Angyalok a művészetben
Címlap / Kultúra / Angyalok a művészetben

>

Angyalok a művészetben

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2022-05-21

Az embernek mindig szüksége volt magasabb szintű teremtményekre, hogy saját kicsinyes világából feltekinthessen a végtelenbe. A templomok freskóin, a vallásos művészi ábrázolásokban az ember legbelsőbb világa, az emberi életben megélhető menny és pokol tükröződött minden korban. E világban az angyaloknak jut a legnemesebb, legmagasabb szintű feladat, a halandó terelgetése földi útja során. 

Az embernek mindig szüksége volt magasabb szintű teremtményekre, hogy saját kicsinyes világából feltekinthessen a végtelenbe. A művészet minden korban kiszolgálta ezt a vágyat, szemmel láthatóvá tette az elképzelt hierarchiákat. Amikor a sötét kút mélységébe zuhanva feltekintünk, a külső világ kimondhatatlanul ígéretesnek látszik. Az ember a világ harcaiból, bűneiből egy tiszta, segítőkész mítoszba menekült.

A rómaiak által megszállt Palesztinában Heródes király zsarnoksága alatt sokan várták a megígért zsidó királyságot, mely megszabadítja a népet az adóktól, a terhektől. Az eljövendő király szülőanyja pedig csak egy tiszta fiatal lány lehetett, aki mentes volt a társadalmi előítéletektől, olyan egyszerű és szegény volt, mint bármelyik lányka hazájában. Ehhez a lányhoz jött el Isten követe, Gábriel angyal azzal az üzenettel, miszerint ő lesz a születendő gyermek anyja, és a szentlélek maga a nemző apa.

Isten követének ebből a magasabb világból kellett jönnie, mert ezt a hírt csak előítéletektől mentes, bűntelen teremtmény adhatja át egy földi embernek. A kor örökös harcainak földi világában élő emberek füle  - és gondolkodása - már érzéketlen volt az isteni jövendölések befogadására. A háborúk világában elmerült emberek számára csak egy magasabb hierarchia lehetett menedék, mely Isten szavát közvetítheti. Ez az angyalok hierarchiája, akik mentesek a Föld gravitációjától és a földi lét önzésétől.


Gábriel arkangyal hivatása volt tehát, hogy Isten üzenetét közvetítse a Biblia szerint Jézus születéséről. A zsidó, keresztény, arab mitológia megteremtette az angyalok, arkangyalok, szeráfok világát, a középkori művészettel pedig testet (és arcot) öltöttek ezek az egyébként emberi szemnek láthatatlan teremtmények. Sőt utólag még a teremtésbe is bekerültek Ádám (az ember) teremtése előtti korszakból. Az ember belső világa (mennyország és pokol) kivetült a művészetek által a templomok és más épületek falaira.  Egy vágyott világ megtelt zenélő, üzenethozó, segítő, harcoló, védelmező angyalokkal. A Bizánci Birodalom talpig fegyverbe öltöztetett Mihály angyalához mind a mai napig könyörögnek bizonyos gyülekezetek: „Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a gonosz kísértései ellen...” (Különös, hogy nem elég számára az angyalság, még szentnek is nevezték.)

Angyali üdvözlet
Mária és Gábriel csodálatos találkozását, Jézus születésének jövendölését évszázadokon át ábrázolták életnagyságú  – vagy még nagyobb – képeken, s az angyali üdvözletet  – Úrangyalát – minden európai községben imádkozták délben harangozáskor a földművelő parasztok is. Jogosan, hiszen az élet viszontagságaiban szükség volt az égi csodára, hogy születéstől halálig elviselhető legyen az élet. „Az Úr angyala köszönti a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében fogadá a Szentlélektől szent Fiát...”

A művészek a gravitációtól való szabadságot akarták jelezni a képeiken, így madárszárnyakat illesztettek az angyalokra. Ettől sokkal földiesebbek lettek, de a szárny jelképpé vált.

Leonardo da Vinci Angyali üdvözlet
én is izmos, férfitesthez méretezett behúzott szárnyak jelzik az angyalt. Egy reneszánsz épület mellett a szabadban ül díszes asztal mellett a gazdag selymekbe öltöztetett Mária, göndör haja a vállára omlik. Mind Máriának, mind az angyalnak dicsfény koszorúzza a fejét – feltehetőleg Mária már kimondta az „igent” a leányanyaságra, vagyis engedelmes volt. Az angyal még ennél is bonyolultabb ruhában térdel, szemvonala mutatja a látóhatárt, maga pedig szinte szuggerálva nézi Máriát, jobb keze eskü tartásban mutat előre: „nem vonhatod vissza, amit ígértél.”

Leonardo maga az angyal
Leonardo festőtanonc korában egy csodás angyallal lepte meg mesterét. Veroccio Krisztus megkeresztelése című képén egy angyalt festett meg. Talán önarcképet festett, mert olyan nemességet tükröz az angyal arca, hogy a mester maga is belátta, hogy ehhez hasonlót ő nem lenne képes készíteni. A szépen rendezett göndör haj fölött itt is tányérsapka-szerű dicsfény kerekedik, az egyéni vonások szépségét azonban ez sem tudja lerontani.Az angyalok kara

Botticelli: Madonna az aranyalmával és a Gyermekkel című táblaképén a születés után veszik körbe a fiatal anyát az előkelő ruhás kamasz angyalok. Szépen fésült, hullámos hajuk van, gazdag apródruhájuk, és jól nevelt fiúkként könyveket tartanak a kezükben. Szüksége is volt Máriának és Jézusnak az angyalok segítségére, hiszen Heródes elől menekülve bizonyára kevés társaságuk akadt.

Filippo Lippi  a Kisjézus mellé 3-4 éves angyalkákat festett Madonna a Gyermekkel és két angyallal című képén. Ezek játékos, mosolygós angyalkák, bizonyára jókedvében teremtette őket a Teremtő.

Raffaello a fiatal, csinos, életkedvelő olasz festő angyalkái a görög-római mitológia vidám, szárnyas istenkéinek másai, akik pufók, húsos testükkel és nyilaikkal sokszor beavatkoznak az emberek világába. Ezek az angyalkák inkább bajkeverők, mint egy elvont magasabb világ őrizői. (Raffaello: Galatea diadala)

Az Ószövetség angyalai nincsenek szárnyakkal megkülönböztetve. Csak az ember lelke tudja róluk méltóságukat. Ábrahám három vendége mindössze három férfi, de tudják a jövőt, sőt, ismerik a jövő lehetséges alternatíváit is: ha volna öt igaz férfi Szodomában, nem pusztulna el a város. Ábrahám fiát, Izsákot egy angyal menti meg a föláldozástól, Izmael anyja, Hágár egy angyaltól tudja meg, hogy fiát Isten nagy néppé teszi – ő lesz az arabok ősatyja.

A zsidók, arabok nem ábrázoltak embert, tehát a művészek csak a keresztény templomok díszítésére alkottak ószövetségi jeleneteket, akkor pedig saját koruk elképzelése szerint jelenítették meg az angyalokat többnyire szárnyakkal.

Így lett mind Mária, mind az angyal gazdag, nemes pompával díszített úrnő, illetve férfialak.

Dobosy Ildikó

Képek:
piqs.de: Thérèse-Marie - We are protected by her wings.
piqs.de: DesignandCode - Engel
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 8421 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x