HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2017-11-18
Címlap / Karrier / A próbaidő rejtelmei

A próbaidő rejtelmei

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2017-11-18

A próbaidő a munkajog sajátos intézménye. Olyan időszakot jelent, amikor a munkavállaló legfontosabb jogai, a felmondáshoz kapcsolódó garanciák nem érvényesülnek, ugyanakkor - többletjogként - őt is megilleti a munkaviszony azonnali hatállyal való, egyoldalú megszüntetésének lehetősége. 

 

A próbaidő a munkajog sajátos intézménye. Olyan időszakot jelent, amikor a munkavállaló legfontosabb jogai, a felmondáshoz kapcsolódó garanciák nem érvényesülnek, ugyanakkor - többletjogként - őt is megilleti a munkaviszony azonnali hatállyal való, egyoldalú megszüntetésének lehetősége.

Ha a munkaszerződés véglegesen létrejött, a felek egyoldalúan csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott módon, rendszerint csak felmondási idő közbeiktatásával szüntethetik meg a munkaviszonyt. Életszerű és fontos viszont, hogy akár a munkavállaló, akár a munkáltató, akár mind a kettő meggyőződhessen arról, hogy a munkaviszony elképzelésének megfelelő-e.

A próbaidőben történt megállapodás lazább viszonyt, függő helyzetet hoz létre a munkáltató és a munkavállaló között annyiban, hogy a próbaidő fennállása alatt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. A próbaidő tehát kevesebb biztonságot nyújt mind a munkáltató, mind a munkavállaló részére (BH. 1995/608.).

Tekintsük át most részleteiben a próbaidő Munka Törvénykönyvébe foglalt szabályait (Mt. 81.§):

Próbaidőt csak munkaszerződésben lehet kikötni, és csak a munkaviszony létesítésekor
A munkaszerződés aláírása után tehát próbaidő kikötésére még közös megegyezéssel, azaz a munkaszerződés módosításával sincs lehetőség. Ez még akkor is így van, ha a szerződés aláírása és a munkába lépés napja között hosszabb idő telik el. A munkaviszony kezdeteként ugyanis nem a munkába lépés napját, hanem a szerződés aláírását jelöli meg a törvény.

Természetesen itt is érvényesek a Munka Törvénykönyve azon szabályai, hogy munkaszerződést, így a próbaidőt is, írásba kell foglalni. Figyelemmel azonban a szerződéskötés szabályaira, - mely szerint az írásba foglalás elmulasztása miatti érvénytelenségre csak a munkavállaló hivatkozhat, s ő is csak a munkába állást követő 30 napig - a szóbeli megállapodásba foglalt próbaidő is érvényes lehet (BH 1996/341.). Más kérdés, hogy a próbaidő szerződésbe foglalását jogvita esetén bizonyítani kell, ráadásul annak a félnek, aki arra hivatkozik.

A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak.

Alapesetben tehát, ha a felek nem határozzák meg próbaidő tartamát, azt harminc napnak kell tekinteni. Lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy a próbaidő ennél hosszabb idő legyen. A kollektív szerződésben meghatározott és a munkaszerződésbe foglalt próbaidő között csak annyi a különbség, hogy ha az előbbi esetben a munkaszerződés nem jelöli meg a próbaidő tartamát, akkor a kollektív szerződés szerinti és nem a törvény szerinti tartam az irányadó.

A három hónapos maximális időtartam megsértése esetén - álláspontunk szerint - nem a próbaidőre vonatkozó kikötés válik érvénytelenné, csupán a munkaszerződés időtartamra vonatkozó szakasza. Ilyenkor tehát előállhat az a furcsa helyzet, hogy a felek eredeti szándéka szerint 4 hónap próbaidőt akartak kikötni, de a megjelölt időtartam érvénytelensége miatt a törvény szabályai lépnek a rendelkezés helyébe, így csak egy hónap próbaidő áll a felek rendelkezésére.

A próbaidő meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet
Ez a szabály következik a törvény már idézett rendelkezéséből, mely szerint a próbaidőt csak a munkaviszony kezdetekor lehet kikötni. A gyakorlatban előfordult, hogy ezt a törvényhelyet akként próbálták kijátszani, hogy rövid időre határozott időtartamú munkaviszonyt hoztak létre a felek, és az újabb szerződés megkötését a munkáltató a munkavállaló teljesítményétől tette függővé. A munkaviszonynak törvényes érdek nélkül történő, többször ismételt, határozott időre szóló kikötése azonban egyértelműen csorbítja a munkavállalónak a felmondási járandóságokkal kapcsolatos jogos érdekét, ezért rendeltetésellenes joggyakorlást valósít meg (BH 1999/524).

A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti
A próbaidő alatt tehát a munkaviszony indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethető. Fontos viszont, hogy még a próbaidő alatt közölni kell a felmondást, azaz azt még ebben az időszakban át kell, hogy vegye a címzett. Jogellenes tehát a munkáltató olyan felmondása, amelyet a próbaidő alatt adtak ugyan postára, de csak a próbaidő lejártát követően érkezett meg (BH 1999/526., BH 1999/185.).

A próbaidő alatt nem érvényesülnek a rendes felmondáshoz fűződő garanciák, így pl. betegség alatt is gyakorolhatja a munkáltató. A felmondási jog gyakorlásának egyetlen akadálya a joggal való visszaélés tilalma (BH 1995/608.). Ha tehát a felmondást bizonyíthatóan pl. a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközően gyakorolják, akkor az a próbaidőre tekintet nélkül jogellenes. A munkavállalónak felmondani ebben az esetben is csak a munkaviszonnyal összefüggő ok miatt lehet, azzal a lényeges megkötéssel, hogy a felmondás jogellenességét a munkavállalónak kell bizonyítania.

Előfordulhat, hogy a próbaidő alatt a munkáltató úgy dönt, hogy a munkavállalót a próbaidő elteltével az eredeti kikötéstől eltérő, más munkakörben vagy alacsonyabb személyi alapbérrel kívánja foglalkoztatni. Erről a próbaidő eltelte előtt köteles a munkavállalót értesíteni; ha a munkavállaló a próbaidő elteltével tovább dolgozik, munkaköre, illetőleg munkabére az értesítésnek megfelelően alakul (Complex Magyarázat).

Összességében elmondható, hogy a próbaidő, mint a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó jogintézmény, csak a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó garanciális jogokat korlátozza; más jog, mint pl. a munkabérhez, a szabadsághoz való jog továbbra is fennáll. Más kérdés, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal való megszüntetésének lehetősége e jogok érvényesítését is nehézkessé teszi.

dr. Tuzson Bence
Forrás:
http://magazin.pbert.hu/cikk.php?cikk=73&ev=0&ho=4
 
 
[2817]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot


Warning: Division by zero in /var/www/lapcsalad/harmonet.hu/include/fooldal/rendezvenynaptar_slide_jobb_oszlop.php on line 67
 
 
 

ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x