Vallás - Háború vagy béke?
Címlap / Kultúra / Vallás - Háború vagy béke?

>

Vallás - Háború vagy béke?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-08-14

A különféle szekularizációs elméleteket megalkotók a 60’-as évektől kezdve egyetértettek abban, hogy a modern nyugati társadalmakban a vallás fokozatosan vissza fog szorulni, majd lassan elhal. A vallásszociológusok ki is mutatták ennek tényét. Mára azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. A tapasztalatok alapján sokkal inkább ellen-szekularizációról beszélhetünk, korunkat ugyanis hasonlóan izzó vallásosság jellemzi, mint az elmúlt évezredeket, sőt néhány helyen még növekedett is a vallás befolyása. Egyre fontosabbá válik emiatt a vallások közötti tolerancia, ezért is választotta ezt fő témájának az idei Létkérdés Konferencia. 

Szekularizáció - Csak papíron
A különféle szekularizációs elméleteket megalkotó társadalomtudósok (D. Martin, P. L. Berger) a 60’-as évektől kezdve egyetértettek abban, hogy a modern nyugati társadalmakban a vallás fokozatosan vissza fog szorulni, majd lassan elhal. A vallásszociológusok ki is mutatták ennek tényét. A templomlátogatók számának fokozatos csökkenésével, a vallásos érzület hanyatlásával, az egyházak lelkészi utánpótlásának egyre növekvő nehézségeivel magyarázták meglátásukat.

Amikor S. P. Huntington 1996-ban, hatalmas vihart kavart, A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című könyvében előadta, hogy a kétpólusú világrendet fel fogják váltani a vallási alapú civilizációk, és a köztük lévő konfliktusok is vallási okokból törnek majd ki, még kevesen hittek jóslatában.
Mára azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. A szekularizációs elméletek „atyjai” sorban átértékelik nézeteiket, elismerve alapvető tévedésüket.

P. L. Berger például egy 2007-es nagyhatású előadásában már egyenesen „ellen-szekularizációról” beszél, kijelentve, hogy alapvetően téves az a vélekedés, amely szerint egy szekularizált világban élünk, mert a mai világot éppen olyan izzó vallásosság jellemzi, mint az elmúlt korokat, sőt néhány helyen még növekedett is a vallás befolyása, amiben külön figyelmet érdemel az iszlám és a pünkösdista kereszténység rohamos expanziója. Mindez miért tölt el aggodalommal más hitgyakorlókat?


Hibás értelmezések: Vallási identitásból vallási fundamentalizmus?
A tradicionális vallásos meggyőződés nem tűri tovább a privát szférába való visszaszorítottságot: újból meghatározó helyet követel magának a világ egyre több pontján, mind a törvényalkotásban, mind a politikai intézményrendszer működésében. E követelés pedig nem mindig békés, korunk egyre súlyosabb problémája a vallási fundamentalizmusból származtatható terrorizmus. A különböző szélsőséges, terrorista csoportok sokszor vallási köntösbe bújtatva tevékenykednek, hitükbe kapaszkodva igyekeznek politikai pozíciókat megszerezni.

Miben áll a vallások felelőssége?
A vallás ilyen formán szükséggé válik. De vajon a hirtelen felszökő lázhoz hasonló gyors identitáskeresés teljesen veszélytelen? A természeti környezet pusztulásából fakadó krízisek, emberek millióinak éhezése, és a vallási identitási alapon szeparálódó társadalmak közötti együttes ellentét meddig fokozódhat? Hogyan kerülhetők el a vallásháborúk? Képesek leszünk megakadályozni őket vagy éppen a vallások közötti ellentétek vezethetnek majd egyfajta világméretű válsághoz, akár a III. Világháborúhoz?

A vallások felelőssége abban áll, hogy képviselőik és vezetőik megvizsgálják saját teológiájukat és felfejtsék a különböző doktrínákban rejlő fundamentalista tanokat, megelőzve a vallási alapon történő gyűlöletkeltést.


Miért félünk a vallásoktól?

A vallási fundamentalizmus és a tolerancia más felekezetekkel szemben a legtöbb vallás belső ellentéte. A teológia tudománya sosem volt rest hangsúlyozni a hiteles prédikátorok szükségességét, mégpedig éppen azért, hogy a megfelelő értelmezési kör ismeretében világos képet kaphassunk a kinyilatkoztatásokról.

Az egyes teológiák számára szintén kihívást jelent a kiválasztottság-tudat rendezése, avagy, hogy az adott tanok mennyire hirdetnek kizárólagosságot önnön híveik számára és mennyire megengedőek más vallásokkal szemben. Számukra létkérdés, hogy megismerjék a saját tanaikból eredeztethető társadalmi modellt, hogy világosan értelmezhetővé váljon az egyén életterén túl - és azon keresztül - milyen módon alakítanák a világ egészének képét. E nélkül a vallások saját tanításaikat a fundamentalista nézetekkel való egybemosásnak teszik ki és a társadalom margójára kerülhetnek.

A tudományok letaszították Istent?
A teológia trónfosztottsága onnan indul, hogy a társadalomtudományok megerősödésével és fejlődésével pusztán identitássá, szentimentalista, és legfeljebb hasznos értékké váltak a vallások a társadalomban, elveszítve eredeti esszenciájukat, a kinyilatkoztatás általiságot és így a megkérdőjelezhetetlenséget is.

A társadalomtudományok akaratlanul kasztrálják a vallásokat, történeti módon értelmezik azokat. Érdekes, mitikus elemmé nyilvánításuk által peremterületre szorítják azokat, mivel a vallásos érzületből fakadó erős azonosulás és identitástudat, az évezredes tapasztalatok alapján, háborúkhoz vezetnek. A vallások azonban éppen transzcendens értelmükkel emelkednek a politikai demagógiák fölé.


A teológia e helyzetben jórészt negligálja a társadalomtudományos elméleteket, noha őszinte önvizsgálatot tartva majd minden felekezet felfedezheti tételei között a kirekesztés, a kizárólagosság tanait, ami a vallási gyűlöletkeltésnek, ellenségeskedésnek ad táptalajt.

Mi köti össze távoli világok vándorait?

A vallások közötti ellentétek áthidalásához azonban éppen, hogy szükség lenne társadalomtudományok objektív szemléletére. Miért nem indult meg köztük a párbeszéd? Segíthet-e ebben az ökomenikus szemlélet vagy önnön vallási nézeteink mellett való határozott kiállás?

Idei Létkérdés konferenciánkon, melynek címe Vallás – Háború vagy Béke?, erről folytatunk diskurzust. A szakmai előadások között a kerekasztal-beszélgetéseknél a vitának is engedünk. A beszélgetésbe bárki bekapcsolódhat, a részvétel ugyanis ingyenes!

VI. Létkérdés Konferencia - Vallás – Háború vagy Béke?


2010. november 18. csütörtök,
ELTE BTK Gólyavár, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
További információ: www.letkerdes.hu

Képek: piqs.de
Daniels Godins:  Kreuze
firesale28: Buddha Gesicht
Thérèse-Marie: We are protected by her wings

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 6852 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x