Bácsfi Diána: A méd mágusok tudománya
Címlap / Ezotéria / Bácsfi Diána: A méd mágusok tudománya

Bácsfi Diána: A méd mágusok tudománya

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-09

Az ókori szervezett életformák ugyanis mindig az égi rend földi megtestesüléseiként határozták meg önmagukat, legyenek akár faluközösségek, metropoliszok vagy birodalmak. Az érzékfeletti, "égi" létmódot viszont a szellemnek az anyaggal szembeni felsőbbsége, 

1. Alapvetések a „máguskutatáshoz”

Az összehasonlító vallástörténet-tudomány szolgálatában az elmúlt két évszázad folyamán anyagelvűségi előítéletektől mentesen tevékenykedő kutatók egyöntetű megállapítása szerint az őskultúrák embere a Világmindenség képmására alkotta meg önnön társadalmi modelljét.


E felfogásnak megfelelően minden, az érzékelhető jelenléti síkban megnyilvánuló közösségi viselkedésforma a mítikus Kezdetek idején az istenek által megmutatott égi paradigmával, kozmikus előképpel rendelkezik, amelyet a platóni idea, az egyiptomi ka, a nabateus manat vagy az óiráni dáena képzeteivel egyaránt rokoníthatunk (a felsorolt fogalmak mindegyike az élőlények és dolgok halhatatlan égi képmásait, anyagfeletti ős-sémáit jelenti).

„Quod est inferior, est sicut quod est superior, et quod est superior, est sicut quod est inferior, ad perpetranda miracula rei unius” – foglalja össze a Háromszor Nagy Hermész Smaragdtáblája az átváltoztatás (azaz a Kezdetekkori állapothoz hasonlóvá való „visszaszentelés”) művészete, az alkímia alapelvének tartott Analógia Törvényét – és ez utóbbi norma úgy tűnik, a legkorábbi emberi gondolkodásmód számára egyetemes érvénnyel rendelkezett.

Az ókori szervezett életformák ugyanis mindig az égi rend földi megtestesüléseiként határozták meg önmagukat, legyenek akár faluközösségek, metropoliszok vagy birodalmak.

Az érzékfeletti, „égi” létmódot viszont a szellemnek az anyaggal szembeni felsőbbsége, illetve Istennek a keletkezés és pusztulás színfalai mögött meghúzódó örök jelenléte jellemzi. Éppen ezért a halandók világában megjelenő társadalmi együttélési rendszerekben is a Szellem művészeinek – papoknak, misztikusoknak, sámánoknak – volt feladata a (profán) ittlét és a (szentséges) létfeletti közötti átjárhatóságot biztosítani, a nemanyagi szféra létformáival való kapcsolatot fenntartani, ezáltal az adminisztratív uralom rendjét az Égi Rend szentségi tartalmával állandóan át-és átitatva a közösség létét egyfajta transzcendentális legitimációval ellátni.

Az óind Purusa Szukta (Rig-véda X.90) a brahmanák hivatásrendjét a feláldozott Óriásember fejéből eredezteti, ezáltal is hangsúlyozva a papság „felső”, „égi”, „spirituális” jellegét. Az iráni hagyomány aranykori királya, Gajómart unokája, Hósang egy napon ismeretlen, ragyogó teremtménnyel (a tűzzel) találkozik, amelynek természetét megismerve végrehajtja a történelem első tűzáldozatát, így a perzsa papi rend mintaképévé válik (az utána következő két uralkodó a „harcos” illetve a „földműves” prototípusát alkotja, hogy hármasságuk teljessé tegye a háromosztatú indoiráni társadalom szimbolikus ábrázolását). A latin flamenek tudománya a szabin származású római király, Numa Pompilius avató tanítómesterétől, Egeria nimfától ered. Melkisédeket, a titokzatos szellemi centrum, Sálem papkirályát az „első lévitának” illetve a szakralitásért felelős héber törzs, a léviták ősképének tartják. A példák száma tetszőlegesen szaporítható, ám az archetipikus következtetés azonos: a korábbi világkorszakokból áthagyományozódott Tudás létfeletti eredetű és természetű, az a személy pedig, aki a történeti korok számára közvetíti, nemmateriális erők birtokosa, illetve ilyennek minősülő létformákkal szerves kapcsolatot tart.

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


Cikkünk folytatódik, lapozz!


 
 
[ 4823 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x