szabadulni próbálnál.

Tudnod kell, hogy a test a lélek temploma és hordozója, a lélek pedig az isteni alkotó szellem jegyese.
És ahol van tiszta test, ott lehet tiszta a lélek, és ott megjelenik a tiszta szellem is. Ahol a menyasszony, ott a vőlegény.
A meghívót ahogyan Rózsakereszt Krisztián Te is megkaptad a mennyegőzre.

Sokan a hivatottak, de kevesen a választottak!
Miért?
Mert Mindenkinek saját magát kell választottá tennie...ez nem ajándék, hanem egy belső munka.

Az utad érjen Jó véget!
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 3769 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x