A nő 4 arca - avagy a hímsovinizmus története
Címlap / Karrier / A nő 4 arca - avagy a hímsovinizmus története

A nő 4 arca - avagy a hímsovinizmus története

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-02-26

A nők amellett, hogy munkájukban magas szinten teljesítenek és szakmai karrierjük építése közben számos munkahelyi diszkriminatív jelenséggel szembesülnek, a társadalom és a család által meghatározott tradicionális női szerepekben is meg kell felelniük. Ezek a szerepek sokszor élesen ütköznek saját valódi, személyes céljaikkal. Az értelmiségi nők jelentős része saját céljainak és a környezetük elvárásainak útvesztőjében keresi helyét, mind társadalmi, mind munkahelyi, mind a magánélet színterén. 

Amikor vezetői-, karrier-, vagy párkapcsolati coaching munkáim során női kliensekkel dolgoztam, és sokadszor szembesültem szakmai karriert, vagy családi területeket érintő problémáikkal, feltűnt mennyire hasonló gondokkal küzdenek. Amellett, hogy munkájukban magas szinten teljesítenek és szakmai karrierjük építése közben számos munkahelyi diszkriminatív jelenséggel szembesülnek, a társadalom és a család által meghatározott tradicionális női szerepekben is meg kell felelniük. Ezek a szerepek sokszor élesen ütköznek saját valódi, személyes céljaikkal. Az értelmiségi nők jelentős része saját céljainak és a környezetük elvárásainak útvesztőjében keresi helyét, mind társadalmi, mind munkahelyi, mind a magánélet színterén.

Ennek hatására döntöttem úgy, hogy mélyebbre ások ezen a területen a szokásos tüneti problémák feszegetésénél és a miértekre is igyekszem választ találni, annak érdekében, hogy igazi értő és hathatós segítséget tudjak nyújtani a hozzám forduló nők számára.

Célom, hogy klienseim kiteljesedett, tudatos nőiségüket megélve az élet minden területén megtalálják az őket megillető helyet, ahelyett, hogy máig férfi dominanciájú társadalmunkban férfiként kelljen küzdeniük, vagy háttér-szerepbe kényszerített, elnyomott nőként éljék boldogtalan életüket. 

Cikksorozatom első  fejezeteiben arra keresem a választ, miből táplálkozik az a mély tradíció, mely miatt az értelmiségi nők patriarchális társadalmunkban mindmáig hendikep helyzetből indulnak szakmai pályájukon és egy bizonyos szintnél feljebb jóval kevesebb eséllyel jutnak a velük egyszerre induló férfiakhoz képest még azzal együtt sem, hogy szakmai kompetenciájuk és végzettségük sok esetben magasabb.

Sokan nyilván kapásból rávágják, hogy a probléma nem is létezik, hiszen a férfi van arra kitalálva, hogy a pénzt keresse (elmenjen, megküzdjön a mamuttal, és hazahozza az élelmet) a nő dolga pedig a gyermekszülés-nevelés, és a családról való gondoskodás (a családi tűzhely táplálása), a szüleiktől is ezt látták és jól van ez így, ahogy van.  Ez a cikk nem nekik szól, hanem azoknak, akik szembesültek már azzal, hogy mást szeretnének, ennél többre vágynak, szűkös nekik az a mozgástér, amit a nagyszüleiktől, szüleiktől látott férfi-női szerepek nyújtanak, nem elegendő nekik az otthoni háttérszerep és a gyermeknevelés, mint életperspektíva. Hajlandóak megkérdőjelezni a társadalmi hagyományokat, tisztában vannak kvalitásaikkal, céljaikkal és keresik helyüket a világban.Tradicionális női szerepek?

Tekintsük át melyek a felnőtt, családos dolgozó nők leggyakoribb szerepei, amelyekből egy átlagos női szerep-repertoár kialakul? E témában 30 és 40 év közötti nők véleményét kértem ki, a sorrend az említési sorrendet és gyakoriságot tükrözi:
 • háziasszony
 • anya
 • család összetartó, tyúkanyó
 • tip-top dekoratív partner
 • szexuálisan inspiráló, csábító
 • lelki-szakmai támasz
 • gondozó-gondoskodó, empatikus lélek
 • szociális kapcsolatok ápolója, építője
 • szervező, aki az apróságokról is gondoskodik
 • saját szakmai karrierjének építője
 • problémamegoldó
 • jövő tervezője, stratéga
 • harcos, saját érdekeit képviselni képes karakter
 • önérvényesítő

Feltűnhet, hogy az első nyolc pontban a „tradicionális” női szerepeket találjuk. Ezek a szinte sztereotip módon a nőkhöz rendelt emocionális töltetű, lelkiekben, érzelmekben, gondoskodásban, érzékiségben gazdag tulajdonságok.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mit nevezünk tradicionálisnak és milyen jogon?

Az evolúciós  és történelmi múlt ködében a nemi szerepeket a nemek közötti biológiai különbségek talaján létrejövő munkamegosztás alakította ki. Vitathatatlan, hogy a munkamegosztás képezte az alapját annak, hogy jellegzetes különbségek alakultak ki a férfiak és a nők viselkedése, személyiségjegyei között. Mai világunkban azonban nemek közötti biológiai különbségek jelentősége csekélyebb, mint valaha, ezért az egykor kialakult munkamegosztás és szerepek bizonyos pontjait is célszerű lenne újratárgyalni.

Ez az a pont, ahol először kerülünk nyíltan szembe az európai kultúra részeként magunkba szívott patriarchális világképpel, amelynek egyszerűbb és fájdalommentesebb volt évszázadokon át a kultúra részévé tenni és bebetonozni a férfiak számára előnyös női szerepeket és a szőnyeg alá söpörni és minden lehetőség szerint elnyomni azokat, amelyek ezeknek nem felelnek meg.

Milyen tradíciókat képviselnek tehát a „tradicionális”  szerepek?

A női archetípusok
Vizsgáljuk meg a szerepeket az archetípusokon, vagyis ősképeken keresztül, amelyek mindannyiunk tudatalattijában jelen lévő, archaikus karakterű, mitológiai motívumokat tartalmazó kollektív minták. Jung szerint ezekből az archetípusokból erednek az emberiség legfontosabb ideái és képzetei, vagyis akarva-akaratlanul mindannyiunkban élnek, befolyásolva többek között előítéleteinket és elvárásainkat is.

A Jung szerinti elsődleges női archetípusok az alábbiak:
A Madonna normákat, értékeket és ideákat közvetít. Olyan tulajdonságai vannak, mint türelem, hallgatás, hűség, titokzatosság. Ő a látnok, a próféta, aki képes feltárni a világmindenség titkait. Istenekkel kommunikál, örömöt hoz, spontaneitást és a pillanatnak való önátadást sugall.

Az Anya a gondoskodó típus, akit a másokhoz fűződő kötöttségei éltetnek. Elfogadja a férfit olyannak, amilyen, nem akarja megváltoztatni, feltétel nélkül szereti. A férfi körül rendet tartó, a kényelmét biztosító női szerep. Az anya alakja tele van védelmező, tápláló, gondoskodó tulajdonsággal. Ő jelenti az otthont, biztonságot, kényelmet és megbocsátó készséget, megtestesíti az együttérzést és bölcsességet.

A Nimfa, akinek elsősorban személyes viszonya van a férfival, intellektuális, érzelmi és szexuális téren.

Szeretjük és csodáljuk a Madonnát, életünk végéig befolyásol bennünket az Anyához való kapcsolatunk, nem tudunk és nem is akarunk ellenállni a Nimfa csábításának. Vagyis a nő türelmes, csendes, titokzatos, gondoskodó, odaadó, és intellektuálisan, és szexuálisan ellenállhatatlan?

Igen, mint tapasztalhattuk, így van, de van még a nők tarsolyában más is, hiszen a negyedik női archetípus az Amazon, aki erősen összpontosított, törekvő, céltudatos, magabiztos és önálló. Az előző három típussal együtt remekül alakítja ki az önmagában is kerek egész, integráns női karaktert. A fenti felsorolásban a tudatos, harcos, egyenrangúságra törekvő, szakmai karriert építő női szerepeket az Amazon archetípus képviseli.Támogatott, tűrt, tiltott

Az Amazon-karakter az a nem kívánatos szereplő, akit az európai vallási és társadalmi hagyományok igyekeztek nemlétezőnek tekinteni. Napokat töltöttem a harcias, érdekérvényesítő, önálló nők és velük kapcsolatos történetek keresésével a Bibliában és a Talmudban, de míg a másik három archetípust példázó történetek bőségesen megtalálhatóak, ez a karakter kevéssé jelenik meg az írásokban. Kizárólag Clofchád lányairól és Debóráról a harcias prófétanőről szóló történetben találkoztam a saját jogaiért, vagy egy ügyért harcosan kiálló nőkkel.

Ha megfigyeljük a XX. század előtti szépirodalmi műveket és a szerzők nem szerinti megoszlását, megfigyelhető, hogy túlnyomó többségük férfi volt, így szinte teljes mértékben a férfi írók/szerzők által támogatott Anya és Madonna, és a tűrt Nimfa archetípust jelenítették meg az irodalmi alkotások a női szereplők karakterében, vagyis szinte kizárólag a férfiak által támogatott és tűrt női karakter minták öröklődtek évszázadokon keresztül.

Emily Brontë 1847-ben Ellis Bell álnéven Anne nővére, Agnes Grey című  regényével egy kötetben jelentette meg egyetlen regényét, az Üvöltő  szeleket. Sokan megkérdőjelezték, hogy egy ilyen sivár, ingerszegény életet élő nő ilyen szenvedélyes regényt tudott volna írni, ezért bátyjának, Branwellnek tulajdonították a regényt.

Az akkoriban haladó  szelleműnek számító Nyugat folyóiratnak is csak mindössze 2%-át tették ki a női szerzők.

A férfias én-képet, önértékelést fenyegető erős Amazont, a "férfias" nő képét, igyekeztek teljesen mellőzni, vagy ha ábrázolták is, igyekeztek nevetségesnek, illetve marginálisnak mutatni, hiszen a tiltott kategóriát képviselte. Egy kezemen meg tudom számolni a harcos, önérvényesítő karakterek pozitív ábrázolását a ma is ismert irodalmi alkotásokban: Antigoné, Jeanne D`Arc, a Moliére Tudós nők című műve és Ibsen Nórája.

A valóságban Amazonokat képviselő, önérvényesítő, önálló és másságukat felvállaló nőket az adott kor szerint a boszorkányoknak, vagy a bolondoknak járó bánásmódnak megfelelően eltávolították a képből, hiszen ők a tiltott kategóriát képviselték. Vagyis a férfiak mindent megtettek azért, hogy átörökítsék az általuk elfogadott nőképet, és a férfi mémeket terjesszék.

A gépezet eredményesen működött. Úgy tűnik, mintha össztársadalmi szinten elfelejtettük volna, hogy a nőkben mindig is ott volt és lesz a harcos Amazon is. Fentiek miatt alakulhatott ki az a jelenség, hogy a nőkhöz kapcsolódó nemi sztereotípiákból is rendre kimaradnak az Amazon által képviselt személyiségjegyek. Feltűnő, hogy elsősorban az értelmiségi nők körében jellemző ezek említése.

Hazánkban az elmúlt 6-8 évben mind a felsőoktatásban, mind a posztgraduális képzéseken több nő végez, mint férfi.


Az elmúlt évtizedekben megjelenőben van egy magasan képzett és alkalmanként multikulturális háttérrel rendelkező nőgeneráció, mely számára egyre elviselhetetlenebb és szűkösebb mozgástérnek bizonyulnak a történelmi, vallási és társadalmi hagyományok által sulykolt alárendelt, elfogadó, befogadó, és gondoskodó női szerepek.

A tanulás racionális alapú önbizalomszerzés. Óriási jelentősége van abban, hogy észrevegyünk, megkérdőjelezzünk eddig feltétel nélkül elfogadott, természetesnek tartott szabály- és normarendszert. Ennek révén pedig egy kritikus tömeg elérése esetén komoly esély van az évszázadok óta fennálló patriarchális status quo megváltoztatására.

Folytatjuk!

Izsó Gábor

Képek:
piqs.de: Knipsermann - Madame
piqs.de: Knipsermann - Schaufensterpuppe
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 11402 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x