Enneagram Harmonet - Horoszkóp -Ezotéria - Jósda
Címlap / Karrier / Enneagram

Enneagram

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-09

A humán erőforrás szakmában gyakran felmerülő nehézség, hogy interjú után egy jelöltet miként jellemezhetünk kollegáink számára röviden és találóan. Ilyen egyetemes nyelvet keresve jutottunk el az Enneagrammig. Az Enneagram egy személyiségtipológia, amely 9 személyiségtípust karakterizál (innen a neve is: ennea (gör.) = kilenc, gramma = ábra, garfika).  

A humán erőforrás szakmában gyakran felmerülő nehézség, hogy interjú után egy jelöltet miként jellemezhetünk kollegáink számára röviden és találóan. Ilyen egyetemes nyelvet keresve jutottunk el az Enneagrammig. Az Enneagram egy személyiségtipológia, amely 9 személyiségtípust karakterizál (innen a neve is: ennea (gör.) = kilenc, gramma = ábra, garfika).

A pszichológiában a személyiségtipológiának nagy múltja van. Két és félezer évvel ezelőtt jött létre a temperamentum tan, amely Hippokratész nevéhez fűződik. Ő négy alapvető, a testfolyadékokkal kapcsolatban álló személyiségtípusról írt: a túl sok fekete epe melankolikus (sötét, komor), a túl sok sárga epe kolerikus (forró, heves), a vér szangvinikus (vérmes, eleven), végül a nyálka flegmatikus (nyugodt, közönyös) típust eredményez. A XX. századon szinte divatként vonul végig a személyiségtípusok kutatása: Kretschmer a három féle testalkatnak (piknikus, atlétikus, leptosom) a ciklotim, viszkózus illetve a skizotim temperamentumokat feleltetette meg, Sheldon mérési eljárásokat dolgozott ki a típusba tartozás számszerűsítésére, Jung a kifelé forduló (extravertált) illetve a befelé forduló (introvertált) emberek tudatát vizsgálva nyolc típust különböztetett meg.

Ezen a vonulaton helyezkedik el az Enneagram is. Gyökerei messze visszanyúlnak az ókori Afganisztánba, századunkig a Sufi tanítók őrizték és adták tovább mint szájhagyományt. Az "újrafelfedezés" a 70-es években történt, Amerikában. Sikerének titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig ez segítséget is nyújt a kívánt változás irányába. Márpedig az emberek nem csak önmaguk és mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokon is változtatni. Ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az Enneagram. Nemcsak 9 személyiségtípust karakterizál, hanem a tipikus magatartások motivációira is rákérdez, megpróbálja az életrajzi összefüggéseket átvilágítani, az élet- és magatartási mintákat felfedni. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra illetve a fejlődés útjára. Az Enneagramnak sikerül elkerülni a személyiségtipológiákat ért legjellemzőbb vádat, miszerint "skatulyáz". A rendszer szerint ugyanis mindenki illik a 9 típus valamelyikébe, de emellett 2 másik, "kiegészítő" kategóriába is tartozik, amelyek mint lehetséges elmozdulási irány szerepelnek.

Az Enneagram minden egyes személyiségtípust negatív oldaláról azonosít: Ezt a látószöget megtaláljuk a jungi pszichológiában az "árnyékkal" való foglalkozásnál és Fritz Rieman "a félelem alaptípusaiban" is. De a negatív perspektíva csak pozitív lehetőségeink árnyoldala: az azonosításra szolgáló negatív vonás éntudatunkba beágyazott belső késztetésekben gyökerezik. Ez az alapvető jelentőségű belső hajtóerő meghatározza azt a módot, ahogyan a belső energia a személyes viselkedésben érvényre jut, és csaknem ellenállhatatlanná válik. Az Enneagram segítségével fel lehet ismerni azokat a védekező mechanizmusokat, amelyek a személyes növekedés és kibontakozás útjában állnak és így az ember előtt a szabadság új formája nyílhat meg: szabadon dönthet arról, hogy kövesse-e belső késztetését vagy nem. Az Enneagram vizsgálata annak tanulmányozásával kezdődik, hogy mit akarnak elkerülni az egyes típusok. Az Egyesek kerülik a haragot, a Kettesek nem akarják elismerni saját szükségleteiket, a Hármasok a kudarcot, a Négyesek a hétköznapiságot, az Ötösök az ürességet, a Hatosok a normáktól való eltérést, a Hetesek a fájdalmat, a Nyolcasok a gyengeséget, és végül a Kilencesek a konfliktust kerülik.

Az egyes típusokat ezen "elkerülésekbol" lehet alaposabban felismerni és jellemezni. Az olvasó a félelem tárgyából csökkentheti a szóbajöhető típusok számát kettőre vagy háromra, így elég, ha a továbbiakban csak ezekkel foglalkozik. A szűkítést az Enneagram - az önmegismerés útja című könyv önvizsgálati kérdésekkel segíti, amelyek megválaszolása egyértelműsíti a hovatartozást. A következőkben kitérünk az egyes típusok nagyon rövid leírására, amely inkább tájékoztató jelleggel bír és a konkrét keresésben csekély segítségül szolgál. A magyar nyelven megjelent szakirodalom a cikk végén olvasható.

EGYES - "A maximalista"
Micimackó Nyuszija tipikus egyes.
Külső jegyei: merev, kihúzott testtartás; vízszintes, örökké feszült száj; általában nem visel frizurát, haja ápolt, tiszta.
Jellemzői: pedantériás; fegyelmezett; szereti a számokat, a mérhető egységeket; jó a memóriája; gyakran bosszankodik, a dühét nem akarja kimutatni és inkább visszafojtott hangon duruzsol; szereti az abszurd humort; önálló; őszinte.

KETTES - "Az anyuka"
Kanga a Micimackóból
Külső jegyei: fotogén; lehet emlékezni a szemére; temperamentumos, gyakran hadonászik; jellemző foglalkozása: modell.
Jellemzői: tud érzelmileg manipulálni; büszke; ami a szívén, az a száján - érzelmi kitörések; büszke; jó emberismerő; empatikus; közösségszervező - egyedül nem boldogul; megérzi az emberek szükségleteit, sajátjairól viszont "megfeledkezik"; céltudatos; szabadelvű; szinte mindenben az érzelmei alapján dönt.

HÁRMAS - "A menő"
Micimackó Tigrise
Külső jegyei: fizikailag nagyon fiatalos; energikus, szédítő tempóban halad; "beach boy" vagy "barbie baba"; keresi a tekintetet; divatosan öltözködik.
Jellemzői: kudarckerülő; gyorsan vált és tanul; brilliánsan tud szerepmintákat váltani; jól tud eladni; pozitív; sikerorientált; használja a sportnyelvet: "fogadjunk?"; jól informált; több vasat tart egyszerre a tűzben; közösségben szeret dolgozni, inspirálja a csapatszellemet.

NÉGYES - "A különc"
Füles
Külső jegyei: nem divatos, hanem egyedi és ízléses ruhát visel; szereti a természetes anyagokat; visszafogottan feltunő; testtartása jellemző, kicsavarva ül: bal fele fordul, és jobbra figyel.
Jellemzői: melankolikus; romantikus; művészlélek; jó a stílusérzéke; nyomasztja a hétköznapiság; elkülönül; elvágyódik; lekicsinylő; ismeri a saját értékeit; nagyon tud valamit, és annak ára van (Hundertwasser).

ÖTÖS - "A megfigyelő"
A Micimackóból Bagoly
Külső jegyei: rejtőzködő; nehéz felidézni az arcát; érzékeny bőr; szakáll; szemüveg; fényérzékeny, szereti a sötétet.
Jellemzői: racionális; vásárlás előtt nagyon alaposan felméri a piacot; rendszerező; valamit gyűjt (pl.: bélyeget); jó megfigyelő; jól tud érvelni; specialista; háttérben marad; nem szereti a bizalmaskodást és a felelősségvállalást, nem szeret vezető lenni; kell neki a saját tér; éjszakai bagoly.

HATOS - "A szövetséges"
Micimackó Malackája
Külső jegyei: mosolygós, de mosolya gyakran zavar leplezésére szolgál; fürkésző tekintet; behúzott nyak.
Jellemzői: kudarckerülő; lojális; kivetít, gyakran közbeszól: "igen, te akkor ezt és ezt gondolod…"; materialista; vészhelyzetben aktív és cselekvőképes; okokat, indítékokat keres; kekeckedő, aggodalmas; több szálat mozgat egyszerre; szereti a politikát; morbid humora van; csapatjátékos; a deviancia irritálja; szabálytisztelő.

HETES - "Az ötletzsák"
Münchausen báró
Külső jegyei: charme-os; örök gyerek.
Jellemzői: idealista; mindent kipróbál; mindenben felfedez valamit, amit értéknek tekint; pozitív; mindenkit egyenlőnek tart; utópista; felfedező; feltaláló; kozmopolita; hantázó; humorista; nem bír egy helyben ülni, örökké tervezget valamit.

NYOLCAS - "A főnök"
A keresztapa
Külső jegyei: erőteljes, alacsony termet; jól tart szemkontaktust; jellemző rá, ahogy eszik: "eszik, ne háborgasd".
Jellemzői: élvezi az életet; provokatív; aki vele van, azt apaként védelmezi, aki ellene, annak jaj; hatalom-orientált; nagy az igazságérzete; szereti a szadista humort; gigantomán; nagy a személyes térigénye; a gyengeség irritálja; rátermett benyomást kelt; önálló.

KILENCES - "Az alkalmazkodó"
Micimackó
Külső jegyei: testes, mackós; szereti a kényelmes ruhákat, hogy semmi se szorítsa; meleg hang.
Jellemzői: jó hangulatban él; átfogó gondolkodás; néha elbambul, ilyenkor a világ "megszűnik"; időzavar; önkábítás; jól turi az egyhangúságot; késleltetett düh; pontatlan; befolyásolható; ragaszkodik saját életritmusához: "ebéd után egy kis pihenő"; nem tud dönteni; nehezen mond nemet; törődést igényel; kizárólag a pozitív motivációnak enged; szereti a szabadidőt.

Forrásunk: http://www.hr.karrier.hu/hris/index.php
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 13345 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x