A nagy ámítás - a tömegmédiumok
Címlap / Ezotéria / A nagy ámítás - a tömegmédiumok

A nagy ámítás - a tömegmédiumok

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-24

A végén pedig azoknak a kezében vannak a szavak és a képek, akik a tömegkommunikációs eszközök fölött rendelkeznek. Akiknek hatalmuk van a szavak és a képek fölött, azok ezáltal emberek milliárdjait irányítják. Emberek milliárdjai hallják újra és újra ugyanazokat a szavakat, látják ugyanazokat a képeket, melyek bennük újra és újra ugyanazokat a gondolatokat, érzelmeket és cselekedeteket hívják elő. 

Médiumok uralják az emberek hétköznapjait. Tájékoztatják és szórakoztatják, oktatják és nevelik, megtévesztik és becsapják őket.
A műholdvevő és az Internet, az e-mail és a CD-ROM, a mobiltelefon és a fax, a számítógép és a televízió sokak számára nélkülözhetetlenné vált. A modern civilizáció legfontosabb ismérve a televízió, még a dzsungelben és a sivatagban is. A „modern” embert a bölcsőtől a sírig elárasztják felületes szórakoztatással, felhígított és eltorzított információkkal és számtalan ismétléssel. Ezt senki sem kerülheti el. A modern társadalomban élő ember egy világot átfogó technológia fogságában van.
Szavak és képek hatolnak az emberek tudatába. Ami hihető, azt elfogadják, ami idegen, azt elutasítják, míg végül a tudat ellenállása meg nem törik. Az agymosás egy állandó folyamat.
A lelket betemetik, és fényét kioltják. Erőtlen tiltakozása közben még vigasztaló szavakkal és szép képekkel is behálózzák, de ezek csak fénytelen, üres burkok.
 

 
A rádió- és televízióállomások adói szüntelen információikkal elárasztják az emberiséget. A légkör telítve van elektromos impulzusokkal, melyeket készülékek fognak fel és továbbítanak a tudat számára, de amelyek e készülékektől függetlenül talán még erősebben befolyásolják az életet. A tudatalattin keresztül ragadják meg az emberek, az állatok és a növények életét. Környezetszennyezés?
Könyvek és folyóiratok dicsőítenek olyan dolgokat, melyeket egyébként egyáltalán nem lenne szabad napvilágra hozni. És az emberek azt hiszik, hogy a tudomány fényében világosabban látják a világot, mint valaha. A világegyetem keletkezéséről alkotott új elméletek veszélyeztetik a fennálló tudományokat. De azok a dolgok, amelyekről az ember elgondolkozik, tudatának határain belül vannak. Ezeken a határokon kívül sem látni, sem hallani, sem érezni, sem észlelni nem képes. Ha viszont ezeket a határokat áttörik, vagy ezek áthelyeződnek, új nézőpontok is keletkezhetnek. Egyelőre azonban a médiumok még szinte kizárólag egyenirányított gondolatokat és érzelmeket terjesztenek. Ezek az impulzusok hatalmas energiamezővé kapcsolódnak össze, és az emberiségen uralkodó rejtett „fejedelemségeket és hatalmasságokat” táplálják. Az ember tudatát pedig a végzetes tudatlanság szintjén tartják. Azt sugallják neki, hogy a világosságban él, igen, hogy ő maga a világosság. Ki gondolna mindezek mellett arra, hogy valójában a legmélyebb sötétségben él, sőt ő maga sötétség, és hogy lényében a legjobb esetben is az eredeti világosságnak már csak egy szikráját birtokolja?
Az ember lelke a sötétségre tékozlódik el. És tudatlanságában ő még örül is ennek.

  
 
A médiumok a tömeget különösen a filmekben, a televízióban szereplő sztárokon, bálványokon, sportolókon valamint a politikusokon keresztül tudják befolyásolni. Ők mind az eszményi, tökéletes embert testesítik meg – azt, akinek sikerült. Szavaik visszajátszások (playback), mozdulataik a legkisebb részletekig betanult mozdulatok. A jellemet, a tulajdonságokat és az élményeket a bulvár-szerzők ötlik ki számukra. Életük abszolút valótlan.
Az egész a hatásra épül, semmi sem valódi benne. Otthonukban, a négy fal között gyakran csak annak az eszményképnek a puszta karikatúrái, melyet a kereskedelem vagy a politikusok követelése, elvárása miatt kell megtestesíteniük. Zenével, beszédükkel, mozgásukkal és népszerű bemondásokkal hódítják meg rajongóik szívét, és fényt ajándékoznak nekik sivár hétköznapjaikban.
Ez a látszatfény az énre irányul, nem a fogságban lévő lélekre. Hogy szavuk és az életük igaz-e, nem számít. A nagyközönség előtt szabad hazudniuk, és sokszor éppen az ügyesen előadott hazugságaik miatt lelkesednek értük. De még mielőtt az ember átlátna a dolgon, a kiszolgált sztár lelép a színről, és máris egy új csillagocska ragyog az ámítás sötét égboltján.
Az igazi ember él. Ő: világosság. Az igazi ember szabad. Ő Istennel egy, és tökéletes egységben él a felébredt lélekemberrel. Hallja és megérti az Igét, mely a teremtés kezdete óta hangzik.
Kicsoda olyan, mint ő? Ki hallja és ki érti Isten szavát? Sokan keresik az igét egy belső vágyakozástól ösztönözve. Sóvárognak azért, hogy újra hallják. És ha nem találják, az ámítás, az utánzat leselkedik rájuk.
Aki képes ezen a fondorlatos mesterkedésen áttörni, és minden utánzatot félre tud tolni, az mélyebb szeretetet mutat Isten szava iránt. Az ilyen ember igyekszik, keres, és elmélyed önmagában, hogy megtalálja az élet forrását.
Ez a forrás szinte holtan, sokak által fel nem ismerve rejlik az emberben.
A biológiai ember az igazi emberrel ellentétben olyan világban él, melyet saját szükségleteire alakított ki. Az ő szava már nem a „kezdet Igéje”. Azt ő már nem képes meghallani, megérteni pedig egyáltalán nem. Az anyagban való tévelygése során kifejlesztett egy olyan nyelvet, melynek azt a célt kell szolgálnia, hogy a bukott világban a lehető legjobban berendezkedjen. Ezáltal szó szerint eltávolodik az Igétől.

Az emberiséget rabságban tartó szenvedélyek, félelmek és reménykedések világunkat átfogó óriási tereinek közepette felhangzik az eredeti Ige, megtámadhatatlanul, örökre, elpusztíthatatlanul.
Most érett meg az idő, mert az Ige ismét szólhat az emberben; de ez nem a vérből, sem a test, sem valamely férfiú akaratából, hanem ez az Ige Istentől született.
Ezt az Igét azok képesek meghallani, felismerni és megérteni, akik belátják, hogy ők ezzel az Igével visszaéltek. Akik felismerik, hogy ez az Ige összeköti őket az Atyával, míg a földi szavak csak szakadékot képeznek… Akik megtapasztalják, hogy ez az Ige megújító erőt ajándékoz, míg a többi szó erőtlen. Akik belátják, hogy ez az Ige Isten akarata.
Akiben tudatosulhat, hogy el van választva a kezdet Igéjétől, és ezt az Igét újra befogadja, annak szabad lesz azt egyszer ki is mondania.


Pentagram > 2001-es évfolyam 5.kiadás
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 2762 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x