A rombolva építő avantgárd - egy csepp művészettörténet...
Címlap / Kultúra / A rombolva építő avantgárd - egy csepp művészettörténet

>

A rombolva építő avantgárd - egy csepp művészettörténet

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-05-29

Az avantgárd a 20. század elején kibontakozó expresszionizmus, futurizmus, szürrealizmus, fauvizmus, dadaizmus, konstruktivizmus, és kubizmus irányzatainak összefoglaló elnevezése. Az "avant garde" kifejezés jelentése előfutár, elsősorban a képzőművészeti és irodalmi irányzatok közös esztétikai vonásaira, másodsorban a korszak összes programját magába foglaló mozgalomra utal. Jelen írás röviden vázolja az expresszionizmus és a szürrealizmus főbb vonásait. Ismered? 

A két nagyobb korszakra osztható avantgárd az uralkodó művészeti irányzatok ellen lépett fel, szakítani próbált mindennel, ami a „régit” jelentette. A csoportosan fellépő művészek egyedülálló módon, kiáltványokban fogalmazták meg eszményeiket, kollektivizmust, a magas- és tömegkultúra közti különbségek eltörlését, valamint a polgári intézményrendszer lerombolását és újjáépítését sürgetve.

Az expresszionizmus
Az expresszionizmus absztrakt és figurális irányzatai hatásukat a szülőhazában, Németországban fejtették ki a legerőteljesebben. A többi avantgárd irányzathoz hasonlóan az expresszionizmus is forradalmi jellegű volt, hatása elsősorban a képzőművészetben, az irodalomban, és a filmművészetben jelentkezett.

HarmoNet tipp: A luxus és elegancia bútora: az Art Deco >>

Az expresszionista művészeti irányzatról általánosságban elmondható, hogy a realista, valósághű ábrázolást elvetve minden elemében a szubjektivitás kifejezésére törekedett. Az erősen torzított formák, hangsúlyos színek az alkotó belső élmény- és érzelemvilágának kivetítését szolgálták, amelyet nem egy esetben az emberfeletti, túlvilági erőktől való félelem táplált.

Az expresszionista stílusra nagyon sok szép, kifejező példát találhatunk. A teljesség igénye nélkül, csak jelzésértékkel következzen egy felsorolás: Edvard Munch: Sikoly, Emil Nolde: Halál a sivatagban, Henri Mattise: A vörös szoba, Kádár Béla: Hidas városkép c. festménye, József Attila: Kiáltunk Istenhez c. verse, Bertold Brecht: Baal c. drámája, Robert Wiene: Dr. Caligari, F. W. Murnau: Nosferatu, vagy Fritz Lang: Metropolis c. filmje.Robert Wiene: Dr. Caligari

A szürrealizmus
A szürrealizmus elnevezés a „valóság fölötti” kifejezésből származik, az irányzat bizonyos értelemben a dadaizmus folytatásaként is felfogható. Közmegegyezés szerint az André Breton és Philippe Soupalt által jegyzett Mágneses terek c. mű volt az első szürrealista alkotás. Ebben a dadaisták által kifejlesztett automatikus írás technikáját alkalmazták, melynek lényege, hogy az alkotás folyamatát olyannyira felgyorsították, hogy az értelem ellenőrzése megszűnt a mű felett, így adva teret a szabad asszociációnak.

A szürrealista alkotókra nagy hatást gyakorolt Sigmund Freud pszichoanalízise is. A művészek célkitűzése az volt, hogy felfedező utat tegyenek a tudattalan mélységeibe, ahonnan a rejtőző egyént próbálták felszínre hozni, eltörölve ezzel a tudatos és tudattalan közti határokat. Mindent összevetve tehát a képzeletnek, az álomnak, a vízióknak, a révületnek tulajdonítottak jelentőséget, egyfajta groteszk, bizarr világot nyitva meg a szemlélő előtt. A legjelentősebb szürrealista képzőművészek Salvador Dalí, Paul Klee, Max Ernst, Marc Chagall, Joan Miró voltak. Írók, költők közül André Breton, Louis Aragon, Guillaume Apollinaire nevét kell mindenképpen megemlíteni, a filmművészetben pedig Luis Buñuel neve megkerülhetetlen.Salvador Dalí: Az emlékezet állandósága
 
Az avantgárd művészetet az első világháború utáni értékválság, a haladásban, tudományban, technikában, művészetben való kiábrándulás érzése hívta életre, jelentőségét azonban a század közepére elveszítette. Kifejezőeszközei, kezdeményezései ennek ellenére nem vesztek el, többségük a modern realizmus részévé vált és abban élt tovább. 

(A cikk Szepes Erika és Szerdahelyi István: A XX. századi magyar és világirodalom c. művének vonatkozó fejezete felhasználásával készült.)

Farmakisz Lajos

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 4972 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x